1848 Devrimleri

Kısaca: 1848 Devrimleri 1848 yılında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ortaya çıkan ayaklanma, devrim ve özgürlük hareketleridir. ...devamı ☟

1848 Devrimleri
1848 Devrimleri

tarihiAlmanya tarihi1848 Devrimleri 1848 yılında Avrupa`nın çeşitli ülkelerinde ortaya çıkan ayaklanma, devrim ve özgürlük hareketleridir. Özellikle İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya, Polonya, Romanya ve Macaristan bu dönemde büyük sarsıntılar geçirmiş; dönemin diğer büyük güçleri olan Rusya, Osmanlı Devleti, Birleşik Krallık ve Hollanda ise bu olaylardan nispeten etkilenmemiştir.

Nedenleri

19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Avrupa`da Sanayi Devrimi büyük ölçüde tamamlanmış, sanayicilerin ve şirketlerin gelirlerinde büyük bir artış görülmesine karşılık köylerde ve kentlerde yaşayan fakir halk bu zenginlikten nasibini almamıştı. İşçiler günde 13-15 saat çalışıyorlar, sağlıksız ve kirli konutlarda zor koşullarda yaşamaya devam ediyorlardı. Köylerde artan nüfus işsizliğe ve toprak yetersizliğine yol açmış, alt yapının yetersiz kalmasına neden olmuştu. 1845 ve 1846 hasat mevsimlerinde Belçika`da ortaya çıkarak diğer Avrupa ülkelerine yayılan Patates Hastalığı (``Phytophthora infestans) Avrupa`da büyük bir açlık salgınına yol açmış toplumun yoksul kesimlerinde büyük bir tatminsizlik duygusuna neden olmuştu.

Aynı yıllarda Alman Karl Marx ve Friedrich Engels`in birlikte yazdığı ve 1 Şubat 1848 tarihinde yayınlanan Komünist Manifesto özel mülkiyeti bir devrimle ortadan kaldırarak sınıfsız ve devletsiz bir toplum düzenini gerçekleştirmesi gerektiğini iddia etmekteydi. Bu koşullar altında devrim düşüncesi toplumun çeşitli kesimlerinde çok sayıda taraftar bulmuş ve sonunda 1848 yılında bu devrimler bütün şiddetiyle patlak vermiştir.

Çeşitli ülkelerde 1848 Devrimleri

Fransa`da cumhuriyetçi ayaklanma ve işçi ayaklanmalarıyla karşı karşıya kalan Temmuz Monarşisi Kral Louis-Philippe`in tahttan indirilerek İkinci Cumhuriyet`in kurulmasıyla sonuçlandı. 1848-1852 yılları arasında 4 yıl süren bir cumhuriyet yönetimi başladı.

Berlin`de yapılan miting ve gösterilerden korkan Prusya kralı IV. Friedrich Wilhelm göstericilerin taleplerini kabul ederek parlamento seçimlerinin yapılmasını, bir anayasa hazırlanması ve basın özgürlüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Saksonya`ın Dresden kentinde 3-9 Mayıs 1849 tarihlerinde ortaya çıkan ayaklanmada ünlü Klasik Müzik bestecisi Richard Wagner de rol oynadı. Halkın baskısı sonucu Bavyera`da Kral I. Ludwig tahtan inmek zorunda kaldı.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu`nun egemenliği altındaki bölgelerde de ayaklamalar ve gösteriler yaşandı. Viyana`da 1848 yılı boyunca 4 defa hükümet değişikliği yaşandı. İmparatorluğun vatandaşı olan Çekler, İtalyanlar, Slovenler, Lehler, Sırplar, Hırvatlar, Slovaklar, Romenler ve Macarlar arasında bağımsızlık talepleri yükseldi. Macaristan`da bağımsızlık hareketleri bir bağımsızlık savaşına dönüştü. Budapeşte`de Lajos Kossuth`un başkanlığı altında kurulan hükümet Avusturya`dan bağımsızlığını ilan etti. Avusturya kralı I. Franz Joseph Rus çarı I. Nikolay`dan bu ayaklanmayı bastırmak için yardım istedi. Lajos Kossuth Macaristan`dan kaçarak Osmanlı Devleti`ne sığındı. 1 yıl kadar Vidin, Şumnu ve Kütahya`da yaşadı.

Ayrıca 1848 yılında Polonya`da Prusya işgaline karşı büyük ayaklanmalar yaşandı. Romanya`da Rusya`nın yönetimine karşı ayaklanmalar ortaya çıktı. Bu ayaklanmaların bastırılmasında Osmanlı ordusu da rol oynadı. Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa ve Keçecizade Fuat Paşa Osmanlı ordusunun başında 25 Eylül 1848 tarihinde Bükreş`e girerek Rusya`nın Romanya`yı etkisi altına almasını önlemeye çalıştılar.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

1848 Devrimleri Resimleri

1848
2 yıl önce

Antlaşması’nın imzalanması ile sona erdi. 22 Şubat - Paris Ayaklanması ve 1848 Devrimleri başladı. 26 Şubat - Fransa’da İkinci Cumhuriyet ilan edildi. 2 Aralık...

1848, 18. yüzyıl, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1849, 1850, 1851, 1852
Vormärz
6 yıl önce

Türkçe: Mart öncesi), Alman Konfederasyonu'nda başarısız olan 1848 Mart devrimleriyle sonuçlanan sürece verilen isim. Metternich Devri olarak da bilinen...

1989 Devrimleri
6 yıl önce

Renkli devrim Bağımsız Devletler Topluluğu NATO'nun genişlemesi Yugoslav Savaşları Gül Devrimi 1917-23 Devrimleri 1848 Devrimleri 1820 Devrimleri Reagan...

1989 Devrimleri, 12 Eylül Darbesi, 1973 Şili Darbesi, 68 Kuşağı, ABD, ABD`deki Sovyet Casusları, ABD Casusları, Afrika, Ajax Operasyonu, Alexander Dubček, Angola İç Savaşı
Temmuz Monarşisi
2 yıl önce

cumhuriyetçi ayaklanma ve işçi ayaklanmalarıyla karşı karşıya kalan Temmuz Monarşisi İkinci Fransız Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1848 Devrimleri ile sona erdi....

Temmuz Monarşisi, 1789, 1830, Beşinci Cumhuriyet (Fransa), Birinci Cumhuriyet (Fransa), Birinci İmparatorluk Dönemi (Fransa), Dördüncü Cumhuriyet (Fransa), Fransa, Fransız Devrimi, Louis-Philippe, Restorasyon (Fransa)
Devrim
2 yıl önce

1848 Devrimleri, Rus Devrimi (1917), Türk Devrimi (1919-1923), Çin Devrimi (1940'lar), Küba Devrimi (1959), İran Devrimi (1979) ve 1989 Devrimleri sayılabilir...

Devrim, Devrim (otomobil), Devrim (tarih), Anlam ayrım
Klemens von Metternich
2 yıl önce

yer alan Avusturya'nın yönetiminde federatif bir güç oluşturmaktı.1848 Devrimleri ile yarım asırlık Metternich sistemi çöktü. 75 yaşına gelen Şansölye...

Metternich sistemi
2 yıl önce

dayanıyordu. Metternich sistemine ilk tepkiler 1830 ve 1848 ihtilallerinde gelmiştir. 1830 Devrimleri Avrupa'da liberalizmi kuvvetlendirmiş, Fransa'da meşruti...

Metternich sistemi, Liberalizm, Metternich, Ulusçuluk, Viyana Kongresi, 1848 ihtilalleri, 1830 ihtilali
Rusya'da anarşizm
6 yıl önce

Bakunin 1848'de Paris'e döndüğünde Rus İmparatorluğu'nu çok sert bir şekilde eleştiren nutkunu yayınlaması üzerine Fransa'dan sürüldü. 1848 Devrimleri Bakunin'e...