Fosforik Asit

fosforik asit

Fosfor, hidrojen ve oksijenden oluşan, suda kolay çözünen, 42 °C'de eriyen, gübre, sabun, deterjan yapımında ve eczacılıkta kullanılan, kristal yapılı, sıvı durumda, renksiz bir asit (H3PO4).

fosforik asit

Türkçe fosforik asit kelimelerinin İngilizce karşılığı.
phosphoric acid

fosforik asit

Türkçe fosforik asit kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Phosphorsäure

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fosforik asit yakıt hücresi
6 yıl önce

Fosforik asit yakıt hücresi (FAYH), elektrolit olarak sıvı fosforik asit kullanan yakıt hücresidir. Elektrotlar karbon kâğıttan yapılmış olup ince yayılmış...

Fosforik asit yakıt hücresi, Alkali yakıt hücresi, Biyolojik yakıt hücresi, Doğrudan borhidrür yakıt hücresi, Doğrudan etanol yakıt hücresi, Doğrudan metanol yakıt hücresi, Elektro galvanik yakıt hücresi, Elektrot, Ergimiş karbonat yakıt hücresi, Formik asit yakıt hücresi, Fotoelektrokimyasal hücre
Asit
3 yıl önce

otunda bulunur. Fosforik asit : bazı ilaçlarda bulunur. Karbonik asit: gazozda bulunur. Laktik asit : sütte veya yoğurtta bulunur. Malik asit : elmada bulunur...

Asit, Baz, Turnusol, Turunçgiller, Tuz, Çözelti, İyon, Nötrleşme
Arsenik asit
3 yıl önce

Arsenik asit renksiz kolay izole olmayan bir çeşit kimyasal bileşiktir. Fosforik aside benzer. Antoine Béchamp tarafından 1859'da anilin sentezi sırasında...

Timin
3 yıl önce

bir nükleosit olan timidin'i oluşturur. Timidin, bir, iki ya da üç fosforik asit grubuyla birleşerek sırasıyla TMP, TDP ve TTP'yi (timidin monofosfat...

Timin, Adenin, Biyokimya, DNA, Deoksiriboz, Nükleik asit, Pirimidin, RNA, Taslak, Urasil, Nükleosit
Nitrik asit
3 yıl önce

kaynaklanan). Fosforik asit içeriği, demir alaşımlarını seyreltik nitrik asit tarafından korozyona karşı pasifleştirmeye yardımcı olur. Nitrik asit, LSD gibi...

Esteraz
3 yıl önce

karboksi-terminal hidrolaz L1 (EC 3.1.2.15) EC 3.1.3: Fosforik monoester hidrolazlar (fosfatazlar). Fosforik asit monoesterlerini bir fosfat iyonu ve bir alkole...

Hidrasyon
3 yıl önce

çoğunlukla bir asit katalizörün varlığında gerçekleştirilir. Sülfürik asit ve fosforik asit alkenlerin hidrasyonu esnasında en sık kullanılan asitlerdir. Hidrasyon...

Hidrojen bromür
3 yıl önce

bromür çözeltisinin fosforik asit veya sülfürik asitle damıtılmasıyla hazırlanabilir; KBr + H2SO4 → KHSO4 + HBr Konsantre sülfürik asit daha az etkilidir...