Halojen

Kısaca: Halojenler, periyodik tablonun 7A grubunda bulunan, tepkimeye eğilimli ametallerdir. Bu gruptaki elementlerin hepsinin elektronegatifliği yüksektir. ...devamı ☟

align="right" align="center"

align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center"
Grup 17
Blok 7
Periyot
2 9
F
3 17
Cl
4 35
Br
5 53
I
6 85
At
7 117
Uus


Halojenler, periyodik tablonun 7A grubunda bulunan, tepkimeye eğilimli ametallerdir. Bu gruptaki elementlerin hepsi elektronegatiftir. Elektron alma eğilimi en yüksek olan elementlerdir. Doğada sert olarak değil, mineraller halinde bulunurlar. Element halinde 2 atomlu moleküllerden oluşurlar. Oda koşullarında flor ve klor gaz, brom sıvı, iyotsa katı haldedir. erime ve kaynama noktaları grupta aşağıdan yukarıya doğru azalır. Zehirli ve tehlikeli elementler olarak bilinirler.

} }

Kaynaklar

Vikipedi

Halojen

Türkçe Halojen kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. halogen

Halojen

madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad.

Halojen

Türkçe Halojen kelimesinin Fransızca karşılığı.
halogène

Halojen

Türkçe Halojen kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Halogen

Halojen

Madenlerle birleştiğinde tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementleri.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Halojen lamba
3 yıl önce

Halojen lamba (tungsten halojen lambası ve kuvars iyotlu lamba olarak da adlandırılır), iyot veya brom gibi az miktarda halojen içeren bir akkor lambadır...

Hidrohalojenleme
6 yıl önce

bağlanarak halojen alkane oluşturur. Bu işlemse genel itibarıyla ilk basamaktan daha hızlıdır. Yandaki tabloda ilk üç Alkene hidrojen halojenlerin bağlanmasını...

Haloalkan
3 yıl önce

(halojenoalkanlar ya da alkil halidler olarak da bilinir), bir ya da daha fazla halojen içeren alkanlardan türetilen bir kimyasal bileşikler grubudur. Ayrım genellikle...

Brom
3 yıl önce

Brom (Br), Antoine Balard tarafından 1826 yılında keşfedilen halojen ametal.Yunanca dışkı gibi koku anlamındaki bromosdan gelmiştir. Doğada Na, K, be...

Brom, 1826, Aktinyum, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Antimon, Argon, Arsenik, Astatin, Atom numarası
Ozon deliği
3 yıl önce

gözlenmektedir. Ozon delinmesinin başlıca nedeni atomik halojenlerin ozon moleküllerini tahrip etmesidir. Bu halojen atomlarının başlıca kaynağı suni halokarbonlardır...

Halokarbon
3 yıl önce

Halokarbon bileşimler bir veya fazla karbon atomun bir veya fazla halojen atomu ile (flor, klor, brom veya iyot - grup 17) kovalent bağ'la birleşik kimyasallardır...

Far (otomotiv)
6 yıl önce

bulunuyor. Türlerine göre LED lamba, ampül, sis lambası, metal halide lamba, halojen lamba, ksenon ark lambası bulunuyor. Statik Far : Sabit yönde sadece ön...

Far (otomotiv), 1948, 1970, Citroen DS, Halojen, Işık, Otomobil, Parabol, Wikimedia Commons, Ampul, Reflektör
İyot
3 yıl önce

kullanılır. Çoğu canlının eser miktarda iyota gereksinimi vardır. Diğer halojenler (periyodik tablonun Grup VII üyeleri) gibi iyot da iki atomlu moleküller...