Harold Godwinson

Kısaca: Harold Godwinson veya II. Harold (1022-14 Ekim 1066) İngiltere'nin son Anglo-Sakson kralıdır. Harold 6 Ocak 1066 tarihinden aynı yıl 14 Ekim günü yapılan Hastings Muharebesine kadar başta kalmıştır. Muharebede sonraları I. William olarak tahta çıkacak olan Normandiya Dükü William komutasındaki Normanlara yenilmiştir. Harold savaş meydanında hayatını kaybeden üç İngiltere kralının ilkidir. ...devamı ☟

Harold Godwinson veya II. Harold (1022-14 Ekim 1066) İngiltere'nin son Anglo-Sakson kralıdır. Harold 6 Ocak 1066 tarihinden aynı yıl 14 Ekim günü yapılan

Hastings Muharebesi

ne
kadar başta kalmıştır. Muharebede sonraları I. William olarak tahta çıkacak olan Normandiya Dükü William komutasındaki Normanlara yenilmiştir. Harold savaş meydanında hayatını kaybeden üç İngiltere kralının ilkidir. Kökenleri Harold, Wessex bölgesi Earlü olarak görev yapan Godwine ve eşi Gytha Thorkelsdóttir'in oğludur. Godwin ve Gytha'nın Sweyn, Harold, Tostig, Gyrth ve Leofwine isimli oğulları ve Edith adlı kızı olmuştur. Asil derebeyi Kız kardeşinin kralla evlenmesinden dolayı Harold 1045 yılında Doğu Anglia Earlü olur. Babası Godwine 1053 yılında öldüğünde Wessex bölgesi Earlü olur. Bu şekilde İngiltere'deki en güçlü asillerden birisi haline gelir. 1058 yılında Hereford da Harold'un denetimine geçer. Aynı zamanda Günah Çıkartıcı Aziz Edward hanedanındaki artan Norman etkisine karşı muhalefetin önderi konumuna yükselir. Harold, Galler bölgesinin hakimi Gruffydd ap Llywelyn'e karşı düzenlediği askeri seferlerde başarılı olur.

Veraset

Rivayetlere göre 1064 yılında Harold bir gemi kazası geçirecek ve Somme bölgesinde Ponthieu'da karaya çıkacaktır. William bunu öğrenince Ponthieu Dükü I. Guy'a fidye ödeyip Harold'u esir alır. Bayeux işlemesindeki rivayete göre William, Harold'u tahttaki hakkından William kehine feragat ettiğine dair yemin etmesi karşılığında bırakcağını ilan eder. Bunun üzerine Harold'un Beaurainville de kutsal emanetler üzerine yemin ettiği iddia edilir. Ancak daha önceki örneklerde de görüldüğü gibi tahta kimin geçeceğine o anda tahtta olan kral değil akil heyet olarak adlandırılabilecek Witenagemot heyeti karar vermektedir. Harold kendi ailesi içinde istemeden düşmalar edinecektir. Kardeşi Tostig Godwinson 1065 yılında Northumbria'da vergileri iki katına çıkartınca derebeyleri ayaklanacak, Harold da ayaklanmacıların safında yer alarak kardeşini görevden alacaktır. Edward'dan sonra tahta geçmesinde başarılı yöneticiliği etkili olacak ancak kardeşi Tostig'in Norveç kralı Harald Hardrada ile birlikte İngiltere'ye saldırmasına yol açacaktır. Ailesi Harold'un yaklaşık yirmi yıl Edith Swannesha ile evli kaldığı ve en az altı çocuğu olduğu bilinmektedir. Evlilik Danimarka yasalarına göre yasal olsa da Kilise tarafından kabul edilmemiştir.

Hastings Muharebesi

nden sonra Edith ve çocuklarının akibetine dair kesin bilgiler bulunmamaktadır. Hükümdarlığı 1065 yılı sonlarında İngiltere kralı Günah Çıkartıcı Aziz Edward kendisinden sonra kimin tahta çıkacağına dair bir belirsizlik içinde komaya girer. Kralın ölümünü ardından toplanan Witenagemot, tahta Harold'un geçmesine karar verir. Harold Westminster Abbey'de 6 Ocak günü taç giyer. Harold'un tahta çıktığını öğrenen Normandiya Dükü William İngiltere'yi işgal etme planını yürürlüğe koyar. Normandiya sahillerinde 700 savaş gemisi inşa etmeye başlar. İlk başta sefer için mali destek sorunları yaşasa da Harold'un kendisine karşı kutsal emanetler üzerine ettiği yemini bozduğu şeklinde propaganda yaparak Kilise ve asillerin desteğini kazanır. İngiltere'nin işgal edilmesini bekleyen Harold, Wight Adasında işgalcileri beklemek için birliklerini tutar. Ancak aylar süren bekleyişten sonra 8 Eylül günü orduyu terhis etmek zorunda kalır. Aynı günlerde yine İngiltere tahtında hak iddiasında bulunan Norveç kralı Harald Hardrada adayı işgal eder. Harold'un kardeşi Tostig ile güçlerini birleştirerek gemileriyle Tyne Nehri ağzına çıkartma yapar. Hardrada ve Tostig karşılarına çıkan İngiliz baronlar Edwin ve Morcar'ı 20 Eylül günü yapılan Fulford Muharebesinde yenilgiye uğratır. Ancak ordusunu yeniden toplayarak kuzeye doğru olağanüstü hızla gelen Harold tarafından Stamford Bridge Muharebesinde mağlup edilirler. Hastings Muharebesi 12 Eylül 1066 günü yola çıkan William'ın donanması olumsuz hava koşulları yüzünden kayıp verince gemiler Saint-Valery-sur-Somme limanına sığınır. Hava koşullarının değişmesi üzerine 27 Eylül günü donanma yeniden yola çıkar. East Sussex kıyılarındaki Pevensey kıyılarına ertesi gün ulaşıldığı düşünülmektedir. Yeni bir işgal girişimiyle karşı karşıya kalan Harold yine bir olağanüstü çabayla ordusunu 386 kilometre yürütüerek William'ı karşılamak için bölgeye gider. William'ın yaklaşık olarak 7 bin Norman savaşçıyla çıkartmayı gerçekleştirdiği sanılmaktadır. Harold büyük bir muharebeden çıkmış yorgun ordusunu Hastings'deki hakim bir tepenin üzerinde mevzilendirir. Bugün Battle adı verilen kasabanın olduğu yerde 14 Ekim günü yapılan

Hastings Muharebesi

nde
saatler süren çarpışmanın ardından Normanlar galip gelecek ve Harold öldürülecektir. Ölümü Dönemi işleyen tarihçiler Harold'un ölümünü farklı şekillerde aktarmışalrdır. Amiens piskoposu Guy atarfından 1067 gibi çok erken bir tarihte kaleme alındığı düşünülen Carmen de Hastingae Proelio adlı eserde Harold'un dört Norman şövalyesi tarafından öldürüldüğü ve vücudunun parçalandığı anlatılır. Benedikt rahip Monte Cassinolu Amatus tarafından kaleme alınan L'Ystoire de li Normant adlı eserde ise Harold'un gözünden okla vurulduğu yazılır. Bayeux işlemesinin bu iki kaynaktan da etkilendiği ve Harold'un önce okla vurulduğunu sonra da parçalandığını sahnelediği sanılmaktadır. Cenazesi Harold'un cenazesiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Rivayete göre kafası kesilmiş olan naaşın muharebe meydanında bulunabilmesi ancak eşi Edith'in sayesinde olabilmiştir. Ayrıca bulunan cenazenin Harold'un annesinin ısrarlarına rağmen kendiine verilmediği ileri sürülmektedir. Harold'un 1060 yılında kurulmasına katkıda bulunduğu Essex'deki Waltham Kilisesinde gömülü bulunduğu rivayet edilir. Geleneği Harold'un kızı Gytha Kiev Knezliği hükümdarı II. Vladimir Monomah ile evlenmiştir. Çocukları aracılığıyla Galiçya, Smolensk ve Yaroslavl hanedanlarının atası konumundadır. Harold'un oğullarından Ulf ise William tarafından 1087 yılında ölüm döşeğindeyken affedilmiştir. Ulf, Robert Curthose ile birlikte davransa da tarih sayfalarından silinmiştir. Harold'un oğullarından Godwine ve Edmund'da William'a karşı ayaklanma başlatmaya çalışsalar da başarısız olacak, İrlanda'da unutulmuş bir şekilde öleceklerdir. Ayrıca bakınız *İngiltere'nin Normanlar tarafından fethi Dış bağlantılar * Britanya Kraliyeti resmi websitesinde "Harold II" maddesi (Erişim:21.11.2012 ) * National Portrait Gallery Müzesindeki Harold Godwinson resimleri (Erişim:17 Mayıs 2012 ) * BBC Tarih internet sitesinde hayatı (Erişim:17 Mayıs 2012)

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hastings Muharebesi
3 yıl önce

İngiltere'yi fethetmesiyle sonuçlanmıştır. Savaş esnasında İngiltere kralı Harold Godwinson öldü. Bu savaşla Normandiya dükü William Britanya Kralı I. William...

1022
6 yıl önce

Harold Godwinson, İngiltere'nin son Anglo-Sakson kralı (ö. 1066) 23 Mart - Zhenzong, Çin'in Song Hanedanı'nın üçüncü imparatoru (d. 968) tarihi bilinmeyen...

1022, 10. yüzyıl, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1025, 1026
1066
3 yıl önce

Hristiyan hekim 25 Eylül - III. Harald, Norveç kralı (d. 1015) 14 Ekim - Harold Godwinson, İngiltere'nin son Anglo-Sakson kralı (d. 1022) tarihi bilinmeyen Antakyalı...

1066, 10. yüzyıl, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1070
Húskarl
6 yıl önce

sorumlulukları olurdu. Hastings Muharebesi sırasında İngiltere kralı Harold Godwinson için savaştıkları bilinmektedir. Asıl anlam olarak húskarl erkek hizmetçi...

Bayeux işlemesi
6 yıl önce

edilmesi ve ele geçirilmesi konu edilir. Savaşan taraflar İngiltere kralı Harold Godwinson önderliğindeki Anglosaksonlar ile William komutasındaki Normanlardır...

I. William
3 yıl önce

Adeliza'dır. Adeliza (ya da Adelida, Adelaide) 1113'den önce ölmüştür, Harold Godwinson ile nişanlandığı yazılmıştır, muhtemelen Préaux'da Saint Léger rahibesi...

I. William, 1028, 1035, 1066, 1087, 9 Eylül, Fransızca, Normandiya, İngilizce, İngiltere, Muhteşem Robert
Kuzey Seferi (1069)
6 yıl önce

geçmektedir. Hastings Muharebesinde İngiliz Ordusunun yenilmesi ve Harold Godwinson'un öldürülmesinin ardından İngiliz direnişi tahtın varisi Edgar Atheling...

II. Svend
6 yıl önce

bilinen Harald Hardrada 1066 yılındaki Stamford Bridge Muharebesinde Harold Godwinson'a yenilecek ve hayatını kaybedecektir. ^ Estrid'in oğlu anlamındadır...