Giuseppe Peano

Kısaca: İtalyan mantıkçısı ve matematikçisi olan Giuseppe Peano, 1858 yılında Cuneo'da doğdu. Torino üniversitesinde ve Askeri Akademi'de sonsuz küçükler hesabını okuttu. Bütün mantık ve matematik önermelerini günlük dile başvurmaksızın ifade etmek olanağını veren bir işaretler sistemi buldu. ...devamı ☟

Giuseppe Peano
Giuseppe Peano

İtalyan mantıkçısı ve matematikçisi olan Giuseppe Peano, 1858 yılında Cuneo'da doğdu. Torino üniversitesinde ve Askeri Akademi'de sonsuz küçükler hesabını okuttu. Bütün mantık ve matematik önermelerini günlük dile başvurmaksızın ifade etmek olanağını veren bir işaretler sistemi buldu. Kendi kurduğu "La Rivista di Mathematica" ve "Formulaire de Mathematique" adlı iki dergide, tümden gelime ve aksiyomlara dayanarak aritmetik, tasarı geometri, sonsuz küçükler hesabı ve vektör hesabı üzerine yazılar ve araştırmalar yayınladı. Aynı zamanda matematikçi A. Grassmann'ın yöntemine dayanarak geometrik hesabı geliştirmeye çalıştı. Öğrenilmesi kolay uluslararası bir dil yaratmaya çalıştı. 1903 yılında, kelimeleri İngilizce, Fransızca ve Almanca'da ortak olan gramersiz bir Latince yarattı. Bugün, sayıların oluşturulmasında Peano aksiyomları, kullanılan yöntemlerden biridir. 1932 yılında Torino'da öldü.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Peano aksiyomları
3 yıl önce

Peano aksiyomları, doğal sayılar kümesinin tanımını vermekte kullanılan, Giuseppe Peano ve Julius Wilhelm Richard Dedekind tarafından ortaya konmuş dört...

Peano Aksiyomları, Peano Aksiyomları
Gottlob Frege
3 yıl önce

Çalışmaları kendi döneminde geniş ölçüde tanınmamış ve fikirleri, özellikle Giuseppe Peano ve Russell gibi, etkilediği insanlar aracılığıyla yayılmıştır. Ludwig...

Gottlob Frege, 1848, 1869, 1873, 1879, 1884, 1891, 1892, 1893, 1896, 1903
27 Ağustos
3 yıl önce

Szemere, Macar şair ve Macaristan'ın üçüncü başbakanı (ö. 1869) 1858 - Giuseppe Peano, İtalyan matematikçi (ö. 1932) 1874 - Carl Bosch, Alman kimyacı ve Nobel...

27 Ağustos, 27 Ağustos
Matematik
3 yıl önce

matematiğinde rastlanır. (Özellikle Öklid'in Elementler kitabında) Giuseppe Peano (1858-1932), David Hilbert (1862-1943) ve diğerlerinin geç 19 yüzyılda...

Fermat, Analitik geometri, Analiz, Aritmetiğin Temel Teoremi, Cantor'un Diagonal Yöntemi, Cebirin Temel Teoremi, Dört Renk Teoremi, Eşyapı, Felsefe, Fermat'nın Son Teoremi, Fizik
20 Nisan
3 yıl önce

(d. 1850) 1927 - Enrique Simonet, İbyol ressam (d. 1866) 1932 - Giuseppe Peano, İtalyan matematikçi (d. 1858) 1939 - William Mitchell Ramsay, İskoç...

20 Nisan, 10 Nisan, 11 Nisan, 12 Nisan, 13 Nisan, 14 Nisan, 15 Nisan, 16 Nisan, 17 Nisan, 1841, 1873
Sonsuz
3 yıl önce

aşikârdır. İkinci sonuç Cantor tarafından 1878’de kanıtlandı ancak 1980’de Giuseppe Peano boşluk dolduran eğrileri, dönüşler ve çeşitli bükülmeler sonucunda herhangi...

Öklid geometrisi
3 yıl önce

oturtmak ile meşguldü. İlkel kavramların veya tanımlanmamış kavramların rolü, Peano delegasyonundan Alessandro Padoa tarafından 1900 Paris konferansında açıkça...

í–klid geometrisi, Dik üçgen, Hipotenüs, İzdüşüm