Galeri terimi (İtalyanca`dan ``galleria`` ``uzun sütunlu pasaj``) anlamları: ...

GALERI (türkçe) anlamı
1. Fr. San'at eserinin sergilendiği salon veya koridor.
2. Tiyatroda seyircilere ait balkon.
3. Üstü örtülü uzun yer.
4. Yer altında açılmış uzun
5. dar yol.
GALERI (türkçe) anlamı
6. sanat yapıtlarından
7. eşyalarından oluşan koleksiyonları saklamak ya da sergilemek amacıyla yapılmış
8. düzenlenmiş salon
9. maden ocaklarında açılan yeraltı yolu.
10. otomobil vb. taşıtların
11. kimi ticaret mallarının satışa sunulduğu yer.
12. bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten ya da dıştan yapılmış geniş geçit.
GALERI (türkçe) ingilizcesi
1. n. gallery
2. salon
3. adit
GALERI (türkçe) fransızcası
1. galerie [la]
GALERI (türkçe) almancası
1. Galerie
2. Rang
3. Umfang

Galeri hakkında bilgiler

Galeri terimi (İtalyanca`dan ``galleria`` ``uzun sütunlu pasaj``) anlamları:

  • mimarlıkta
    • Bir yapının birçok bölümünü aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit


  • sanatta
    • Sanat eserlerinin veya herhangi bir malın sergilendiği salon


  • Maden ocaklarında açılan yer altı yolu


  • Yapılarda otomobil alınıp satılan yer


anlam ayrımıİlgili Konu Başlıkları Tümü

Galeri Ormanı

Orman, belirli yükseklikteki ve büyüklükteki ağaçlar, çalı, otsu bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar ve çeşitli hayvanlarla, toprağın meydana getirdiği, aynı zamanda topluma çeşitli faydalar sağlayan bir ekosistem.

Turunçgil Yaprak Galeri Güvesi

Turunçgil yaprak galeri güvesi (''Phyllocnistis citrella''), Gracillariidae familyasından pul kanatlı zararlı böcek türü.

Domates Yaprak Galeri Güvesi

Domates yaprak galeri güvesi (''Tuta absoluta''), Gelechiidae familyasından pul kanatlı zararlı böcek türü.

Yaprak Galeri Sineği

Yaprak galeri sineği (''Liriomyza trifolii ''), İki kanatlılar (Diptera) takımının Agromyzidae familyasından zararlı böcek türü.

Elma Yaprak Oval Galeri Güvesi

Elma yaprak oval galeri güvesi (''Phyllonorycter gerasimowi''), Gracillariidae familyasından pul kanatlı zararlı böcek türü.

Kiraz Yaprak Galeri Güvesi

Kiraz yaprak galeri güvesi (''Lyonetia clerkella''), Lyonetiidae familyasından pul kanatlı zararlı böcek türü.