Paleontoloji

Kısaca: Paleontoloji ya da taşılbilim ya da fosilbilim, fosilleri veri olarak kullanarak dünyada yaşamın tarihini yazmak amacını taşıyan bilim dalı. ...devamı ☟

Paleontoloji ya da taşılbilim ya da fosilbilim, fosilleri veri olarak kullanarak dünyada yaşamın tarihini yazmak amacını taşıyan bilim dalı.

Paleontolojinin çalışma sahası toprak altında kalan hayvan ve bitki fosilleridir. Fosilin orijinal manası kazılarda çıkarılan şey olmakla beraber şimdi, “şu andaki jeolojik devrin başlangıcından önce yaşayıp da kayaların arasında kalan bütün hayvan ve bitki izleri ve kalıntıları”fosil sayılmakta ve bu ilmin konusu olmaktadır. En geniş anlamda paleontoloji sade hayvan ve bitki kalıntılarının kendilerini değil, onların tesirlerini ve izlerini de incelemektedir. Hatta, en eski kayaların içinden çıkarılan grafit ve kireçtaşı gibi hayatın bulunduğuna dair dolaylı delillerle de ilgilenmektedir. Çünkü kireçtaşı ve karbonun organik bir vasıta olmadan kayaların içine yerleştirilebileceği bilinmemektedir.

Ayrı bir ilim branşı olarak paleontolojinin başlangıcı, 19. yüzyılın başlarına kadar gitmektedir. 1834’te bu ilim dalına Ducrotay de Blainville ve Fischer Von Waldheim tarafından “Paleontoloji” adı verilmiştir. Önceleri fosillerin açıklanma gayretleri aşırı derecede tahmine dayanıyordu. Fosilleri, Allah tarafından veya şeytanlar tarafından insanın imanını denemek için dünyaya yerleştirilen nesneler olarak kabul eden Johannes Beringer (1726) gerçek fosilleri olduğu gibi, öğrencileri tarafından şaka olarak onun bulabileceği yerlere gömülen pişirilmiş kil nümuneleri de fosil olarak anlatmıştır. Bunlardan önce 1500 yıllarında Leonardo da Vinci, İtalya’da bir kanaldan kazılarak çıkarılan ve bir zamanlar yaşamış olan canlıların kabuk kalıntıları olan fosilleri farketmişti; fakat bu düşünceye yaklaşık iki yüz yıl boyunca itibar edilmedi.

İlk çalışmalarda fosiller, esas olarak nadir bulunan ve merak uyandıran şeyler olarak ele alındı. Sonunda, fosillerin yaşayan hayvanlara uygun biçimde tasnif edilebileceği anlaşıldı. Bu gelişme, İsveçli Carl Von Linne’nin çalışması sonucu meydana geldi. Onun Systema Naturale adlı eseri hayvanların tasnifini ele alan ilk denemeydi. O kitabında birçok fosil şeklini tanımlamakta; biyoloji ve paleontolojideki modern tasnif ve terminolojinin temelini teşkil etmektedir.

Çalışma sahası toprak altı olan paleontoloji, 20. yüzyılda ilim dalları arasına girebilmiştir. İki sahada inceleme ve araştırma yapmaktadır:

1. Botanik Paleontoloji (Paleofitoloji): Bitkiler aleminin fosillerini inceleyerek eski çağlarda yetişen bitkiler hakkında bilgi verir. Paleobotanik olarak da bilinir.

2. Zoolojik Paleontoloji (Paleozooloji): Hayvan dünyasının fosillerini ele alır. Geçmişle gelecek arasında bağ kurmaya ve bilgi vermeye çalışır.

Paleontoloji bu şekilde araştırmalarıyla yer ilmi olan jeolojiye de yardımcı olmaktadır. Bu şekilde yapılan araştırmalar neticesinde tam olarak zamanımıza kadar gelebilmiş fosil zincirine rastlamak mümkün değildir.

Paleontoloji ilminin ve bilginlerinin verdiği bilgilere göre her çeşit canlının kendi türü içinde değişebildiği, fakat bir canlının başka türe dönüşmediği kabul edilmektedir. Canlılarda paleontolojik devirlerde zamanla tekamül görülmekte, fakat bu değişmeler her türün kendi içinde olmaktadır.

Bugün paleontoloji mütehassısları, yani ilk zamanda yaşamış canlıların iskeletlerini ve fosillerini inceleyenler, türlerin, fosillere göre, birdenbire yeryüzünde göründüklerini, aralarında geçiş forumlarının bulunmadığını açıklamaktadır. Mesela, Amerikalı Prof. T. D Gish, bir makalesinde şöyle demektedir:

“Bütün jeolojik delillerden anlaşılan şudur ki, yeryüzünde hayat birdenbire ve çok kompleks yapıdaki canlılarla başlamıştır. Fosillerden elde edilen sonuçlar, Kambriyan devrindeki hayvanların kendilerinden daha aşağı yapılı organizmalardan değil, doğrudan kendi yapıları ile yeryüzünde göründüklerini ortaya koymaktadır. Bundan başka, büyük canlı grupları arasında geçiş formu olarak dikkate alınabilecek tek bir fosil dahi bulunamamıştır. Dolayısıyla mercanlar doğrudan mercan ve ahtapotlar da ahtapot olarak meydana gelmiştir.”

Fen Akademisi şeref nişanı sahibi, Kanadalı meşhur Jeolog Dr. W. Bell Dawson da, fosillerle alakalı olarak şunları söylemektedir:

“Her bir canlı, dünyada belirişinden bu yana, değişmeden devam edip gelmiştir. İstiridyeler, yengeçler ve sürüngenler gibi birçok eski tür, şimdi yaşıyanlarla tıpatıp aynıdır. İlk devirlerden zamanımıza kadar hiç değişme göstermeden intikal etmişlerdir...”

Evrimcilerden Prof. Max Westenhofer, bu hakikatleri kabullendikten sonra, türler arasında geçiş formlarına rastlanamadığından, Araştırma ve İlerleme adlı eserinde adeta yakınarak;

“Balıklar, sürüngenler, memeliler gibi büyük hayvan grupları dünya yüzünde birdenbire esas şekilleriyle belirivermişlerdir sanki. Bir türün diğerine dönüştüğüne dair hiçbir yerde hiçbir işaret yoktur. Değişim ancak türlerin içinde mevcuttur.” demektedir.

Her çeşit canlının kendi türü içinde değişebildiğini, gerek paleontoloji mütehassısları ve gerekse“Yaratılış görüşü” taraftarları da kabul etmektedir. Ancak bu değişmenin, tekamülün tür sınırları içinde kaldığını ve bir canlının başka türlere dönmediğini ifade etmektedirler. Mesela, birinci zamandaki derisi dikenliler ne ise, şimdikiler de aynıdır. Derisidikenlilerin mutasyon ile omurgalı hale döndüğü görülmemiş ve buna ait bir fosil bulunamamıştır.

Halbuki, canlıların yapısında, en basitinden, en mükemmeli olan insana doğru, düzgün bir tekamül bulunduğunu, daha önce İbrahim Hakkı hazretleri, Marifetname kitabında, misaller vererek yazmış, fakat bunun, türlerin değişmesi demek olmadığını da bildirmiştir.

Verilen bu bilgilere göre; Darwinizm ve diğer adıyla evrim teorisine dayanarak, insanların ve maymunların ortak bir kökten geldiğini kabul etmek, “insan maymundan türemiştir” demek yanlıştır ve paleontoloji ilminin araştırmalarını inkar etmektir. (Bkz. Darwinizm)

Paleontoloji

Türkçe Paleontoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. palaeontology [Brit.], paleontology

Paleontoloji

taşılbilim.

Paleontoloji

Türkçe Paleontoloji kelimesinin Fransızca karşılığı.
paléontologie [la]

Paleontoloji

Türkçe Paleontoloji kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Paläontologie

Paleontoloji

Taşıl bilimi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Paleontoloji tarihi
6 yıl önce

Paleontoloji tarihi; yaşayan organizmaların geride bıraktıkları fosilleri inceleyerek dünyadaki yaşamın geçmişini anlamaya yönelik yapılan çalışmaların...

Apatosaurus
3 yıl önce

kitapta kullanıldığı adıyla Brontosaurus da denen bu dev boyutlu dinozora, paleontoloji uzmanları, Apatosaurus adını vermişlerdir. Brachiosaurus, Diplodocus...

Kronoloji
3 yıl önce

ile uğraşır. Kronoloji, sadece tarih için değil astronomi, jeoloji, paleontoloji ve arkeoloji gibi birçok bilim dalı için önemlidir. TDK Büyük Sözlük...

Kronoloji, Fransızca, Tarih, Gün, Ay, Yıl, Yüzyıl
Paleoantropoloji
3 yıl önce

Paleoantropoloji, fiziksel ya da biyolojik paleontoloji olarak da tanımlanan bilim dalıdır. Paleoantropoloji insan ve bağlantılı türlerin zaman içerisindeki...

Paleoantropoloji, Anatomik, Bilim, Genetik, Paleontoloji, Taslak
Dallı bacaklılar
3 yıl önce

Yaklaşık 280 yaşayan, 30.000 ise fosil türü bilinmektedir. UC-Berkeley Paleontoloji Müzesi23 Kasım 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Brachiopoda...

Dallı bacaklılar, Animalia, Bilimsel sınıflandırma, Fosil, Hayvanlar, Tür, Wikispecies, Şube, Midye, Taksokutu
Londra Doğa Tarihi Müzesi
3 yıl önce

Cromwell Yolu'na bakar. Botanik, entomoloji (böcek bilimi), mineraloji, paleontoloji (taşıl ya da fosil bilim) ve zooloji hakkında: yaklaşık 80 milyon ürün...

Tafonomi
3 yıl önce

biyosferden litosfere geçişi üzerine yaptığı çalışmaları belirtmesi üzerine Paleontoloji ile tanışmıştır. Yani fosil kümelerinin yaratılışı. ^ Yunanca mezar çalışması...

Evrimde Usul ve Makam
6 yıl önce

in Evolution (Evrimde Usul ve Makam) (1944) George Gaylord Simpson’un paleontoloji unsurlarını genetik ve doğal seçilimle birleştirerek evrimsel senteze...