Fluxus

Kısaca: Fluxus (Latince: akmak kelimesinden), ilk olarak 1960 yılında Litvanyalı-Amerikalı sanatçı George Maciunas tarafından John Cage ve çevresindeki sanatçı ve müzisyenleri tanımlamak için kullanılmış, uluslararası bir avant-garde gruba verilen addır. Maciunas'a göre Fluxus'un amacı "sanatta devrimsel bir gelgitin oluşmasını sağlamak, yaşayan sanatı ve karşı sanatı (anti-art) yaymak" idi. ...devamı ☟

Fluxus (Latince: akmak kelimesinden), ilk olarak 1960 yılında Litvanyalı-Amerikalı sanatçı George Maciunas tarafından John Cage ve çevresindeki sanatçı ve müzisyenleri tanımlamak için kullanılmış, uluslararası bir avant-garde gruba verilen addır. Maciunas'a göre Fluxus'un amacı "sanatta devrimsel bir gelgitin oluşmasını sağlamak, yaşayan sanatı ve karşı sanatı (anti-art) yaymak" idi. Bu açıdan Fluxus, Dada ile yakından ilişkilendirilebilir. Zamanın çoğu avant-garde sanatçısı Fluxus içinde yer almıştır. Bunlar arasında Joseph Beuys, Yoko Ono, Nam June Paik sayılabilir. 1960'ların çoğulculuğuna yol açması açısından önemli olup etkisi günümüzde de süremektedir.

Ayrıca Bakınız

*Kavramsal sanat

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Aksiyon resmi
3 yıl önce

Gerçek eserin süreç olduğunun vurgulanması daha sonraları happening'ler, Fluxus, kavramsal sanat ve arazi sanatına temel oluşturmuştur. En önemli aksiyon...

Aksiyon resmi, Arazi sanatı, Fluxus, Happening, Kavramsal sanat, Soyut dışavurumculuk, Tachisme, Harold Rosenberg
Harald Szeemann
3 yıl önce

Aralarında Live In Your Head: When Attitudes Become Form (1969) ve Happening and Fluxus (1970) gibi sergilerin de bulunduğu 200'den fazla serginin küratörlüğünü...

Görsel sanat akımları listesi
3 yıl önce

Dekonstrüktivizm Dışavurumculuk (Ekspresyonizm) Fauvism Figüratif Folk art Fluxus Fütürizm Fotorealizm (Hiperrealizm) Florans Harlem Rönesansı İzlenimcilik...

Jackson Pollock
3 yıl önce

Harekete ve sürece verdiği beden sanatı, süreç sanatı, performans sanatı, Fluxus, happening'ler gibi birçok çağdaş akımın temelini hazırlamıştır. "Pollock"...

Jackson Pollock, 1912, 1947, 1951, 1956, 20. yüzyıl, Alkol, Fluxus, Guggenheim Müzesi, Happening, Performans sanatı
Performans sanatı
3 yıl önce

sanatı metinden bağımsızdır ve o an olur. Tekrarı yoktur. Bunun yanı sıra Fluxus, beden sanatı, süreç sanatı ile yakından ilgilidir. Sahne ve gösteri sanatları...

Performans sanatı, Performans sanatı
Kavramsal sanat
3 yıl önce

dışında tutulur. İlk olarak 1960'ların başında Henry Flynt tarafından bir Fluxus yayınında kavram sanatı olarak anılmıştır. Kavram sanatı, Joseph Kosuth...

Kavramsal sanat, Arazi sanatı, Film, Fluxus, Fotoğraf, Kavram, Performans sanatı, Sanat, Video sanatı, Sol LeWitt, Arte Povera
Nam june paik
3 yıl önce

eğitimi aldı ve Freiburg im Breisgau'da konservatuvara devam etti. 1962'de Fluxus grubunun üyesi oldu. Video sanatı; sanatçıların, mühendislerin ve yönetmenlerin...

Modern sanat
3 yıl önce

Abstraction') - 1964 ve sonrası Sert kenar resmi ('Hard-Edge Painting') Fluxus - 1960'ların başı - 1970'ların sonu Minimalizm - 1960'lar ve sonrası Kavramsal...

Modern sanat, Aksiyon resmi, Arazi sanatı, Art brut, Art deco, Art nouveau, Bauhaus, Cezanne, Clement Greenberg, Dada, De Stijl