Halk

Kısaca: Halk bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna halk denir. ...devamı ☟

Halk bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna halk denir.

Halkı milletten ayıran en önemli fark; halkın, millet olma özelliklerine veya bilincine ulaşamamış olmasıdır. (Örnek: İstanbul halkı)

halk

Türkçe halk kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. folk, public, popular, communal, vulgar n. the people, people, public, the crowd, the community, the vulgar, demos, folk, the million, populace, grass roots pref. demo

halk

aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta dil, kültür bağı olan insan topluluğu,insanlar, toplum; belli bir bölgede ya da çevrede yaşayanların tümü. aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu; yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların tümü. bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri; aydınların dışında kalan topluluk.

halk

Türkçe halk kelimesinin Fransızca karşılığı.
peuple [le], population [la], public [le], esprits, foule [la]

halk

Türkçe halk kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bevölkerung, Gesamtheit, Leute, Öffentlichkeit, Volk adj. volkstümlich

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Halk
2 yıl önce

Halk veya kişi, bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna denir. Halkı milletten ayıran en...

Halk, Politika, Siyaset, Sovyet, Taslak, İstanbul, Millet
Halk hikâyesi
6 yıl önce

Halk hikâyesi veya halk öyküsü, toplumsal iz bırakmış bir olaydan veya bir yazınsal ürünün sözlü kültürde bıraktığı derin etkiden kaynaklanarak ortaya...

Türk Halk edebiyatı
2 yıl önce

Arap ve Fars edebiyatlarının tesirini devam ettirirken, halk yine saz şairleri aracılığıyla halk edebiyatını devam ettirdi. Dolayısı ile Anadolu Türk Edebiyatı...

Halk edebiyatı, Hikmet, Devriye, Ayin, Selis, İlahi, Semai, Varsağı, Şathiye, Tevhid, Kalenderí®
Türk Halk Müziği
2 yıl önce

bir parçası olan Türk halk müziği (kısaca THM), sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü...

Türkü, Anadolu, Müzik, Rumeli, Aşık Veysel, Şarkı, Türk müziği
Cumhuriyet Halk Partisi
2 yıl önce

Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan Türk siyasi partisidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması...

Cumhuriyet Halk Partisi, CGP, DP, MHP, MSP, Ecevit, Cevdet Sunay, Faruk Gürler, Fahri Korutürk, Necmeddin Erbakan, Hasan Esat Işık
Halk Müziği
2 yıl önce

Halk müziği, bir yörenin yerleşik insanları tarafından üretilen, insandan insana aktarılarak yaşayan, sürekliliği bulunan, yüzyıllar boyunca toplumların...

Halk Müziği / Yerel Müzik
Avrupa Halk Partisi
2 yıl önce

Avrupa Halk Partisi (İngilizce: European People's Party; EPP), Avrupa'daki en büyük uluslararası siyasi partidir. 1976 yılında kurulan Avrupa Halk Partisi...

Tuva Halk Cumhuriyeti
2 yıl önce

Tuva Halk Cumhuriyeti (Tuvaca: Latin alfabesi ile Tьвa Arat Respuвlik, Kiril alfabesiile Тыва Арат Республика, Tıva Arat Respublik, Таңды-Тыва Улус Күрүнези...