Paleontoloji ya da taşılbilim ya da fosilbilim, fosilleri veri olarak kullanarak dünyada yaşamın tarihini yazmak amacını taşıyan bilim dalıdır.
Yunanca palaios (eski) onto (varlık) ve logos (bilim) kelimelerinden türemiştir.

Fosilbilimsel

Fosilbilimsel ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Paleontoloji

İlgili konuları ara

Yanıtlar