Hasan Kâfî El-Akhisârî

Kısaca: Hasan Kâfí el-Akhisârí (1544 - 1616) Osmanlı yazar ve sosyal bilimcisi; özellikle mantık ve kelam (İslam teolojisi) konularında birçok eser vermiştir. Siyaset bilimi üzerine görüşleriyle de tanınan Hasan Kâfí el-Akhisârí siyasí düşüncede pragmatist ve gerçekçi bir bakış açısına sahipti. ...devamı ☟

Hasan Kafí el-Akhisarí (1544 - 1616) Osmanlı yazar ve sosyal bilimcisi; özellikle mantık ve kelam (İslam teolojisi) konularında birçok eser vermiştir. Siyaset bilimi üzerine görüşleriyle de tanınan Hasan Kafí el-Akhisarí siyasí düşüncede pragmatist ve gerçekçi bir bakış açısına sahipti. Önde gelen eserlerinden biri bir siyasetname veya ıslahatname olan Usul el-Hikem fí Nizam el-'í‚lem isimli siyaset bilimi ve sosyoloji konulu eseridir. Eser toplumsal ve siyasi sorunları ele almakta, sorunların kaynağına dair varsayımlar sunmakta ve çeşitli çözüm yolları önermektedir. 1596'da yazılan eserde, eserden önce yazılmış farklı yazarların çeşitli siyasi ve toplumsal konulu eserlerinden de yararlanılmıştır. Yararlanılan kaynaklara örnek vermek gerekirse; Kadí Beyzaví tarafından yazılmış ve Envar el-Tenzíl ve Esrar el-Te'víl ismini taşıyan tefsir ile Zemahşerí tarafından kaleme alınmış Rebí' el-Ebrar ismini taşıyan nasihatname örnek verilebilir. Hasan Kafí Usul el-Hikem fí Nizam el-'í‚lem eseriyle, Osmanlı siyaset tarihinde yeni bir siyasetname ve ıslahatname akımına ("Usul el-Hikem" geleneği) yol açmıştır. Örneğin kendisinden sonra Hasan Beyzade Usul el-Hikem fí Nizam el-'í‚lem isimli eserini yazarken, tanınmış Osmanlı yayımcı ve yazarı İbrahim Müteferrika da Usul el-Hikem fí Nizam el-Ümem isimli eserini kaleme almıştır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.