Alm. Woche (f), Fr. Semaine (f), İng. Week. Birbirini tâkib eden yedi günden meydana gelen zaman parçası. Farsçada yedi mânâsına gelen “hefte” kelimesinden dilimize geçmiştir. Hafta; gün, ay, sene gibi astronomik bir periyoda tekabül etmez. Hafta kavramının ilk defa ne zaman ve kimler tarafından kullanıldığı bilinmemekle birlikte, M.Ö. 10. yüzyılda Asurluların bu şekilde birbirini tâkib eden yedi günlük bir zaman parçası kullandığı anlaşılmıştır.

HAFTA (türkçe) anlamı
1. f. Yedi günden ibaret müddet. Yedi günlük müddet.
HAFTA (türkçe) anlamı
2. yedi günlük zaman birimi.
3. bir olayın
4. olgunun
5. konunun belirlenmiş yedi günlük sürede öneminin vurgulanması.
HAFTA (türkçe) ingilizcesi
1. n. week,
HAFTA (türkçe) fransızcası
1. semaine [la]
HAFTA (türkçe) almancası
1. n. Woche

Hafta hakkında bilgiler

Alm. Woche (f), Fr. Semaine (f), İng. Week. Birbirini takib eden yedi günden meydana gelen zaman parçası. Farsçada yedi manasına gelen “hefte” kelimesinden dilimize geçmiştir. Hafta; gün, ay, sene gibi astronomik bir periyoda tekabül etmez. Hafta kavramının ilk defa ne zaman ve kimler tarafından kullanıldığı bilinmemekle birlikte, M.Ö. 10. yüzyılda Asurluların bu şekilde birbirini takib eden yedi günlük bir zaman parçası kullandığı anlaşılmıştır. Haftanın tatil günü İbraniler tarafından kullanılmaya başlanmış ve Hıristiyanlar tarafından da tasdik edilmiştir. M.S. 321 yıllarında Roma İmparatoru Kostantin tarafından getirilen bir düzenle yedi günlük haftanın başlangıcı olarak Pazar günü kabul edilmiştir. Hafta tatili Yahudilerce Cumartesi, Hıristiyanlarca Pazar, Müslümanlar nezdinde ise Cuma günü olarak kabul edilmiştir. Memleketimizde 1926 yılına kadar hafta tatili Cuma günüydü. Bu tarihte çıkarılan bir kanunla bu tatil Pazar olarak kabul edildi.