Güneş yılını esas alan ve temeli Eski Mısırlılar'a dayanan takvim. Iyonlar ve Yunanlılar kanalıyla batıya aktarılmıştır. Romalılar sezar zamanında Julyen takvimi olarak düzenlemiş ve kullanmışlardır. Yeniçağda papa 12. Gregor tarafından yeniden yapılan düzenlemelerle Gregoryan takvimi olarak anılmıştır. Günümüzde ise milat takvimi denilmektedir. Milat takvimi Hz. İsa'nın doğuşunu (sıfır) kronolojinin başlangıcı olarak kabul eder.

Gregorian Takvimi hakkında detaylı bilgi

Güneş yılını esas alan ve temeli Eski Mısırlılar'a dayanan takvim. Iyonlar ve Yunanlılar kanalıyla batıya aktarılmıştır. Romalılar sezar zamanında Julyen takvimi olarak düzenlemiş ve kullanmışlardır. Yeniçağda papa 12. Gregor tarafından yeniden yapılan düzenlemelerle Gregoryan takvimi olarak anılmıştır. Günümüzde ise milat takvimi denilmektedir. Milat takvimi Hz. İsa'nın doğuşunu (sıfır) kronolojinin başlangıcı olarak kabul eder. Türkiye'de 1926'dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Gregoryen Takvimi

Miladi takvim ya da Gregoryen takvim, Jülyen takviminin yerine Papa XIII. Gregory tarafından yaptırılan takvim.

Nisan

Nisan Gregoryan Takviminde senenin dördüncü ayı, 30 günden oluşur.

Kasım

Kasım Gregoryan Takviminde senenin on birinci ayı, 30 günden oluşur.

Eylül

Eylül Gregoryan Takviminde senenin dokuzuncu ayı, 30 günden oluşur.

Ekim

Ekim Gregoryan Takviminde senenin onuncu ayı, 31 günden oluşur.

Haziran

Haziran Gregoryan Takviminde senenin altıncı ayı, 30 günden oluşur.

Ağustos

Ağustos Gregorian Takviminde senenin sekizinci ayı, 31 günden oluşur.

Aralık

Aralık Gregoryan Takviminde senenin on ikinci ayı, 31 günden oluşur.

şubat

Şubat Gregoryan Takviminde senenin ikinci ayı, normal yıllarda 28 günden oluşur. Artık Yıllarda Şubat ayı 29 günden oluşur.

Ocak

Ocak Gregoryan Takviminde senenin ilk ayı, 31 günden oluşur.

Mayıs

Mayıs Gregoryan Takviminde senenin beşinci ayı, 31 günden oluşur.

Kronoloji

Kronoloji Zamanı bölümlere ayıran ve olayları tarihlerine göre sıralayan bilim dalı. Hadiseler, meydana geldiği zamana göre sıralanarak veya belirli zaman aralıklarına yerleştirilerek mütalaa edilir. Bu şekilde kronolojik zaman tayini gerçekleştirilmeye çalışılır.

Temmuz

Temmuz Gregoryan Takviminde senenin yedinci ayı, 31 günden oluşur.

Mart

Mart Gregoryan Takviminde senenin üçüncü ayı, 31 günden oluşur.