Güç

Kısaca: Alm. Starke, Arbeitsleistung (f), Fr. Puissance (f), İng. Power. Birim zamanda yapılan iş miktarı. Enerji, iş yapabilme kâbiliyeti kapasitesi, güç ise, belli bir işi yapmanın hızıdır. Birimi Erg/s veya Newton. metre/saniye=Joule/s (J/s)dir. Yaygın olan güç birimleri ise, Watt (W) ve Beygir Gücü (Buhar Beygiri, BG, BB, PS, CV)dür. Güç ile ilgili bağıntılar: ...devamı ☟

Alm. Starke, Arbeitsleistung (f), Fr. Puissance (f), İng. Power. Birim zamanda yapılan iş miktarı. Enerji, iş yapabilme kabiliyeti kapasitesi, güç ise, belli bir işi yapmanın hızıdır. Birimi Erg/s veya Newton. metre/saniye=Joule/s (J/s)dir. Yaygın olan güç birimleri ise, Watt (W) ve Beygir Gücü (Buhar Beygiri, BG, BB, PS, CV)dür. Güç ile ilgili bağıntılar:

Güç = İş/Zaman = KuvvetxHız

1W = 1J/s = 107 Erg/sn

1BG = 736 W

1HP = 1 İngiliz Beygir Gücü = 746 W

Elektrikte güç, akım ve gerilim (voltaj) çarpımından ibarettir. Bir doğru akım devresinden geçen akım amper, gerilim de volt cinsinden ölçüldüğünde, bunların çarpımıyla elde edilen güç, watt olarak çıkar. 1000 watta eşit olan kilowatt ise daha sık kullanılan bir birimdir.

P=I.V=I2.R

Değişken (alternatif) akım devrelerinde güç hesabı ise farklıdır. Akım ve gerilim değerleri her an değişeceğinden, güç değeri de değişecektir. Bu yüzden alternatif akım devrelerinde “ortalama güç”ten bahsedilir. Bir alternatif akım devresinde akımın etkin değeri (Ie), potansiyel farkının etkin değeri (Ve), akım ile gerilim arasındaki faz farkı j ise güç:

P=Ie.Ve.Cosj şeklinde ifade edilir. Burada Cosj”güç çarpanı” adını alır.

Evlerde kullandığımız elektrik sayaçları şehir şebekesinden çektiğimiz güçle orantılı olarak dönen bir disk esasına göre çalışır. Böylece sonuç kilowatt-saat (kWh) olarak numaratörde görünür. Enerji değerleri; kilovolt-amper-saat (KVAh) olarak da verilebilir. Bu kWh’e eşit değildir.

güç

Türkçe güç kelimesinin İngilizce karşılığı.
[GUC] adj. difficult, hard, arduous, baffling, tricksy
n. strength, power, force, energy, ability, capability, capacity, arm, clout, clutch, command, control, dominance, forcefulness, intensity, iron, might, pep, pith, potency, potential, punch, rod, sinew, spirit, stamina, steam, sting, stuffing, sword

güç

bedensel ya da zihinsel çaba isteyen, zor, çetin, müşkül; güçlük çekerek, zorlukla.
yapılması zor, çetin; fiziksel, düşünsel ya da ahlaksal bir etki yapabilme; bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.
katlanılması zor olan; bir olaya yol açan her türlü devinim, kuvvet, takat.

güç

Türkçe güç kelimesinin Fransızca karşılığı.
force [la], pouvoir [le], carrure [la], nerf [le], puissance [la], réconfort [le], vigueur [la]; difficile, ardu/e, dur/e, lourd/e, malaisé/e

güç

Türkçe güç kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Arbeit, Arm, Force, Gewalt, Kapazität, Kraft, Leistung, Macht, Potenz, Stärke, Vermögen, Wucht
adj. deftig, heikel, schwierig

güç

1 . Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül:
"Eski yazıyı öğrenmek güç bir işti."-
2 . Yapılması zor, çetin, kolay karşıtı:
"Değiştirmedim ben düşüncemi. Güçtür şiir söylemek, nesir yazmaktan çok güçtür."- N. Ataç.
3 . zarfZorlukla:
"Kendini yatağa güç atmış ve sızıp kalmıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
güce sarmak , (bir şey birinin) gücüne gitmek , gücüne koşmak , güç gelmek , güç mevkide kalmak

güç

Türkçe güç kelimesinin İngilizce karşılığı.
[GUC] adj. difficult, hard, arduous, baffling, tricksy n. strength, power, force, energy, ability, capability, capacity, arm, clout, clutch, command, control, dominance, forcefulness, intensity, iron, might, pep, pith, potency, potential, punch, rod, sinew, spirit, stamina, steam, sting, stuffing, sword

güç

bedensel ya da zihinsel çaba isteyen, zor, çetin, müşkül; güçlük çekerek, zorlukla. yapılması zor, çetin; fiziksel, düşünsel ya da ahlaksal bir etki yapabilme; bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet. katlanılması zor olan; bir olaya yol açan her türlü devinim, kuvvet, takat.

güç

Türkçe güç kelimesinin Fransızca karşılığı.
force [la], pouvoir [le], carrure [la], nerf [le], puissance [la], réconfort [le], vigueur [la]; difficile, ardu/e, dur/e, lourd/e, malaisé/e

güç

Türkçe güç kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Arbeit, Arm, Force, Gewalt, Kapazität, Kraft, Leistung, Macht, Potenz, Stärke, Vermögen, Wucht adj. deftig, heikel, schwierig

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Güç kaynağı
3 yıl önce

kullanılan adaptör, bir bilgisayarın gereksinimi olan gücü üreten donanım birer güç kaynağıdırlar. Bilgisayar güç kaynağı, genellikle metal bir kasa yerleştirilmiş...

Güç Kaynağı, ATX, Adaptör, Anakart, Bilgisayar, Disket sürücü, Dizge, Donanım, Elektrik Motoru, Elektronik, Enerji
Güç (Fizik)
3 yıl önce

kabiliyeti, kapasitesi; güç ise, belli bir işi yapmanın hızıdır. Birimi Erg/s veya Newton.metre/saniye=Joule/s (J/s)dir. Yaygın olan güç birimleri ise, Watt...

Güç (Fizik), Akım, Alternatif akım, Beygir gücü, Doğru akım, Elektrik, Enerji, Fizik, Gerilim, Taslak, Zaman
Güç (Elektrik)
3 yıl önce

Elektriksel güç, elektrik enerjisinde elektrik devresi tarafından taşınan güç olarak tanımlanır. Gücün SI birimi watt'tır. Elektrikli cihazların birim...

Güç (elektrik), ,
Beygir gücü
3 yıl önce

bakınız. Beygir gücü, genellikle otomobil ve elektrik motorlarının[kaynak belirtilmeli] güçlerinin belirlenmesi için kullanılan güç birimi. Terim, buhar...

Beygir gücü, 1872, BG (anlam ayrım), Buhar makinesi, James Watt, Newton (birim), SI, Yerçekimi ivmesi, İskoçya, Fit, Libre
Güç istenci
3 yıl önce

Güç istenci, Friedrich Nietzsche tarafından evrenin her türlü devinimindeki en temel istenç olarak tanımlanan kavram. Mikro ve makro kozmosu kaplayan...

Güç istenci, Friedrich Nietzsche, Güç İstenci, ,
Güç (Yıldız Savaşları)
6 yıl önce

Güç, Jedi ve Sith sisteminin gerisindeki güç, bir doğaüstü olan, bağlayıcı ve her an her yerde bulunan(Bir ysalamir'in yarattığı ortam dışında), hissedilen...

Güç (Yıldız Savaşları), Darth Vader, Jedi, Jedi Efendisi, Obi-Wan Kenobi, Sith, Tanrı, Aydınlık Taraf, Midi-chlorian, Karanlık Taraf, Bağlaştırıcı Güç
Süper güç
3 yıl önce

dünya çapında olaylara etki edebilen ve güç kullanabilen devlettir. Uluslararası sistem içerisinde büyük güç statüsünden daha yukarıdadır. Soğuk Savaş...

Rüzgâr gücü
3 yıl önce

Rüzgâr gücü, elektrik üretmek için rüzgâr türbinleri, mekaniksel güç için yel değirmeni, su veya kuyu pompalama için rüzgâr pompaları veya gemileri yürütmek...