Halk bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna halk denir.

HALK (türkçe) anlamı
1. aynı ülkede yaşayan
2. aynı uyrukta dil
3. kültür bağı olan insan topluluğu,insanlar
4. toplum
5. belli bir bölgede ya da çevrede yaşayanların tümü.aynı soydan gelen
6. ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu
7. yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların tümü.bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri
8. aydınların dışında kalan topluluk.
HALK (türkçe) ingilizcesi
1. adj. folk
2. public
3. popular
4. communal
5. vulgarn. the people
6. people
7. public
8. the crowd
9. the community
10. the vulgar
11. demos
12. folk
13. the million
14. populace
15. grass rootspref. demo,
HALK (türkçe) fransızcası
1. peuple [le]
2. population [la]
3. public [le]
4. esprits
5. foule [la]
HALK (türkçe) almancası
1. n. Bevölkerung
2. Gesamtheit
3. Leute
4. Öffentlichkeit
5. Volkadj. volkstümlich

Halk hakkında detaylı bilgi

Halk bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna halk denir.

Halkı milletten ayıran en önemli fark; halkın, millet olma özelliklerine veya bilincine ulaşamamış olmasıdır. (Örnek: İstanbul halkı)
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Halk Müziği

Bir yörenin yerleşik insanları tarafından üretilen, severek söylenen ve çalınan, o yöre insanının ortak yapıtı haline gelen ve kulaktan kulağa aktarılarak yaşatılıp günümüze kadar ulaşan müziklerdir. Bu müzikler yerel kültürlerin izlerini taşır ve yaratıcılarının ...

Çin Halk Cumhuriyeti

Çin Halk Cumhuriyeti, yüzölçümü itibariyle dünyanın üçüncü, nüfus itibariyle en büyük ülke. Güney Doğu Asya'da yer alır. Yüzölçüm 'dir. Başkenti Pekin olan ülkenin resmi dili Çince, para birimi Yuan'dır. Doğusunda Güney Kore, kuzeydoğusunda ve kuzeybatısında Rusya, ...

Halk Cephesi

halk cephesi çoğunlukla sol kanat ve merkezden değişik siyasi grupların oluşturduğu çok geniş bir koalisyondur. Çok geniş bir yelpaze oluşturması ile bu cepheler merkezi ve liberal grupları içerdiği gibi sol ve komünist grupları da içerebilmektedir. Halk cepheleri sadece işçi ...

Halk Etimolojisi

Halk etimolojisi, çözümlenmesi zor yabancı gelen bilinmedik bir formdan daha bilindik yerli bir forma zaman içinde dönüşen ve etimolojik açıdan yanlış ve yakıştırma olan kelime ya da ...

Halk Latincesi

Halk Latincesi veya Vulgar Latince (Latince sermo vulgaris, "halk konuşması") Latin dilinin halk lehçelerinin ve sosyolektlerini kapsayan bir genel terimdir. Bu farklı lehçeler Orta Çağların başlarında birbirlerinden farklılaşarak 9. yy'da Roman dillerine dönüştüler.

Polonya Halk Cumhuriyeti

Polonya Halk Cumhuriyeti (Lehçe: Polska Rzeczpospolita Ludowa, PRL) Polonya'nın 1952-1989 yılları arasındaki resmi adı. II. Dünya Savaşı'nın sonunda, savaş öncesi Polonya topraklarının bir kısımına Sovyetlerin Almanlardan aldıkları toprakların da dahil edilmesiyle kuruldu. ...

Halk şarkısı

Halk şarkısı, halk edebiyatındaki "koşma" ve "türkü" etkisiyle ortaya çıkmış milli bir nazım şeklidir.

Roma İmparatorluğu - Halk

Romalı Zenginlerin Yaşamı Eski Roma’nın zengin ve güçlü sınıfı senato üyesi olan patriciler ve mülk sahipleriydi. Tüm toplumsal ve siyasal güç birkaç soylu ailenin elindeydi. İmparatorluk düneminde senato gücünü büyük ölçüde yitirdiyse de, senatörlerin geldiği ...

Anonim Türk Halk Edebiyatı

Sözlü olarak aktarılan, söyleyeni belli olmadığı için halkın malı olan edebi ürünler, Anonim Halk Edebiyatı'nı oluşturular. Manzum Eserler Anonim Halk Edebiyatı'nın şiir özellikleri taşıyan ürünleridir. Mani Yaratıcısı adsız halk sanatçıları olan dörtlük ...

Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı

Tasavvuf, Türklerin İslamiyet'i kabulunden sonra Anadolu'da kendini göstermiştir. Tasavvuf düşünürlerine "mutasavvıf" denir. Mutasavvıflara göre, Allah'a bilmeden O'na ulaşılamaz. Dini tasavvufi halk edebiyatı, Allah aşkı, doğruluk, nefse hakim olma, ahlak, toplum gibi konuları ...

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'de kuruldu. Kurtuluş Savaşı'nı örgütleyen ve yürüten "Anadolu ve Rumeli Müdaafa-i Hukuk Cemiyeti'nin" devamı olan partinin başlangıçtaki adı "Halk Fırkası"ydı.

Devlet Halk Dansları Topluluğu

18-23 Eylül 1973 tarihleri arasında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın çağrısı üzerine toplanan ilim adamları, ilgili kuruluş yetkilileri ve folklor uzmanları çalışmaları sonunda; Türk halk danslarına yüksek bir sanat düzeyi kazandırmak amacıyla, bir çok ülkede örnekleri ...

Halk Evleri

Halkevleri 1928 sonlarında Mustafa Necati'nin Bakanlığı sırasında halka okuma-yazma öğretmen için "Millet Mektepleri" ve 1930 sonra köylerde halk okuma odaları açıldı. Daha sonraki yıllarda halk eğitimine yönelik Şubat 1932'de halk evleri kuruldu.

Halk Fırkası

Halk Fırkası’nın Kuruluşu (Cumhuriyet Halk Partisi)Milli Mücadele’nin başarıyla sonuçlanıp büyük bir zafer kazanılması üzerine Büyük Millet Meclisi ilk amacına ulaşmıştı. Ancak Meclisin içinde ve dışında değişik gruplar arasında tartışmalar ve muhalefet sona ...