Film Yapımı

Kısaca: Film yapımı, bir sinema filminin fikir olarak doğuşundan gösterime girmesine kadar izlediği süreçtir. Profesyonel yapım sürecinin en önemli unsurlarından biri bütçedir. Kadro, donanım, dekorlar, mekanlar ve diğer belirleyici etkenler bütçe çerçevesinde şekillenir. ...devamı ☟

Film yapımı
Film Yapımı

Film yapımı bir film yapmanın sürecidir. Film yapımı boyunca filmin doğal belirleyicileri boyutu ve film ekibinin gerekenlerinin türüdür. Birçok Hollywood macera filmi bir kasta ve yüzlerce ekibe iş vermiş ve imgeler oluşturan karmaşık bilgisayarlara (CGI) sahiplerdir, bir düşük bütçede ise, bağımsız filmler iskelet ekiplerle yapılabilir, çoğunlukla çok az ödenir. Film yapımı dünyanın her yerinde farklı teknolojiler, teknikler kullanır ve Amerika stüdyo sisteminim içinde kara yönelik film yapımından Çin`de devlet-destekli belgesellere kadar çeşitli ekonomik içeriklerde üretilir.

Film yapımının basamaklarıFilm yapımının Üretim süreci 5 ana basamağı içerir.

 1. Geliştirim
 2. Üretim öncesi
 3. Üretim
 4. Üretim sonrası
 5. Dağıtım


Hollywood tarzında üretim süreci tipik olarak 3 sene alır. İlk yıl geliştirim ile bir sürer. İkinci yıl üretim öncesini kapsar ve üçüncü yıl üretim sonrasını ve dağıtımı kapsar.

GeliştirimBu geçerli senaryonun içindeki bir fikrin detaylarının anlatıldığı basamaktır. Filmin yapımcısı kitaplardan diğer filmlerden, gerçek hikayelerden, orijinal fikirlerden, vb bir öykü bulur. Önce tema veya alt mesaj belirlenir, bir sinopsis hazırlanır. Bu öyküyü dramatik yapı üstünde yoğunlaşarak bir paragraflık sahnelere parçalayan taslak takip eder. Sonrada bir treatman hazırlanır. Bu hikayenin 25-30 sayfalık tanımıdır, ruhsal durumları ve karakterleri ile biraz diyalog ve sahne yönergelerini, çoğunlukla göz önüne getirmeye yardım etmesi için çizimleri kapsar.

Senaryo belki altı aylık bir süreçden sonra yazılır ve oyunlaştırmayı, açıklığı, yapıyı, karakterleri, diyalogu, ve ayrıntılı tarzı geliştirmek için bir kaç defa tekrar yazılır. Prodüktörler çoğunlukla ilk basamakları atlar ve teslim edilen senaryo sürecinde değerlendirirmiş olan senaryoları geliştirir. Filmin ticari başarısını ve olası pazarı değerlendirmek için ilk basamakta bir film dağıtımcısı ile görüşülmüş olunmalıdır. Hollywood dağıtımcıları gerçekçi bir işe başvurmayı benimsemişlerdir ve film türleri, hedef kitlesi, benzer filmlerin tarihsel başarısı, filmde görünebilecek oyuncular ve potansiyel film yönetmenleri gibi faktörleri göz önünde bulundururlardır. Bir potansiyel seyirci için bu faktörlerin tamamı belirli bir filmin çekiciliği ve bundan dolayı tiyatral yayın sırasında "koltukların üstündeki butların sayısını ifade eder. Filmler nadiren yalnız tiyatral yayından kar yaparlar bundan dolayı DVD satışı ve dünya çapında dağıtım hakları hesaplara geçirilmesine ihtiyaç vardır.

Daha sonra film zift potansiyel film sermayedarları için hazırlanır ve sunulur. Eğer ziftler başarılı olur ve filmler "yeşil ışık" verirse ondan sonra çoğunlukla majör film stüdyolarından, film konseylerinden, bağımsız gelirlerden finansal destek verilir. Görüşülmüş ve sözleşirmiş bir dağıtım imzalanır.

Üretim Öncesi

Üretim öncesinde film planlaması ve tasarlanması yapılır. Üretim şirketi yaratılır ve üretim bürosu kurulur. Üretim storyboardlanır, ilistirasyonların ve sanatçıların düşüncelerinin yardımıyla görselleştirilir. Ayrıca filmin masrafları için bir Üretim bütçesi hazırlanır.

Yapımcılar insanları aşağıdaki rolleri doldurmaları için kiralar:
 • Öncelikle filmdeki oyunculuktan ve yaratıcı öğelerin yönetiminden sorumlu olan yönetmen.
 • Yardımcı yönetmen çekim tarihini ve üretimin lojistiği içinde diğer görevleri idare eder.
 • Kast yönetmeni senaryodaki bölümler için oyuncu bulur. Bu genelde oyuncudan bir yetenek ister. Başroller çoğunlukla oyuncunun şöhreti veya `yıldız gücü` temel alınarak dikkatlice seçilir.
 • Yer idarecisi filmin yerlerini bulur ve idare eder. Bir stüdyo ses sahnesinin önceden bildirilebilir ortamında çoğu resim sahne olur ama ara sıra dışarıda yapılan sekanslar film alındığı yere göre belirlenebilir.
 • Üretim idarecisi filmin bütçesini ve üretim programını idare eder. Ayrıca o, stüdyonun yetkilileri veya finansmanlarına üretim bürosunu adına rapor verir.
 • Görüntü yönetmeni veya fotoğraf yöneticisi filmin fotoğrafçılığını yaratır. O, yönetmen, ses yönetmeni ve sanat yönetmeni ile yardımlaşır.
 • Sanat yönetmeni üretim setleri yapan, kostüm, makyaj ve saç servislerini sağlayan sanat bölümü idare eder.
 • Üretim tasarımcısı üretim setlerinin görünüşünü ve duygusu, kostümleri, makyaj ve saç tarzlarını sanat yönetmeniyle birlikte çalışarak yaratır.
 • Storyboard sanatçısı yönetmene ve üretim tasarımcısına onların fikirlerini bildirerek üretim ekibi için görsel fikirleri yaratır.
 • Üretim sesçisi filmin üretim basamakları boyunca ses deneylerini idare eder. O, yönetmen, görüntü yönetmeni ve sanat yönetmeniyle yardımlaşır.
 • Ses tasarımcısı filmin işitsel duygularını seslendirme sanatçılarının yardımıyla artırır ve yeni sesler yaratır.
 • Besteci film için yeni müzik besteler.
 • Koreograf dans ve hareketleri yaratır ve koordine eder - çoğunlukla müzikaller için. Ayrıca bazı filmler dövüş koreograflarına itimat eder.


ÜretimBurada film gerçekten yaratılır ve çekilir. Dekorcu, Senaryo denetçisi, asistan yönetmen, fotoğrafçı, kurgucu ve ses kurgucusu gibi birçok ekip bu basamakta işe alınır. Film yapımında bunlar sadece genel görevlerdir ve üretim bürosu bir filme özel uygunluk için eşsiz rollerin karışımını yaratmakta özgürdür.

Bir tipik çekim günü çekim programını takip ederek bir asistan yönetmen ile başlar. Filmin seti inşa edilir ve sahne donanımı hazırlığı yapılır. Işıklar donatılır, kamera ve ses kayıt ekipmanları kurulur. Aynı zamanda kostüm, saç ve makyaj bölümleri hazırlanır.

Oyuncular senaryonun provasını ve yönetmen ile bloklama yapar. Sonrada görüntü ve müzik ekipleri oyuncular ile prova yapar. Son olarak yönetmenin uygun gördüğü aksiyonlar birçok defa çekilir.

Her alınan çekim bir izleği takip eder ve kurgucuya alınan her parçayı üretim sonrasında tutmasına yardımcı olan çekim tahtasının üstüne işaretlenir. Çekim tahtası sahneleri, alınanı, yönetmeni, görüntü yönetmenini, tarihi, filmin adını kayıt eder ve kamerayı gösteril. Ayrıca çekim tahtası senkronize etmek ve sesleri almak için gerekli işaretleme fonksiyonlarına yardım eder. Sesler filmden ayrı bir cihaza kayıt edilir ve üretim sonrasında senkronize edilmelidir.

Yönetmen çekimlerin iyi olup olmadığını kontrol eder. Senaryo denetçisi ses ve kamera ekipleri her işlemi kişisel rapor tablolarına iyi olup olmadığını kaydederler. Her rapor tablosuna her işlem hakkında önemli gerçekleri kayıtlıdır.

Sahnelerin çekimi bittiğinde yönetmen bir wrap `i ilan eder. Ekip bu sahneler için seti söker veya bırakır. Yönetmen gelecek gün çekim programını yoklar ve günlük ilerlemenin raporunu üretim bürosuna gönderir. Buna devamlılık, ses ve kamera ekiplerinden raporlar dahildir. Call sheet, kasta ve ekiplere gelecek günkü çekimlerin nerede ve ne zaman çevrileceğini anlatmak için dağıtılır.

Üretim için geleneksel fotografik film kullanılır, işlenmemiş günün çekilen negatifleri geceki işlem için film laboratuarına yollanır. Negatifler bir defada laboratuardan günlük çekim veya pozitif olarak geri döner ve akşam yönetmen, sözü geçen ekip ve bazen kast tarafından görünür.

Üretim için dijital teknolojiler kullanılır, negatif olarak göstermek için çekimler bilgisayara yüklenir ve organize edilir.

Bütün üretim evresi bittiğinde, üretim bürosu genelde tüm kasta ve ekibe teşekkür etmek için bir wrap partisi hazırlar.

Üretim sonrasıBurada film kurgucu tarafından birleştirilir. Videonun modern kullanımı film yapımı işleminde filmi tamamen kullanarak veya videonun ve filmin bir karışımını kullanarak iki iş akışı seçeneğinde sonuçlanır.

Filmin iş akışında, tek-ışık filmin deneme baskısının (pozitif) mekanik kurgulama marinası ile kurgulanması için orijinal kamera filmi (negatif) kopyalanır ve açındırılır. Bir köşe kodu filmin üstünde resim çerçevelerin uygun yerine kaydedilir. Avid, Quantel veya Final Cut Pro gibi doğrusal olmayan kurgulamanın açındırma sistemlerinden beri, film iş akışı çok az üretim tarafından kullanılmıştır.

Video iş akışında, bilgisayar yazılımları ile kurgulama için orjinal film kamarası negatifleri açımlandırılır ve video haline getirilir. Zaman düzgüsü filmin üstünde videokasetin uygun yere kaydedilir. Ayrıca bu işlem boyunca üretim sesleri video resim çerçeveleri ile senkronize edilir.

Film kurgusunun ilk işi kişisel çekimlere dayanan sekanslardan (veya sahnelerden) alınmış kaba kesimleri inşa etmek olur. Kaba kesimin amacı en iyi sahneyi seçmek ve düzenlemektir. Sonraki basamak muntazam bir öyküde alınan tüm sahnelerden hazır film yaratılır.Kesilerek bir kaç dakika kadar kısa sahnelerin işleyişi veya hatta film kareleri bu evrede tamamlanır. Hazır film yönetmen ve prodüktör tarafından perdelendikten ve tasdiklendikten sonra resimler kitlenir, hiç bir değişiklik yapılmayacağı anlamına gelir. Sonra kurgucu bir negatif kesim listesinde (köşe kodu kullanarak) otomatik veya bir kurgu karar lisetesi (timecode kullanarak) elle yaratır. Bu edit listeleri kaynakları ve hazır filmdeki her çekimin resim karesini tanımlar.

Bir kere resimler kitlendikten sonra film müzik parçalarının oluşturulması için müzik bölümdeki kurgucuların ellerine geçer. Ses kayıtları senkronize edilir ve final müzik ve final müzik karışımı yaratılır. Müzik karışımı müzik efektleri, arka plan müziği, ADR, diyalog, walla ve müzik konbine edilir.

Müzik parçaları ve resimler filmin düşük kalitedeki cevap baskısında sonuçlanarak beraber konbine edilir. Orta boyutta kayıda bağlı olan yüksek kalite yayınlan baskıları yaratan iki mümkün iş akışı vardır:

 1. Film işleyişinde, kesim listesinin kararlaştırdığı filmin temelindeki cevapların çıktıları orjinal renkte negatifi kesmek ve ana kopya denilen bir renk sınıflandırması veya ara pozitif yaratmak için kullanılır. Tüm sonraki basamaklar bu etkinlikle ana kopyayı oluşturur. Sonraki basamak ilk ışık denilen negatifi veya ara negatifi yaratmaktır. Bu tiyatrosal yayın çıktısından yapılmış birçok kopyadan olur. Ara negatiften kopyalama direk olarak ara pozitiften kopyalamadan daha kolaydır çünkü bu bir ilk ışık işlemidir; ayrıca bu, ara pozitif çıktısının üstünü aşındırıp eskimiş bir hale getirir.
 2. Video işleyişinde, kurgu karar listenin karalaştırdığı videonun temelindeki cevapların çıktıları orijinal renkte kaseti (OCT) kurgulamak ve yüksek kalitene ana kaset için kullanılır. Tüm sonraki basamaklar bu etkinlikle ana kopyayı oluştulur. Sonraki basamak bir film kayır aygıtı renkli kaseti okumak ve videonun her karesini direk olarak final tiyatrosal yayını yapmak için kullanılır.


Sonunda film genel hedef seyircilere seyrettirilir ve ilaveten çekimler ve film kurgusunun sonuçları bildirilebilir.

Dağıtım

Son basamakta film sinemalara ve ara sıra DVD, VCD, veya VHS (gerçi VHS çoğu dvd playerları olanlarda daha az rastlanır.) Tiyatrosal dağıtımın gereklerine göre filmler dağıtılır. Takımlar basılır, posterler ve diğer reklam materyalleri yayınlanır ve film ilan edilir.

Film kızaktan suya roket partiyle indirilir. Röportajlar, yayınlar, baskı özel gösteriminde veya film festivalinde gösterilir. Hem de genelde eşlik eden film için bir web sitesi yaratılır. Film seçilen sinemalarda çoğunlukla bir kaç ay sonra yayınlanan DVDlerde oynatıracaktır. Dağıtım yasalarına göre hem de film ve DVD internet dağıtımı için satılır. Karların her biri dağıtımcı ve yapımcı firma arasında bölünür.

Bağımsız film yapımı

Film yapımı stüdyo sisteminin dışarısında dışarısında yer alır ve genelde bağımsız sinema yapımı denir. DV teknolojilerinin takdiminden beri yapımın anlamları daha demokratikleşti. Film yapımcıları filmi çekebilir ve kurgulayabilir, müziği ve sesleri yaratabilir ve kurgulayabilir ve ev bilgisayarında son kesim birleştirilebilir. Bununla birlikte dışarıdaki geleneksel başarı sistemi için pazarlamayı sürdürme, finansman, dağıtım, zorluğu kalır. Çoğu film yapımcısı not almak ve dağıtımı satmak için film festivallerine güvenir. Bununla beraber internet Bağımsız filmlerin göreceli olarak ucuzluğuna izin verir; çoğu film yapımcısı eleştiri ve onaylamalarını çevrimiçi postalar. Gerçi bunda biraz karlılık vardır, bir film yapımcısı internette filminin gösterme yoluyla kazanabilir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Film yapımı Resimleri

Tajrobe (film)
6 yıl önce

İran yapımı Abbas Kiyarüstemi filmidir. Kiyarüstemi'nin üçüncü filmidir. Adı, Türkçede, "Tecrübe" anlamına gelir. Yapımı, sonradan ünlü bir film stüdyosu...

Tajrobe (film), 1973, Abbas Kiyarüstemi, Farsça, IMDb, Sinema, Tahran, Taslak, Türkçe, İngilizce, İran
Film Ekibi
6 yıl önce

Film ekibi prodüksiyon şirketi tarafından bir film yapımı için işe alınan insan topluluğudur. Teknik ekip, Kast'tan yani oyuncu grubundan farklı bir ekiptir...

Plato Film
2 yıl önce

Plato Film 1986 yılında Sinan Çetin tarafından kurulan yapım şirketidir. Şirkete bağlı olarak 1001 Kamera, Orfeo Ses, Plato Post ve Plato Cast gibi alt...

Film
2 yıl önce

Film, hareketli resimlerin seri şekilde gösterilmesi ile ortaya çıkan bir yapıttır. Filmler, gerçek insan ve objelerin kamerayla kayıt edilmesiyle veya...

Film, Film (fotoğrafçılık), Film (sinema), Türk Dil Kurumu, Anlam ayrım
Adak (film)
2 yıl önce

oynadığı 1979 yapımı dram filmdir. Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı, yapımcılığını Yeşilçam Filmciliğin üstlendiği 1979 yapımı filmin konusu, 1962-64...

Adak (film), Sinema, Taslak, ,
Endişe (film)
2 yıl önce

Endişe, Yılmaz Güney'in yönettiği 1974 yapımı politik filmdir. Makineleşmenin başladığı dönemlerde kırsal kesimde yaşayan ağa tarafından sömürülen köylülerin...

Müfreze (film)
2 yıl önce

üstlendiği, 1986 yapımı, Akademi Ödülü sahibi 1986 yılı yapımı ABD yapımı dramatik savaş filmidir. Yönetmenin başyapıtı sayılan filmde, fon müziği olarak...

Müfreze (film), 1986, A.B.D, Akademi í–dülü, Berlin Film Festivali, Charlie Sheen, Forest Whitaker, IMDb, Oliver Stone, Oscar, Samuel Barber
Yedi (film)
6 yıl önce

çekilen sahneleri ile sinema klasikleri arasında gösterilmektedir. 1995 yapımı olan film, David Fincher tarafından yönetilmiştir ve başrollerde Brad Pitt, Morgan...