--}}

Halk

Halk bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna halk denir.

Halk bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna halk denir.

Halkı milletten ayıran en önemli fark; halkın, millet olma özelliklerine veya bilincine ulaşamamış olmasıdır. (Örnek: İstanbul halkı)

Diğer anlamları

halk

Türkçe halk kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. folk, public, popular, communal, vulgar n. the people, people, public, the crowd, the community, the vulgar, demos, folk, the million, populace, grass roots pref. demo

halk

aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta dil, kültür bağı olan insan topluluğu,insanlar, toplum; belli bir bölgede ya da çevrede yaşayanların tümü. aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu; yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların tümü. bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri; aydınların dışında kalan topluluk.

halk

Türkçe halk kelimesinin Fransızca karşılığı.
peuple [le], population [la], public [le], esprits, foule [la]

halk

Türkçe halk kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bevölkerung, Gesamtheit, Leute, Öffentlichkeit, Volk adj. volkstümlich

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.