İyonlar

Kısaca: İzmir ile Büyük Menderes ırmaklarının bulunduğu bölgeye yerleşmişlerdir. Polis adı verilen şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. En önemlileri İzmir, Foça, Efes, Milet’dir. Bu şehir devletleri; aralarında ticari rekabet bulunması ve hürriyetlerine düşkün olmaları nedeniyle siyasi birlik oluşturamamışlar ancak dini inanışlarının ortak olması sebebiyle kültür birliği sağlamışlardır.Fenike harf yazısının Ege havzasında tanınmasını sağlamışlardır. Bilim, sanat, alanlarında Anadolu’da İlkçağda en ...devamı ☟

İyonlar
İyonlar

İyonlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İyonyalılar

misafir - 6 yıl önce
Van/ Meher Kapı anıtındaki yazıta göre, Urartuların inandığı, kutsadığı ve adlarına belirli dönemlerde kurban kestiği 79 tanrı, tanrıça ve tanrısal özellik bulunmaktadır. Bunlardan ilk üç sırayı Haldi, Teişeba ve Şivini paylaşır. Haldi - (Eşi Bagbartu / Bagmaştu / Arubani) Urartuların baştanrısı idi. İsim olarak kökeni 13. yy Asur yazıtlarına kadar inmektedir. En büyük tapınağı Muşaşir'de idi. Teişeba (Fırtına tanrısı) Hurri kökenlidir ve Hititlerde Teşup ile aynı tanrı olmalıdır. Şivini de (Güneş tanrısı) Hurri kökenlidir. Hititlerdeki Şimegi'nin karşılığıdır. Urartular büyük merkezlerde tanrıları için kule tipi tapınaklar ve açık alanlardaki kayalara kapı görünümlü kutsal nişler yapmışlardı

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

İyonya
1 yıl önce

kurulmuşlardır. Dünyanın yedi harikası arasında gösterilen Efes Artemis Tapınağı İyonlar döneminde inşa edilmiştir. İyonyalılar dönemlerindeki özgür ve halkın haklarını...

Proton
1 yıl önce

oluşur. Bu artı yüklü iyonlar eksi yüklü elektroda doğru hareket ederler. Eğer katot delikli bir levhadan yapılmışsa artı yüklü iyonlar bu deliklerden geçerler...

Proton, Baryon, Coulomb, Elektrik yükü, Elektron, Fermiyon, Quark, Atom altı, Parçacık, Speed of light, Hadron
Kimyasal bağ
1 yıl önce

oluşan pozitif iyonlara katyon denir. Atomların elektron kazanarak oluşturdukları negatif iyonlar ise anyon olarak isimlendirilir. Bu iyonlar bir araya getirildiklerinde...

Kimyasal bağlar, Atom, Hidrojen bağı, Kovalent bağ, Metalik bağ, Molekül, İyonik bağ
Elektrolit
1 yıl önce

Elektrolit, serbest iyon içeren ve elektriksel iletkenliğe sahip ortam. Genellikle çözelti içerisinde iyonlar içerdikleri için "iyonik çözeltiler" olarak...

Hidroliz
1 yıl önce

yüklere sahip iyonlar, neredeyse algılanamayan hidrolize sahip çok zayıf asitlerdir. Ca2+, Zn2+, Sn2+ ve Pb2+ gibi büyük iki değerlikli iyonlar 6 veya daha...

Hidroliz, Denge, Hidrojen, Kimya, Oksijen, Taslak, Çözünme
Element
1 yıl önce

HPO42- gibi iyonlar halinde bulunurlar. Elektrolit dengeyi sağlarlar. Ayrıca vücutta su dengesinin ve osmotik basıncın ayarlanması iyon halindeki elementlerle...

Element, Talyum, Kurşun, Bizmut, Civa, Altın, Platin, Polonyum, Astatin, Toryum, Aktinyum
Silikat
1 yıl önce

kimyasal bir bileşik değildir. Bu kompleks iyonlar diğer metal iyonlarla pozitif olarak yüklü diğer metal iyonlara bağlıdır. Bunlar, elektriksel olarak dengede...

Silikat, Mineral, Oksijen, Silisyum, Madde taslağı
Kalsiyum fosfat
1 yıl önce

pirofosfatlar (P2O74-) ve özellikle hidrojen veya hidroksit iyonlar ile beraber kalsiyum iyonları içeren bir mineral ailesine verilen isimdir. Kemiğin yüzde...