Gelenek (Dergi)

Kısaca: Gelenek Dergisi, 1986 yılından itibaren çıkan Marksist siyasi dergi. 12 Eylül öncesi Sosyalist İktidar dergisini çıkaran grup, darbe ardından 1982 yılında bir ayrışma yaşadı. ...devamı ☟

Gelenek (dergi)
Gelenek (dergi)

Diğer anlamı|Gelenek (anlam ayrım)

Gelenek Dergisi, 1986 yılından itibaren çıkan Marksist siyasi dergi.

12 Eylül öncesi Sosyalist İktidar dergisini çıkaran grup, darbe ardından 1982 yılında bir ayrışma yaşadı. Bu süreçte Yalçın Küçük ve çevresiyle ayrışan Metin Çulhaoğlu ile Sosyalist İktidar grubundan gençler, Metin Çulhaoğlu`nun Mayıs 1986`da cezaevinden çıkmasının ardından Kasım 1986`da derginin ilk sayısını yayınladılar.

Gelenek düzensiz periyotlarla çıkmıştır ve üç farklı formatta yayımlanmıştır. İlk 34 sayısı kitap boyutundadır ve "dergi" olarak değil, "kitap dizisi" olarak anılmaktadır. Amacı darbe sonrası oluşan karışık ve arayışta olan sol kesim için üretken ve "teorik ihtilalci" bir geleneksel sol taraftarı yayın olmaktır. Derginin ilk sayılarında sol akımlar geleneksel sol, devrimci demokrasi ve yeni sol olarak üç kategoride incelenmiştir. Gelenek dergisi yazarları, örgütsel olarak TİP-TKP-TSİP çizgilerinin temsil ettiği, ideolojik ve teorik anlamda ise klasik Marksist ve Leninist çizgiyi benimseyen bir akım olarak tanımladıkları geleneksel solu sahiplenmekteydiler; derginin adı olan Gelenek de bu sahiplenişin bir ürünüydü. Gelenek, bir yandan SSCB`de yaşanan sosyalizm deneyimini (özellikle Lenin ve Stalin dönemlerini) model olarak göstermiş, diğer yandan da dergilerinin yayınlandığı dönemde yaşanan Glasnost ve Perestroyka süreçlerini eleştirmiştir.

Gelenek çevresi 1980`li yılların sonu ve 1990`ların başında sol dergi çevrelerinin birlik ve partileşmeye yönelik toplantılarında etkin olarak yer almış, ancak bu tartışma sürecini 1990`lı yıllardan itibaren terk etmiştir. Bu bağlamda yazar kadrosu sırasıyla STP ve SİP`in örgütlenmesini sağlamış ve 2001`de kurulan TKP`nin örgütsel ve ideolojik temelini oluşturmuşlardır.

1993`te Metin Çulhaoğlu önderliğinde bir grup Gelenek çevresi ve STP ile olan bağlarını koparmış ve Sosyalist Politika dergi çevresini kurmuştur. Bu çevre varlığını sırasıyla BSP ve ÖDP bünyesinde sürdürecek, 2002`de ise Türkiye Komünist Partisi`ne katılacak ve bu şekilde bir kez daha Gelenek hareketiyle birleşecektir.

Gelenek günümüzde yayınlanmaya devam etmektedir. Türkiyenin süreli yayınlarından en eski Marksist yayın organıdır. Mart 2007 itibari ile 95. sayısı yayımlamıştır.

Derginin sürekli yazarları Aydemir Güler (68. sayıya kadar Aydın Giritli adı ile yazmıştır) Kemal Okuyan (68. sayıya kadar Cemal Hekimoğlu adı ile yazmıştır) ve Metin Çulhaoğlu`dur. Mehmet Kuzulugil, Süleyman Baba (Harun Koçak), İlhan Akalın, Mesut Odman, Ali Mert, Erkin Özalp (Dünya Armağan, Nadir Koraltan) derginin sürekli yazarlarındandır. Kemal Okuyan`ın, Aydemir Güler`in ve dergiyle ilişkili olduğu dönemler içinde Metin Çulhaoğlu`nun kaleme aldığı kitaplar da Gelenek dergisinin teorik-ideolojik yapıtaşları arasında değerlendirilebilir.

Ayrıca BakınızLinkler

Gelenek, Aylık marksist dergi

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ürün Sosyalist Dergi
6 yıl önce

kaldırılmıştır. Son sayısı 2012 Ocak ayında yayınlanan Ürün, dergi kadrolarının "Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor Girişimi"ne katılmalarıyla son bulmuştur. Resmî...

Ürün (dergi), Dergi, Taslak, Türkiye Komünist Partisi
Sözlü gelenek
3 yıl önce

Sözlü gelenek, İrfan, bilgi, sanat, fikir ve kültürel materyalin işitilerek alındığı, bireysel hafızalarda korunduğu ve bir nesilden diğerine sözlü olarak...

Türkiye Komünist Partisi (2001)
3 yıl önce

yapılan askerî darbe sonrası bu grup Kasım 1986 tarihinden itibaren Gelenek dergisini yayınlamaya başlamıştır ve ilk olarak 6 Kasım 1992'de Sosyalist Türkiye...

Türkiye Komünist Partisi (2001), 11 Kasım, 1978, 2001, Anayasa Mahkemesi, Aydemir Güler, Barış Derneği, Gelenek Dergisi, Komünist (dergi), Komünizm, Nazım Hikmet
Hisar (dergi)
3 yıl önce

kutlayan dergi, aynı yılın aralık ayında 277. veda sayısını çıkararak yayın hayatına son verdi. ^ a b c "Öztürk Emiroğlu, Kaynağını Gelenekten Alan Hisarcılar...

Tombak (dergi)
3 yıl önce

sanat dergisidir. Dergi iki ayda bir çıkmaktaydı. 36. sayısı ile birlikte yayımına son vermiştir. İki ayda bir çıkacağı ilan edilen derginin ilk sayısı olan...

Metin Çulhaoğlu
6 yıl önce

verildi. Çulhaoğlu 1983–1986 yılları arasında cezaevinde kaldı. 1986 yılında Gelenek dergisi kolektifinin kuruluşunda yer aldı. Bu hareket daha sonra partileşerek...

Metin Çulhaoğlu, Gelenek (dergi), Komünist (dergi), SoL Gazetesi, Sosyalist Türkiye Partisi, Sosyalist İktidar, Türkiye Komünist Partisi (2001), TİP, Yalçın Küçük, Sosyalist Politika, ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü
Red
3 yıl önce

RED, 2006 ekim ayından bu yana Leman dergi grubu tarafından çıkartılan aylık sosyalist dergi ve bu dergi çevresinde örgütlenen Troçkist hareket. Yazı...

Red, 1974, 1981, 5, Bas gitar, Davul, Discipline, Gitar, Kasım, Keman, King Crimson
Halkın Kurtuluşu
6 yıl önce

Halkın Kurtuluşu, THKO geleneğinden gelen insanların, 12 Mart ayrışması sonucu ilk sayısını 1976 yılında yayınladıkları aynı isimli dergi etrafında örgütledikleri...

Halkın Kurtuluşu, 12 Eylül 1980, 12 Mart, 1980, Emek Partisi, THKO, TKP, Türkiye Devrimci Komünist Partisi, Çin Komünist Partisi, SBKP, Arnavutluk Emek Partisi