Gazeteci

Gazeteci, haber ve bilgi kaynağına en çabuk ulaşan ve bu kaynaklardan edindiği bilgi ve haberleri okurlara sunan insan demektir.

Gazeteci, haber ve bilgi kaynağına en çabuk ulaşan ve bu kaynaklardan edindiği bilgi ve haberleri okurlara sunan insan demektir.

Gazetecinin bu görevini yapabilmesi için habere, olaya, olguya, belgeye ve bilgiye dayalı yazılar yazması gerekir. Bunun için de gazetecinin güvenilir kişi olması zorunludur.Gerektiğinde hükümetlere ve güç odaklarına karşı savaşmayı göze alan insan, gazetecidir.

Diğer anlamları

gazeteci


1 .
Gazete yayımlayan kimse.
2 .
Gazeteye yazı yazmayı, haber toplayıp vermeyi veya gazetenin yazı işlerinde çalışmayı iş edinen kimse.
3 .
Gazete satan kimse.

gazeteci

Türkçe gazeteci kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. gazetteer, journalist, legman, news agent, news dealer, newsman, newspaperman, pressman, publicist, scribe

gazeteci

gazete yayımlayan kimse. gazeteye yazı yazmayı, haber toplayıp vermeyi ya da gazetenin yazı işlerinde çalışmayı iş edinen kimse. gazete satan kimse.

gazeteci

Türkçe gazeteci kelimesinin Fransızca karşılığı.
journaliste [le], rédacteur de journal

gazeteci

Türkçe gazeteci kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Ausrufer, Journalist

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Gazeteci ilgili konular

 • Windsor

  Windsor şu anlamlara gelebilir:
 • Defter

  Defter, üzerinde yazı veya çizim yapılması amacıyla boş kâğıtların birleştirilmesiyle meydana getirilen bir nesnedir. 1920 yılında kâğ
 • Fazilet

  Fazilet, Necdet Şen'in Cumhuriyet gazetesinde Hızlı Gazeteci logosu altında 1987-1988 yıllarında yazıp çizdiği politik içerikli Bacı adlı
 • Fem

 • Gazete

  Gazete Alm. Zeitung (f), Fr. Journal (m), gazette (f), İng. Newspaper, daily paper. Siyasi, iktisadi, sosyal, edebi konularda haber ve bilgi vermek,
 • Nadar

  Nadar, Fransız fotoğrafçı, karikatürist, roman yazarı, gazeteci ve baloncu Gaspard-Félix Tournachon'nun takma ismi. 6 Nisan 1820'de doğan foto
 • Namık kemal

  Tanzimat edebiyatının meşhur gazeteci, siyâsetçi, şâir ve yazarı. 21 Aralık 1840’ta Tekirdağ’da doğdu. 1889’da mutasarrıflık yaptı
 • Osmanlıca

  Kasgarli Mahmud'un Dîvân'inda bahsettigi Oguz ve Hâkâniye diye adlandirdigi iki edebi siveden birî olan Oguz Türklerinin kullandigi dilin devami
 • Umur

  Kişi adları:
 • Ece

  Eje – Türk ve Altay mitolojisinde yeryüzündeki ilk kadın, Havva. Ece, Eçe, Ejey, Ecey de denir.
Gazeteci
gazeteci