Fosfolipit

Kısaca: Fosfolipitler dört bileşenden oluşurlar: bir veya iki yağ asit grubu, negatif yüklü bir fosfat grubu, bir alkol grubu ve de bunları birbirine baglayan bir omurga. Gliserol omurgalı fosfolipitlere gliserofosfolipit veya fosfogliserit denir. Sfingozin omurgalı tek bir fosfolipit vardır: sfingomiyelin. Hücre zarlarının (membranlarının) ana bileşenleri fosfolipitler, kolesterol ve glikolipitlerdir. ...devamı ☟

Fosfolipit
Fosfolipit

Fosfolipitler dört bileşenden oluşurlar: bir veya iki yağ asit grubu, negatif yüklü bir fosfat grubu, bir alkol grubu ve de bunları birbirine baglayan bir omurga. Gliserol omurgalı fosfolipitlere gliserofosfolipit veya fosfogliserit denir. Sfingozin omurgalı tek bir fosfolipit vardır: sfingomiyelin. Hücre zarlarının (membranlarının) ana bileşenleri fosfolipitler, kolesterol ve glikolipitlerdir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Fosfolipitler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fosfolipit Resimleri

Fosfatidilkolin
2 yıl önce

Fosfatidilkolinler baş grubunda kolin parçası içeren bir fosfolipit sınıfıdır. Diğer fosfolipitler gibi, baş grubunun hidrofilik, kuyruk kısmının hidrofobik...

Lesitin kolesterol asiltransferaz
6 yıl önce

taneciklerdir; iki fosfolipit tabakasının çevresinde apolipoprotein molekülleri bulunur. LCAT'ın etkisiyle kolesteril esterler iki fosfolipit tabakası arasına...

Hücre zarı
3 yıl önce

bölgeleri şekillendirdiği düşünülmektedir. Bu modellerde hücre zarı, fosfolipit elementlerin kimyasal özelliğinden dolayı iki tabakalı görülür. Bu üç...

Hücre, Hücrenin yapısı, hücrenin görevleri
Fosfodiester bağı
3 yıl önce

ucundan 3' ucuna doğru azalır. DNA ve RNA'da yer alan nükleotitlerdeki fosfolipit bağları hidroliz veya enzimler aracılığıyla parçalanabilir. Bu enzimlere...

Safra
3 yıl önce

dışkılara kahverengi rengini vermektedir. Su, kolesterol, lesitin (bir fosfolipit), safranın içindekiler (bilirubin ve biliverdin) ve safra tuzları (sodyum...

Safra, A vitamini, Akşamdan kalmalık, D vitamini, E vitamini, Fosfolipit, Hemoglobin, Hepatosit, K vitamini, Karaciğer, Kolesterol
Lipit
2 yıl önce

önemi olan lipitler için yağ asitleri, nötr lipitler (trigliserit), fosfolipitler ve steroitler örnek gösterilebilir. Lipitler, insan ve hayvanların temel...

Lipit, Ansiklopedi, Fosfolipitler, Karbonhidrat, Steroitler, Kalp hastalıkları, ,
Ernst Boris Chain
6 yıl önce

Üniversitesi' ne kabul edildi ve Frederick Gowland Hopkins' in yanında Fosfolipit konusunda çalışmaya başladı. 1935 yılında patoloji alanında Oxford Üniversitesi'nde...

Hepatik lipaz
2 yıl önce

hücre arasında köprü kurmasını sağlar. Trigliserit hidrolizine kıyasla fosfolipit hidrolizi HL'de, LPL'ye kıyasla daha yüksektir. Aradaki farkın aktif bölgeyi...