Siyasetname

Kısaca: Siyâsetnâme, Arap, Fars, Hint ve Türk edebiyatlarında devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bilgiler veren yapıtların genel adı. Genel olarak hükümdarlar için kaleme alınmış olan siyâsetnâmelerde onların sahip olması gereken nitelikler, saltanatın koşulları ve kuralları anlatılır. ...devamı ☟

düzenle|Haziran 2007 edebiyat-taslak Siyasetname Arap, Fars, Hint ve Türk edebiyatlarında devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bilgiler veren yapıtların genel adıdır.Ayrıca Nizamülmülk`ün yazdığı bir kitabın da adıdır.
Genel olarak hükümdarlar için kaleme alınmış olan siyasetnamelerde onların sahip olması gereken nitelikler, saltanatın koşulları ve kuralları anlatılır. İdeal bir devlet örgütünün nasıl olması gerektiği belirtilir ve kötü yönetimlerin zararlı sonuçları açıklanarak yöneticiler uyarılır.
Bir ülkenin siyasal ve toplumsal yaşamını, askeri ve mali örgütlerini yasa ve tüzüklerini, toplumun gelenek ve göreneklerini de tanıtan yapıtlar olan siyasetnameler dinsel temellere de dayanır. Kur`an`dan, hadislerden ve tarihten de örnekler gösteren bu tür yapıtlarda, geçmişteki kötü olaylar, zalim, deneyimsiz ve cahil hükümdarların ve vezirlerin yol açtığı felaketler, öyküler ve fıkralar anlatılır.


Siyasetnamelerde siyaset kavramının çeşitli anlamları açıklanmıştır: hayvan terbiyesi, vali olmak, idare, ceza,idam, icraat, diplomasi gibi. Siyaseten katl bir cezalandırmadır ve meydanı siyaset, idam cezalarının uygulandığı yerdir. Siyaset çeşmesi, Topkapı Sarayı`nda, siyaseten katl için baş kesilen yerdir.

Başlıca eserler:

Kaynaklar

Vikipedi

Siyasetname

Siyaset bilimini anlatan ve bu konuda öğüt veren eser.

johnbabu - 5 ay önce
[Google](https://www.google.com) google3 [http://www.google.com|google4 ] [http://www.google.com google5 ] [url=https://www.google.com]google[/url] [google7|http://www.google.com] "google8":www.google.com [google10](http://www.google.com/) [http://www.google.com|google11] [Lighthouse12](http://lighthouseapp.com/ "Lighthouse12") [13google->http://www.google.com/] [google14]url:http://www.google.com

Mike Rooney - 5 ay önce
Thank you for posting such a great article! I found your website perfect for my needs. It contains wonderful and helpful posts. Keep up the good work!. Thank you for this wonderful Article! Fool Me Once Maya Stern Grey Trench Coat

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hasan Kâfî el-Akhisârî
6 yıl önce

gerçekçi bir bakış açısına sahipti. Önde gelen eserlerinden biri bir siyasetname veya ıslahatname olan Usûl el-Hikem fî Nizâm el-'Âlem isimli siyaset...

Deylem
3 yıl önce

devletlerinde de paralı asker olarak kullanılmıştır. Nizamül Mülk te Siyasetname eserinde Türkler ile Deylemlilerin asker ocaklarında kullanılmalarını...

Yusuf Has Hacib
3 yıl önce

Türk-İslam tarihi ve kültürü açısından son derece önemli olan Kutadgu Bilig siyasetnamesini yazmıştır. Türk tarihi kaynaklarında Karahanlılar dönemi hakkında yeterli...

Yusuf Has Hacib, 1017, 1070, 1077, 1439, 1900, Balasagun, Doğu Türkistan, Karahanlı Devleti, Kaşgar, Kişi
Edip Ahmet Yükneki
3 yıl önce

Edip Ahmet Yükneki 12. yüzyılda yaşamış bir şair. Bir nasihatname veya siyasetname niteliği taşıyan ve Karahanlı Türkçesinin önemli eserlerinden biri olan...

Edip Ahmet Yükneki, Atabetül Hakayık, Biyografi, Karahanlılar, Taslak, Türk, Türkçe, İslami
Atabeg
3 yıl önce

biçiminde ayrıca Ermeniler tarafından da kullanılıyordu. ^ Özmen, A., "Siyasetname'de Yönetim Felsefesi 6 Nisan 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi...

Atabeg, Osmanlılar, Selçuklu Devleti, Tarih, Taslak
Lütfi Paşa
3 yıl önce

eseri olup, hayat hikâyesini ayrıntılı tarihler vermeden, ihtiva eder. Siyasetname türündeki bu eser devlet idaresi, mesleğine ait tespitler ve bilgiler...

Türkleştirme
3 yıl önce

egemenliği için bağımlı olaylar dizisini yarattı. Devrin Devlet adamlarının siyasetname türevi yazıtlarından anlaşıldığı üzere, Anadolu'da Türk devlet egemenliği...

Siyaset Bilimi
3 yıl önce

Hacib (2012). Kutadgu Bilig. Ikinci Adam Yayinları.  Nizâmülmülk (2018). Siyasetname. Antik Kitap.  Fârâbî. İdeal Devlet.  Fârâbî. Mutluluğun Kazanılması...

Siyaset Bilimi, Bilim, Taslak, TBMM, Meclis, Ahlak, Halk, Parti, Parlemento