Halk bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna halk denir.

HALK (türkçe) anlamı
1. aynı ülkede yaşayan
2. aynı uyrukta dil
3. kültür bağı olan insan topluluğu,insanlar
4. toplum
5. belli bir bölgede ya da çevrede yaşayanların tümü.aynı soydan gelen
6. ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu
7. yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların tümü.bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri
8. aydınların dışında kalan topluluk.
HALK (türkçe) ingilizcesi
1. adj. folk
2. public
3. popular
4. communal
5. vulgarn. the people
6. people
7. public
8. the crowd
9. the community
10. the vulgar
11. demos
12. folk
13. the million
14. populace
15. grass rootspref. demo,
HALK (türkçe) fransızcası
1. peuple [le]
2. population [la]
3. public [le]
4. esprits
5. foule [la]
HALK (türkçe) almancası
1. n. Bevölkerung
2. Gesamtheit
3. Leute
4. Öffentlichkeit
5. Volkadj. volkstümlich

Halk hakkında bilgiler

Halk bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna halk denir.

Halkı milletten ayıran en önemli fark; halkın, millet olma özelliklerine veya bilincine ulaşamamış olmasıdır. (Örnek: İstanbul halkı)
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Halk Müziği

Bir yörenin yerleşik insanları tarafından üretilen, severek söylenen ve çalınan, o yöre insanının ortak yapıtı haline gelen ve kulaktan kulağa aktarılarak yaşatılıp günümüze kadar ulaşan müziklerdir. Bu müzikler yerel kültürlerin izlerini taşır ve yaratıcılarının ...

Çin Halk Cumhuriyeti

Çin Halk Cumhuriyeti, yüzölçümü itibariyle dünyanın üçüncü, nüfus itibariyle en büyük ülke. Güney Doğu Asya'da yer alır. Yüzölçüm 'dir. Başkenti Pekin olan ülkenin resmi dili Çince, para birimi Yuan'dır. Doğusunda Güney Kore, kuzeydoğusunda ve kuzeybatısında Rusya, ...

Halk Cephesi

halk cephesi çoğunlukla sol kanat ve merkezden değişik siyasi grupların oluşturduğu çok geniş bir koalisyondur. Çok geniş bir yelpaze oluşturması ile bu cepheler merkezi ve liberal grupları içerdiği gibi sol ve komünist grupları da içerebilmektedir. Halk cepheleri sadece işçi ...

Halk Etimolojisi

Halk etimolojisi, çözümlenmesi zor yabancı gelen bilinmedik bir formdan daha bilindik yerli bir forma zaman içinde dönüşen ve etimolojik açıdan yanlış ve yakıştırma olan kelime ya da ...

Halk Latincesi

Halk Latincesi veya Vulgar Latince (Latince sermo vulgaris, "halk konuşması") Latin dilinin halk lehçelerinin ve sosyolektlerini kapsayan bir genel terimdir. Bu farklı lehçeler Orta Çağların başlarında birbirlerinden farklılaşarak 9. yy'da Roman dillerine dönüştüler.

Polonya Halk Cumhuriyeti

Polonya Halk Cumhuriyeti (Lehçe: Polska Rzeczpospolita Ludowa, PRL) Polonya'nın 1952-1989 yılları arasındaki resmi adı. II. Dünya Savaşı'nın sonunda, savaş öncesi Polonya topraklarının bir kısımına Sovyetlerin Almanlardan aldıkları toprakların da dahil edilmesiyle kuruldu. ...

Halk şarkısı

Halk şarkısı, halk edebiyatındaki "koşma" ve "türkü" etkisiyle ortaya çıkmış milli bir nazım şeklidir.