Anglo-Sakson

Kısaca: Anglo-Sakson Germen kavimlerinden Anglar, Sakslar ve Jutlar'a verilen isim. Bu milletler bu günkü İngiliz milletinin çekirdeğini meydana getirmişlerdir. ...devamı ☟

Anglo-Sakson
Anglo-Sakson

Anglo-Sakson Germen kavimlerinden Anglar, Sakslar ve Jutlar'a verilen isim. Bu milletler bu günkü İngiliz milletinin çekirdeğini meydana getirmişlerdir.

5. ve 6. yüzyıldan beri Almanya'dan göç ederek adaların çeşitli bölgelerine yerleşmişler ve ayrı ayrı krallıklar kurmuşlardır. Bunlar Kent, Sussex, Wessex, East, Anglia, Mercia ve Northumtna olmak üzere 7 tanedir. Sonunda Wessex kralı Egbert (802-839) diğerlerini hakimiyeti altına alarak birliği sağlamıştır.

Wessex'lerin kurduğu bu hükümetin esası Germen örf ve adetlerine dayanmakta, halk; asilzadeler, hür çiftçiler, yarı hür olanlar ve kölelerden meydana gelmekteydi. Daha sonra aristokrat bir zümre gelişerek hakimiyeti ele geçirmiştir.

Anglo-Saksonlar önceleri putperestken daha sonra Hristiyanlığı kabul etmişlerdir.

Anglo-Saksonlar İskandinavya'dan gelen Viking'lerle savaşmışlar, bunları yenerek siyasi bütünlüklerini korumuşlardır. Bu bütünlük Norman Prensi I. William tarafından (1066) adaların istilasıyla son bulmuştur. Anglo-Saksonlar İngilizlerin dil, edebiyat, hukuk ve çeşitli adetlerine tesir etmiştir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Anglosaksonlar
3 yıl önce

ve 1066'daki Norman İstilası'na kadar yöneten Cermen halkı. Angluslar, Saksonlar ve Jütlerden oluşur. Anglosakson sözcüğü kıta Avrupası yazarları tarafından...

Anglo-Sakson, 5. yüzyıl, 6. yüzyıl, Almanya, Hristiyanlık, I. William, Kent, Viking, İngiliz, İskandinavya, Egbert
Beyaz Anglo-Sakson Protestan
6 yıl önce

Beyaz Anglo-Sakson Protestan (White Anglo-Saxon Protestant) (WASP), ABD'de yaşayan beyaz ırktan olan Anglosaksonların Hristiyanlık'ın Protestan mezhebine...

Anglo-Normanlar
3 yıl önce

fethilerden farklılaşır. Adada Normanlardan önce denetimlerini kuran Anglo-Saksonlar Katolik dinine mensup ve denizci bir ulustur. Adada etkili olan Danimarka...

Ortak hukuk
3 yıl önce

Ortak hukuk ya da Anglo-Sakson Sistemi, (İngilizce: common law), özellikle tarihinde Birleşik Krallık sömürgesi olan birçok ülkenin hukuki temellerini...

Ortak hukuk, Avukat, Birleşik Krallık, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Gelenek (hukuk), Hakim (hukuk), Hukuk, Hukuk alanlarının listesi, Hukuk felsefesi, Hukuki gerçekçilik
Kuzey Seferi (1069)
6 yıl önce

etmeye çalışırlar. İngiltere'de eski Anglo-Sakson hükümdarlığını kurmak isteyen İskoçlar, Vikingler ve Anglo-Saksonlar kuzey bölgesine saldırır. Müttefiklerin...

Maldon Muharebesi
6 yıl önce

sonra "Canterbury Başpiskoposu Sigeric" ve Anglo-Sakson krallığının güneydoğu illeri valisi Anglo-Sakson İngiltere Kralı Ethelred'e Vikinglere tazminat...

1066
3 yıl önce

veziri (ö. 1121) 5 Ocak - Günah Çıkartıcı Aziz Edward, İngiltere Kralı. Anglo-Sakson Wessex Hanedanı'na mensup olarak İngiltere tahtına çıkan son kral (d...

1066, 10. yüzyıl, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1070
Egbert
3 yıl önce

hükmetmiştir. Northumbria kralına hakimiyetini kabul ettirmiştir. Bu dönem için Anglo-Sakson Kronolojisinde onun için bretwalda denilmektedir. Egbert'in ardından...