Halkevleri

Kısaca: Halkevleri 1928 sonlarında Mustafa Necati'nin Bakanlığı sırasında halka okuma-yazma öğretmen için "Millet Mektepleri" ve 1930 sonra köylerde halk okuma odaları açıldı. Daha sonraki yıllarda halk eğitimine yönelik Şubat 1932'de halk evleri kuruldu. ...devamı ☟

Halkevleri 1928 sonlarında Mustafa Necati'nin Bakanlığı sırasında halka okuma-yazma öğretmen için "Millet Mektepleri" ve 1930 sonra köylerde halk okuma odaları açıldı. Daha sonraki yıllarda halk eğitimine yönelik Şubat 1932'de halk evleri kuruldu.

Cumhuriyet Halk Fırkası'nın (CHP)'nın 10-18 Mayıs 1931 tarihleri arasında toplanan 3. Kurultayında, Türk Ocakları'nın işlevini tamamladığı için kapatılarak yerine, Halk evlerinin açılması kararlaştırıldı.

Halkevlerinin amaçları

Türk milletini yeni ülküler etrafında toplamak, halk arasında kültür ve düşünce birliğini sağlamak, Atatürk devrimlerinin benimsenmesini gerçekleştirmek, Cumhuriyetin kültür atılımını yapmak, kır-kent ve köylü-aydın ikiliğini ortadan kaldırmak olarak özetlenebilir. 19 Şubat 1932'de ilk Halkevi Ankara'da açıldı. 1931-1952 yılları arasında 478 Halkevi (biri Londra'da) 4322 Halkodası açıldı. CHP'nin desteğinde örgütlenen Halkevlerinin çalışmaları, dokuz şube halinde düzenlendi: Dil-Edebiyat, güzel sanatlar, temsil, spor, sosyal yardım, halk dershaneleri ve kursları, kütüphane ve yayın, köycülük, tarih ve müze. Halkevleri 1952'de kapatılıp, 1960'ta tekrar açıldı.

Halkın eğitimine ve kültürel gelişmesine yardımcı olmak üzere 19 Şubat 1932’de kuruldu. Ankara'da yapılan açılış töreninde Atatürk teşebbüsün amacını şöyle açıkladı: "Gençlik, gelişen ve yetiştiren bir çalışmanın içinde yaşatılmalıdır. Millet, şuurlu, birbirini anlayan, birbirini seven, ideale bağlı bir halk kitlesi halinde teşkilatlandırılmalıdır. En kuvvetli ders vasıtalarına yetişkin muallim olduklarına malik olmak kafi değildir. Halkı yetiştirmek, halkı bir kitle haline getirmek için ayrıca bir milli halk mesaisinin tanzimini ihmal etmemeliyiz"

Halkevlerinin açılması hakkındaki karar C.H.P. genel yönetim kurulunca alındı. Açılacak müesseselerin yönetim ve denetim görevleri partinin il idare kurullarına verildi. 1951 yılında kuruluşa tüzel kişilik kazandırmak ve bunun o tarihte muhalefete geçmiş olan C.H.P. ile ilişkisini kesmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan bir tasarı, tartışmalar sırasında mahiyet değiştirdi ve halkevlerinin kapatılmasını, her türlü menkul ve gayrimenkul varlıkların hazineye intikal ettirilmesini öngören 5830 sayılı kanun kabul edilerek gereği yerine getirildi.

Baola - 3 yıl önce

Muatafa Necati değil de
Mustafa Kemal olmasın o


Arda Kaluk - 2 yıl önce

Hayır Mustafa Necati. Biraz araştirirsan 1928 de bir eğitim bakanı olduğunu bulabilirsin.


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Odunpazarı Evleri
4 hafta önce

Odunpazarı Evleri, Eskişehir'in ilk yerleşim yerini oluşturan Odunpazarı semtindeki Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi evlerdir. Safranbolu, Beypazarı, Göynük...

Odunpazarı Evleri, Eskişehir, Kültür, Taslak
Ev İyesi
3 yıl önce

Ev İyesi (Tatarca: Öy İyäse veya Öy Atası ya da Өй бәкчәсе "Ev Bekçisi") – Türk halk kültüründe evin koruyucu ruhu. Üy (Uy, Oy, Öy) İyesi / Eğesi / Ezi...

Halkevleri
4 hafta önce

dönemde kendisi “Halkın Muhalefet Evleri” olarak tanımlamış, “neoliberalizm tarafından gasp edilen ve piyasalaştırılan halkın temel haklarını savunmaya ve...

Cumhuriyet Halk Partisi
4 hafta önce

Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan Türk siyasi partisidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması...

Cumhuriyet Halk Partisi, CGP, DP, MHP, MSP, Ecevit, Cevdet Sunay, Faruk Gürler, Fahri Korutürk, Necmeddin Erbakan, Hasan Esat Işık
Kabuslar Evi
3 hafta önce

yaşadığını düşündürür. Ve Cihan, araştırmaya başlar. Ne zaman kasaba halkına, evin bulunduğu yer olan Karatepe ile ilgili sorular sormaya kalkışsa sorduğu...

Ev
4 hafta önce

Safranbolu evleri, Boğaz yalıları bu Türk ev mimarîsinin seçkin örneklerindendir. Günümüz şartlarında kabul gören ev kavramında, evler çeşitli işlevlerde...

Ev, 760, Ateş, Avlu, Avrupa, Ayakkabı, Ağaç, Balkon, Banyo, Bodrum, Halı
Havza Atatürk Evi
3 yıl önce

edilerek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne tahsis edilerek hem kaplıcalarda kalan turistler için zaman değerlendirme ortamı haline getirilmiş, hem de halk eğitim...

Havza Atatürk Evi, 13 Haziran, 1917, 1919, 1924, 24 Eylül, 25 Mayıs, Atatürk, Havza, Havza, Samsun, Kurtuluş Savaşı
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi
3 yıl önce

Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi kısaca THKP-C, Mahir Çayan, Yusuf Küpeli ve Münir Ramazan Aktolga tarafından Aralık 1970'te Türkiye'de yasa dışı...

THKP-C, 1960, 1970, Ertuğrul Kürkçü, Hüseyin Cevahir, Mahir Çayan, Mihri Belli, TİP, Ulaş Bardakçı, İlhami Aras, Münir Ramazan Aktolga