Güneş yılını esas alan ve temeli Eski Mısırlılar'a dayanan takvim. Iyonlar ve Yunanlılar kanalıyla batıya aktarılmıştır. Romalılar sezar zamanında Julyen takvimi olarak düzenlemiş ve kullanmışlardır. Yeniçağda papa 12. Gregor tarafından yeniden yapılan düzenlemelerle Gregoryan takvimi olarak anılmıştır. Günümüzde ise milat takvimi denilmektedir. Milat takvimi Hz. İsa'nın doğuşunu (sıfır) kronolojinin başlangıcı olarak kabul eder.

Gregorian Takvimi hakkında bilgiler

Güneş yılını esas alan ve temeli Eski Mısırlılar'a dayanan takvim. Iyonlar ve Yunanlılar kanalıyla batıya aktarılmıştır. Romalılar sezar zamanında Julyen takvimi olarak düzenlemiş ve kullanmışlardır. Yeniçağda papa 12. Gregor tarafından yeniden yapılan düzenlemelerle Gregoryan takvimi olarak anılmıştır. Günümüzde ise milat takvimi denilmektedir. Milat takvimi Hz. İsa'nın doğuşunu (sıfır) kronolojinin başlangıcı olarak kabul eder. Türkiye'de 1926'dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Gregoryen Takvimi

Miladi takvim ya da Gregoryen takvim, Jülyen takviminin yerine Papa XIII. Gregory tarafından yaptırılan takvim.

Nisan

Nisan Gregoryan Takviminde senenin dördüncü ayı, 30 günden oluşur.

Kasım

Kasım Gregoryan Takviminde senenin on birinci ayı, 30 günden oluşur.

Eylül

Eylül Gregoryan Takviminde senenin dokuzuncu ayı, 30 günden oluşur.

Ekim

Ekim Gregoryan Takviminde senenin onuncu ayı, 31 günden oluşur.

Haziran

Haziran Gregoryan Takviminde senenin altıncı ayı, 30 günden oluşur.

Ağustos

Ağustos Gregorian Takviminde senenin sekizinci ayı, 31 günden oluşur.