Guanozin Trifosfat

Kısaca: Guanozin trifosfat, (İngilizce Guanosine triphosphate'den) GTP olarak kısaltılır; guanozin-5'-trifosfat olarak da bilinir. Tam kimyasal açılımı 9-β-D-ribofuranozilguanin-5'-trifosfat, veya ona denk sayılabilecek 9-β-D-ribofuranozil-2-amino-6-okso-pürin-5'-trifosfat'tır. ...devamı ☟

Guanozin trifosfat
Guanozin Trifosfat

Guanozin trifosfat, İngilizce Guanosine triphosphate`den GTP olarak kısaltılır; guanozin-5`-trifosfat olarak da bilinir. Tam kimyasal açılımı 9-β-D-ribofuranozilguanin-5`-trifosfat, veya ona denk sayılabilecek 9-β-D-ribofuranozil-2-amino-6-okso-pürin-5`-trifosfat`tır.

GTP, RNA sentezi (transkripsiyon) sırasında uzayan RNA molekülüne eklenen pürin nükleotitlerden biridir. Ayrıca protein sentezi (translasyon) sırasında bir enerji kaynağı olarak kullanılır.

GTP, GTPaz enzimlerinin GTP`yi GDP`ye dönüştürmesi ile işleyen hücre içi sinyal aktarımında da önemli bir rol oynar.

GTP hücre içi enerji transferiyle de ilişkilidir. Örneğin, sitrik asit döngüsünün her bir deviniminde bir GTP oluşur. Bu bir ATP molekülünün oluşumuna eşdeğerdir, çünkü GTP kolaylıkla ADP`den ATP`nin oluşmasını sağlar.

GTP ve türevlerinin biyokimyasal reaksiyonları ATP`ninkilere çok benzerler, daha fazla ayrıntı için ATP maddesine bakabilirsiniz.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Guanozin trifosfat Resimleri

Nükleozit trifosfat
1 yıl önce

trifosfat, üç fosfatlı bir nükleotittir. Doğal nükleotit trifosfatlar arasında adenozin trifosfat (ATP), guanozin trifosfat (GTP), sitidin trifosfat (CTP)...

Adenozin Trifosfat
1 yıl önce

Glu-P + NH3 → Glu-NH2 + Pi (glutamin) Atp Nedir?[ölü/kırık bağlantı] Nükleotit Fotosentez RNA Kloroplast Adenozin difosfat Guanozin trifosfat Nükleozit...

Adenozin trifosfat, ADP, Adenozin difosfat, Adenozin monofosfat, Anaerobik, Biyokimya, Enzim, Fermantasyon, Fotosentez, GTP, Glikoliz
Siklik adenozin monofosfat
1 yıl önce

monophosphatedan) kısaltma cAMP, ve cyclic AMP olarak da bilinir. cAMP adenozin trifosfat (ATP) tan elde edilir ve çeşitli organizmalarda cAMP bağımlı yolda hücre...

Siklik adenozin monofosfat, AMP, Adenozin monofosfat, Adrenalin, Enzim, Glikojen, Glikoz, Hormon, Hücre zarı, Kalsiyum, Karaciğer
Protein biyosentezi
1 yıl önce

ribozomların yanı sıra bazı protein faktörleri de gereklidir. Enerji ise guanozin trifosfat’tan (GTP) sağlanır. DNA'yı kaynak olarak kullanan RNA polimeraz enzimi...

G proteini
1 yıl önce

Guanozin trifosfat...

Genetik kod
1 yıl önce

kovalent olarak bağlıdır. Çeviri için ayrıca, enerji kaynağı olarak guanozin trifosfat ve bir takım çeviri faktörleri gereklidir. Her tRNA'nın üzerinde,...

Genetik kod, Genetik
DNA
1 yıl önce

çeşitli farklı türden hasar oluşturabilirler, baz değişimi (özellikle guanozin) ve iki iplikli kırılmalar gibi. Her bir insan hücresinde günde 500 baz...

DNA, Ribozom, TRNA, Amino asit, Timin, Urasil, RNA, MRNA, Protein, DNA'nın çoğalması, Nükleotid, Hücre, Hücre bölünmesi, Ökaryot, Prokaryot