Germania

Cermanya (Almanca: Germania), Antik Çağ'da Ren Nehri'nın Batı kıyılarında (iç Germania), Sarmatya bölgesinin de dahil olduğu Roma işgali altındaki bölge.

tarihiGermania, Antik dönemde Ren Nehri`nın Batı kıyılarında (iç Germania), Sarmatia bölgesinin de dahil olduğu Roma işgali altındaki bölge. Bölgenin ismi Romalılar tarafından yaklaşık 2000 yıl önce verilmiştir.Tacitus, Germania .

Tarihi

Germania, tarih boyunca çoğunluğu Germanik kabileler tarafından olmak üzere bazı Keltler, Baltıklılar, İskitler ve proto-Slavlar tarafından da yerleşim görmüştür. Kabilesel ve etnik yapı, asimilasyon ve göçler nedeniyle yüzyıllar boyunca değişikliğe uğramıştır. Germanik halklar bir kaç farklı dialekt konuşmuşlardır.

Klasik Dönemde Avrupanın kuzeyinde yerleşik halklar hakkında M.Ö. 2. yüzyıl`dan önce pek az şey bilinirdi. Yunanlılar M.Ö. 5. yüzyıl`da ``Keltoi`` olarak çağırdıkları Keltler`den haberdardılar. Herodotus aynı zamanda İskitlerden de bahseder ancak başka barbar kabile ismi bilinmezdi. M.Ö. 320 yılında, Massalia`lı Pytheas Britannia`nın etrafında ve Avrupa`nın Kuzeyi boyunca seyahat etti ve seyahatlerinde rastladığı şeyler öylesine inanılmaz şeylerdi ki, sonraki yazarlar ona inanmayı reddetmişlerdi. O, belki de Germanik halkların Keltlerden farkını ayırt eden ilk Akdenizli olmuştur. Caesar, Germanik kabile üyeleri, Romalılar ve Galyalılar arasındaki farklılıkları tanımlamıştır. O, Galyalıların kavgacı oldukları halde uygarlaştırılabilineceklarini ancak Germanik kabilelerin çok daha vahşi olduklarını ve bu sebeple Roma Galya`sı için tehlike teşkil ettiklerini ve fethedilmek zorunda olduklarını söylemiştir. İşgal altındaki iç Germania topraklarının M.Ö. 46 yılından M.Ö. 23 yılına kadarki valisinin adı Gavin Dalyius`tur. Kuzeyli barbar kabileler hakkında anlattıkları, Roma Galyası da dahil Roma üstünlüğünün dışa vurumu olarak tasvir edilebilir. Sezar`ın anlattıkları, Romalıların Germanik kabile korkusunu ve verdikleri gözdağını betimler. Germanik kabilelerin farkedilen tehditlerinin doğruluğunu da ispatlar. Romalılar Germania`nın geri kalan kısmını fethedebilmek için sadece bir kez Ren sınırını geçmeyi denemişlerdir. Bu işgal denemesi M.S. 9 yılında, Roma tarihindeki en büyük yenilgilerden biri olan ve onbinlerce Roma askerinin yok edildiği Teutoburg Ormanı Savaşı ile son bulmuştur. Sadece bir kaç yüzyıl sonra, Romanın kendisi bizzat Germanik kabileler tarafından fethedilecekti.

Bölgeler

Germania, Romalılar tarafından iki bölge olarak tanımlanmıştır: `iç Germania`, Romalılar tarafından işgal edilmiştir ve Ren nehrinin Batısı ve Güneyi iken, `büyük Germania` (``Magna Germania``) Ren nehrinin Doğusudur. İşgal edilmiş Germania iki eyalete bölünmüştür: ``Germania Inferior`` (aşağı yukarı günümüz Alçak Ülkeler bölgesine karşılık gelir) ve ``Germania Superior`` (aşağı yukarı günümüz İsviçre ve Alsace`ye karşılık gelir). Romalılar, Augustus`un saltanatı sırasında M.Ö. 12 yılında Germanicus ve Tiberius komutasındaki Lejyonlar yardımıyla Germania Magna`yı fethetmeye başladılar. M.S. 6 yılıyla birlikte, Elbe Nehri`ne kadar olan Germania`nın tamamında Romalılar tarafından geçici olarak sükunet sağlandı ve bölge işgal edildi.

Germania`nın çağdaş kullanımı

Almanya`nın İngilizce karşılığı olan "Germany" sözcüğü, ülke kendi yerli halkı tarafından "Deutschland" olarak çağırıldığı halde, İngilizce ve diğer dillerde "Germania" sözcüğünden türetilmiştir. Çağdaş İbranice`de, Latince "Germania" kullanımı değişmemiştir (גרמניה).

LinklerKaynaklar

reflist
 • Kaynak wiki
|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Germania |tarih=06 Ocak 2007 |dil=İngilizce |madde=Germania

Bibliyografya

 • Malcolm Todd, The Early Germans (Eski Germenler), Blackwell Publishing, 1995, İng
Roma İmparatorluk Eyaletleri

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

Germania

İngilizce Germania kelimesinin Almanca karşılığı.
npr. germanien (n), germania (f)

Germania

Almanca Germania kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Germany, country in central Europe

Germania

İtalyanca Germania kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Germany, country in central Europe

Germania

Almanca Germania kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. germania (f)

Germania

İtalyanca Germania kelimesinin Fransızca karşılığı.
(geografia) Allemagne (f)

Germania

İtalyanca Germania kelimesinin Almanca karşılığı.
n. germania, deutschland, germanien

Germania

İspanyolca Germania kelimesinin Almanca karşılığı.
n. germanien npr. deutschland

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Germania ilgili konular

 • Zollverein

  ''Zollverein'' ya da Alman Gümrük Birliği, bölge içindeki gümrük ve ekonomi politikalarını yönetebilmek amacıyla Alman eyaletleri arasında
 • Alman

  Alman, Almanya vatandaşlığını almış veya Alman ırkından gelen ve genellikle Orta Avrupa'da yaşayanlara ithaf edililen bir sıfattır.
 • Kutsal Roma Germen İmparatorluğu

  Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, 843 yılında Verdun Anlaşması ile Almanya, İtalya ve Burgonya'da kurulan ve 1806 yılında Napolyon Savaşlar
 • Alman Milli Birliği'nin Kuruluşu

  Alman Milli Birliği, 1848 ihtilalleri döneminde başlayıp Sedan Savaşı sonunda tamamlanan tarihi süreçtir. 1848 ihtilalleri sonunda Almanya'da
 • Alman kültür tarihi

  Alman kültür tarihi Türkiye'de kullanılan bu kavram Almanca "Deutsche Kulturgeschichte" kavramından biraz farklıdır.
 • Almanlar

  Almanlar (Deutsche) Cermen halklarından olan Orta Avrupa yerlisi bir etnik gruptur. Alman kelimesinin İngilizcesi olan German kelimesi geç Orta Ça
 • Almanya tarihi

  Almanya tarihiAlmanya tarihi Germen ulusunun Roma İmparatorluğu döneminde ilk olarak devlet kurmalarıyla başlar. Kutsal Roma Cermen İmparatorlu
 • Alman Konfederasyonu

  Alman Konfederasyonu (Almanca: Deutscher Bund) Orta Avrupa'da, 1815 Viyana Kongresi ile 1806'da yıkılan Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun boşl
 • Alman bayrakları listesi

  Alman bayrakları, Almanya Federal Cumhuriyeti devleti tarafından ve tarih boyunca Almanya tarafından kullanılmış bayraklardır.
 • Alman sorunu

  Alman sorunu, 19. yüzyılda, özellikle de 1848 Devrimleri boyunca süren Almanya'nın birleşmesinin en iyi yolu hakkındaki bir tartışmadır. 181
Germania
Germania