Haploit

Kısaca: Ploitlik (İng., ploidy), bir hücredeki kromozom sayısının, o hücredeki farklı kromozomlardan birer tanesi ile oluşturulan temel setteki kromozom sayısı ile bir rasyonel sayının çarpımına eşit olması durumudur [1]. ...devamı ☟

Haploit
Haploit

Haploit ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ploitlik

Haploit

Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom takımı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ploitlik
3 yıl önce

kromozom içerme durumu; monoploitlik (İng., monoploidy). Haploit kromozom sayısı → haploit hücre → haploit canlı Diploitlik (İng., diploidy) : 2n (2 x n) kadar...

Ploitlik, 1829, 1892, 19. yüzyıl, Afrika tırnaklı kurbağası, Bitki, Cins, Genetik, Hayvanlar, Hücre bölünmesi, Kromozom
Mayoz
3 yıl önce

diploid hücrenin ilk hücresi bölünerek genelde gamet olarak adlandırılan haploit hücrelere bölündüğü hücresel bir süreçtir. Gamet hücresinde kromozom sayısının...

Saccharomyces cerevisiae
3 yıl önce

ve maya özü 'nün kaynağıdır. Maya hücreleri haploit ve diploit biçimde varlıklarını sürdürebilirler. Haploit hücreler mitoz ve büyümeden ibaret basit bir...

Saccharomyces cerevisiae, Ascomycota, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Bira, Diploit, Ekmek, Escherichia coli, Fungus, Gen, Genom
Prokaryot
3 yıl önce

şeklinde bir DNA zinciri içerirken, mitoz bölünme yapmazlar. Her hücrede haploit olan tek kromozom, açılarak bir hücrenin bir ucundan diğer ucuna hareket...

Neurospora crassa
3 yıl önce

benzemesinden dolayıdır. N. crassa, laboratuvarda kolay büyütülebildiği ve haploit hayat döngüsü genetik analizi kolay kıldığı için bilimde bir model organizma...

Neurospora crassa, Ascomycota, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Bitki, Enzim, Fungus, Gen, Genetik, Genom, Genotip
Hayvan
3 yıl önce

(birincil) olarak seksüeldir; diploit kromozom taşıyan dişi ve erkekler mayozla haploit kromozomlu gametleri, bunlar da birleşerek diploit zigotu oluşturur. Yaklaşık...

Hayvanlar, Mercan, Sünger, Penguen, Yassısolucan, Ahtapot, Kurbağa, Bayağı ispinoz, 1627, 1705, 1758, Hayvan türkler, Hücre, Canlı
Erkek organ (çiçek)
3 yıl önce

ile her biri 4 polen (polen tetratı) meydana getirir. Başlangıçta tek haploit nukleusa sahip olan polenler mitoz bölünme ile biri generatif diğeri vejetatif...

Erkek organ (çiçek), Angiosperm, Başçık, Epidermis, Haploid, Haploit, Hücre, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mayoz bölünme, Mitoz bölünme, Nukleus
Anter kültürü
6 yıl önce

bir gıda ortamına alınarak yeni bitkilerin yetiştirilmesi tekniğidir. Haploit (n kromozomlu) bitki üretmek amacıyla kullanılan ve özellikle bitki ıslahı...

Anter kültürü, Anter, Bitki, Genetik, Haploit, Kromozom, Mitoz bölünme, Çiçek, Homozigot