Hathor

Mısır mitolojisinde en önemli tanrıçadır. Hathor (Mısır dilinde Horus’un evi anlamında) samanyolu galaksisinin kişileştirilmesini temsil eder. Galaksimiz dünyadan ışıklı bir spiral şeklinde göründüğü için eski Yunan ve Latin dillerinde olduğu gibi İngilizce’de de “Süt gibi Yol” anlamına gelen Milky Way olarak adlandırılmıştır.

Hathor, Mısır mitolojisinde en önemli tanrıçadır. Hathor (Mısır dilinde Horus’un evi anlamında) Samanyolu Galaksisi'nin kişileştirilmesini temsil eder. Galaksimiz dünyadan ışıklı bir spiral şeklinde göründüğü için eski Yunan ve Latin dillerinde olduğu gibi İngilizce’de de "Süt gibi Yol" anlamına gelen "Milky Way" olarak adlandırılmıştır. Hathor, bazı figurlerinde memelerinden süt akan ilahi bir inek olarak çizilir. Hathor en eski tanrıçalardandır. En azından M.Ö. 2700’lere kadar inek/boğa kutsallığı çerçevesinde, İkinci Krallık döneminde, hatta Akrep Kral(İngilizce; King Scorpion) döneminde bile Hathor’a tapıldığı tahmin ediliyor. Hathor, aynı zamanda Ogdoad kozmolojisi denilen antik Mısır yaratılış mitolojisindeki yaratıcı tanrı Ra’nın kızıdır. Hator aşk tanrıçası olarak da bilinir. Ayrıca müzik tanrısı olarak düşünürler. Hathor’un çok sayıda ismi vardır. Ancak 3000 yıldan beri en çok kullanılan isimlerinden biri Mehturt’dur (aynı zamanda Mehurt, Mehet-Weret, and Mehet-uret biçiminde de söylenir) ve "büyük tufan" ya da “büyük sel baskını” anlamına gelir ki bu da “süt gibi yol”a direkt bir referans içermektedir. Samanyolu gökyüzündeki bir suyolu gibi görülürdü, bu göklerdeki Nil nehrinde güneş tanrısı ve Mısır’a önderlik eden kral yelken açıp giderlerdi. Bundan dolayı, Mehturt adı Hathor’un her yıl Nil’in taşıp sel baskınlarına yol açmasından sorumlu olduğu anlamına gelir.

Hathor aynı zamanda çöl bölgelerinin koruyucusu olarak da gösterilmiştir. (Serabet el-Kadim) Bazı Mısırologlar, Hathor’un adına yapılmış olan tapınaktaki rölyefleri adeta elektrik lambalarına benzeyen bir yapay ışıkla ilişkilendirirler. Diğer bazı Mısırologlar ise bunun üzerinde bir yılanın doğum yaptığı bir lotus çiçeği olduğunu ileri sürüyorlar. (Hathor tapınağına bakınız)mısır antik efsane kenti

Edfu'da Horus'un eşi olarak bilinir. Teb'de ölüm tanrısıdır ama genel olarak aşk, neşe, dans ve alkol tanrısı olarak kabul edilir. Hathor,eşi Ra'ya kızıp Mısır'ı terk eder.Ra hemen O'nu özlediğini anlar; ama Hathor dişi bir aslan'a dönüşmüştür ve kendisine yaklaşan her insan ve tanrıyı yokeder. Bu Hathor-Sekhmet tanrıçalarının da özelliğini belirler. Daha sonrasında; Thoth; Hathor'a bir şişe iksir hazırlar ve sonra tekrardan Hathor'a dönürşür. Tapınağı Denderah Tapınağı'dır.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hathor ilgili konular

 • Ament

  Amunet, Eski Mısır'da sözü geçen demektir. Aslında dişi Amun demektir.
 • Amon

  Amon (Amen, Amun, Ammon, Amoun): "Amen" "saklı olan" demektir. Amon, Teb'in baş tanrısıdır.
 • Mısır mitolojisi

  Mısır mitolojisi ve Mısır dini Hristiyanlık ve İslam dinlerinin yükselişinden önce, yaklaşık 3 bin yıldan uzun bir süre Mısır'daki insa
 • Hathor

  Mısır mitolojisinde en önemli tanrıçadır. Hathor (Mısır dilinde Horus’un evi anlamında) samanyolu galaksisinin kişileştirilmesini temsil
 • Amunet

  Amunet, Eski Mısır'da sözü geçen demektir. Aslında dişi Amun demektir. Yardımcılık vasfında, kralın danışarak fikirlerini aldığı söz
 • Tanrıların Kralı

  Amon (Amen, Amun, Ammon, Amoun): "Amen" "saklı olan" demektir. Amon, Teb'in baş tanrısıdır.
 • Dendarah Tapınağı

  Denderah Tapınağı (Arapça: دندرة; ''Dendera'' olarak da anılır), Mısır'da Nil Nehri'nin batı yakasında aynı adla bulunan yerleşim yer
 • Dendera

  Dendera (Arapça: دندرة ''Dandarah''), güney Mısır'da Nil ırmağının batı kıyısında bulunan bir kasabadır. Mısır'ın Kena ilinde, Ki
 • Mısır tanrıları listesi

  Şu ana kadar bilgilerine ulaşılmış tanrılar şunlardır ;
 • Edfu Tapınağı

  Edfu Tapınağı
Hathor
Hathor