Haploit

Ploitlik (İng., ploidy), bir hücredeki kromozom sayısının, o hücredeki farklı kromozomlardan birer tanesi ile oluşturulan temel setteki kromozom sayısı ile bir rasyonel sayının çarpımına eşit olması durumudur [1].

Haploit

Haploit ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ploitlik

Haploit

Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom takımı.

İlgili konuları ara

Yanıtlar