Esteraz

Kısaca: Esteraz, esterleri bir su molekülü ile kimyasal tepkimeye sokarak onlardan bir asit ve bir alkol molekülü üreten, hidrolaz tipi bir enzimdir. ...devamı ☟

Esteraz, esterleri bir su molekülü ile kimyasal tepkimeye sokarak onlardan bir asit ve bir alkol molekülü üreten, hidrolaz tipi bir enzimdir. Çeşitli substrat spesifisiteleri, protein yapıları ve biyolojik işlevleri olan farklı esteraz tipleri vardır. EC sınıflandırması Esterazlar EC 3.1 ile başlayan EC numaralarına sahiptirler. Aşağıda esterazların ana grupları ve her gruptan bazı örnekler listelenmiştir. *EC 3.1.1: Karboksilik ester hidrolazlar. Örneğin, ** Asetilesteraz (EC 3.1.1.6), asetil fonksiyonel gruplarını keser ** Asetilkolinesteraz (EC 3.1.1.7) asetilkolin nörotransmitterini etkinsizleştirir ** Kolinesteraz (EC 3.1.1.8) geniş substrat spesifisitesine sahiptir, kan plazması ve karaciğerde bulunur ** Pektinesteraz (EC 3.1.1.11), meyve sularını berraklaştırır * EC 3.1.2: Tiyolester hidrolazlar. Örneğin, ** Asetil KoA hidrolaz (EC 3.1.2.1) ** Ubikuitin karboksi-terminal hidrolaz L1 (EC 3.1.2.15) * EC 3.1.3: Fosforik monoester hidrolazlar (fosfatazlar). Fosforik asit monoesterlerini bir fosfat iyonu ve bir alkole hidrolizler. Örneğin, ** Alkalin fosfataz (EC 3.1.3.1), pekçok molekül tipinden (nükleotitler, proteinler ve alkoloitler gibi) fosfat gruplarını çıkarır. ** Fruktoz bisfosfataz (3.1.3.11), glukoneogenez sırasında fruktoz-1,6-bisfosfat'ı fruktoz-6-fosfat'a dönüştürür * EC 3.1.4: Fosforik diester hidrolazlar. Örneğin, ** Fosfodiesteraz 1 (EC 3.1.4.17), ikincil mesajcı cAMP'yi etkinsizleştirir ** cGMP spesifik fosphodiesteraz tip 5 (EC 3.1.4.17), Sildenafil (Viagra) tarafindan ketlenir * EC 3.1.5: Trifosforik monoester hidrolazlar. * EC 3.1.6: Sulfurik ester hidrolazlar (sulfatazlar). * EC 3.1.7: Difosforik monoester hidrolazlar. * EC 3.1.8: Fosforik triester hidrolazlar. * Eksonükleazlar (deoksiribonükleazlar ve ribonükleazlar): ** EC 3.1.11: Eksodeoksiribonükleazlar, 5'-fosfomonoesterler üreten. ** EC 3.1.13: Eksoribonükleazlar, 5'-fosfomonoesterler üreten. ** EC 3.1.14: Eksoribonükleazlar, 3'-fosfomonoesterler üreten. ** EC 3.1.15: Eksonükleazlar, hem ribo hem de deoksi-nükleik asitler üzerinde etkin, 5'-fosfomonoesterler üreten. ** EC 3.1.16: Eksonükleazlar, hem ribo hem de deoksi-nükleik asitler üzerinde etkin, 3'-fosfomonoesterler üreten. * Endonükleazlar (deoksiribonükleazlar ve ribonükleazlar): ** EC 3.1.21: Endodeoksiribonükleazlar, 5'-fosfomonoesterler üreten. ** EC 3.1.22: Endodeoksiribonükleazlar, 3'-fosfomonoesterler üreten. ** EC 3.1.26: Endoribonükleazlar, 5'-fosfomonoesterler üreten. ** EC 3.1.27: Endoribonükleazlar, 3'-fosfomonoesterler üreten. ** EC 3.1.30: Hem deoksiribo- hem ribo-nükleik asitler üzerinde etkin endonükleazlar, 5'-fosfomonoesterler üreten. ** EC 3.1.31: Hem deoksiribo- hem ribo-nükleik asitler üzerinde etkin endonükleazlar, 3'-fosfomonoesterler üreten.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Esteraz
3 yıl önce

işlevleri olan farklı esteraz tipleri vardır. Esterazlar EC 3.1 ile başlayan EC numaralarına sahiptirler. Aşağıda esterazların ana grupları ve her gruptan...

Serin
3 yıl önce

gazları ve haşere ilaçlarında kullanılan bazı kimyasal maddeler, asetilkolin esteraz enziminin katalitik aktif bölgesindeki serin molekülünü kimyasal olarak...

Karboksilesteraz 1
6 yıl önce

Karboksilesteraz 1 (monosit/makrofaj serin esteraz 1), insanda CES1 geni tarafından kodlanan bir karboksilesteraz enzimidir. Bu enzim, ester, tiyoester...

Neostigmin
6 yıl önce

Neostigmin, bir parasempatomimetiktir. Özellikle geri dönüşümlü kolin esteraz baskılayıcısıdır. Böylelikle parçalanmayan asetilkolin, nikotinik ve muskarinik...

Neostigmin, Asetilkolin, Muskarinik, Myastenia Gravis, Vecuronium, Nikotinik, Parasempatomimetik, Kolin esteraz, ,
Kromozom 4 (insan)
6 yıl önce

(A4 amyloid prekursor bileşensiz) UCHL1: ubikuitin karboksil-terminal esteraz L1 (ubikuitin tiolesteraz) WFS1: Wolfram sendromu 1 (wolframin) Kromozom...

Lipaz
3 yıl önce

lipitlerin ester bağlarının hidrolizini katalizleyen bir enzimdir. Lipazlar esterazların bir alt sınıfıdır. Lipazlar, çoğu canlıda gıdasal lipitlerin (yani trigliseritlerin)...

Lipaz, Biyokimya, Enzim, Hidroliz, Lipit, Taslak, Yağ, Kataliz, Ester bağ
Hidrolaz
3 yıl önce

etkidikleri bağlara göre aşağıdaki gruplara ayrılırlar: EC 3.1: ester bağı (esterazlar: nükleaz, fosfodiesteraz, lipaz, fosfatazlar) EC 3.2: şekerler (glikozilazlar/DNA...

Hidrolaz, Biyokimya, Enzim, Hidroliz, Kimya, Kimyasal bağ, Taslak
Kolesteril ester
3 yıl önce

Özellikle yeni doğan bebeklerde süt sindiriminde önemli rol oynar. Karboksil esteraz (CES1), kolesteril esterleri kolesterola dönüştürür. Karaciğerde CES1,...