Latin

Kısaca: Latin şu anlamlarda kullanılabilir: ...devamı ☟

Latin şu anlamlarda kullanılabilir:

Tarihte:
 • Latince, kadim bir dil.
 • Latinler, İtalya'nın orta kesiminde yaşamış bir halk.
 • Latin, Roma kültürü ile ilgili bir sıfattır, "Latin edebiyatı", "Latin yazarlar" gibi.
 • Latin , bir Latince ders kitabı. Genellikle Wheelock's Latin olarak bilinir.


Modern kültürde ya da dilbilimde:

Latin

1. anlamı İtalya'da Latium bölgesi halkından olan kimse. Latin halkları. Latinlerle ilgili olan (şey):"Latin harfinin iyiliklerinden biri; Türk yazısını, sırmadan, yaldızdan, yıldızdan ayıklamasıdır."- F. R. Atay.
2. anlamı latin. latinceye ait. romen-katolik. latince. latin.
3. anlamı latin. latince.

Latin

Latin İngilizce anlamı ve tanımı

Latin anlamları

 1. (noun) The language of the ancient Romans.
 2. (noun) A native or inhabitant of Latium; a Roman.
 3. (noun) A member of the Roman Catholic Church.
 4. (a.) Of, pertaining to, or composed in, the language used by the Romans or Latins; as, a Latin grammar; a Latin composition or idiom.
 5. (v. t.) To write or speak in Latin; to turn or render into Latin.
 6. (noun) An exercise in schools, consisting in turning English into Latin.
 7. (a.) Of or pertaining to Latium, or to the Latins, a people of Latium; Roman; as, the Latin language.

Latin tanım:

Kelime: Lat·in
Söyleniş: 'la-t&n
İşlev: adjective
Kökeni: Middle English, from Old English, from Latin Latinus, from Latium, ancient country of Italy
1 a : of, relating to, or composed in Latin b : ROMANCE
2 : of or relating to Latium or the Latins
3 : of or relating to the part of the Catholic Church that until recently used a Latin rite and forms the patriarchate of the pope
4 : of or relating to the peoples or countries using Romance languages; specifically : of or relating to the peoples or countries of Latin America

Latin ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Romance,

Latin

İngilizce Latin kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. latín (la lengua clásica romana)
s. latino, relativo a los pueblos latinos; nativo de la antigua Roma; latín, lengua latina
adj. latino; romano; católico; perteneciente a los pueblos latinos; del idioma latino

Latin

İngilizce Latin kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. latin, langue indo-européenne du groupe italique qui fut la langue officielle de l'Empire romain
n. latin; résident de la Rome ancienne; un des peuples latins
adj. latin; romain, de Rome, catholique; de peuples latines; de la langue latin

Latin

İngilizce Latin kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Latein, tote Sprache, früher Sprache des römischen Reiches
n. Lateiner, Bewohner des antiken Roms; Angehöriger des lateinischen Volkes; Bewohner oder Bürger von Lateinamerika
adj. lateinisch, sich auf Latein beziehend; sich auf die Länder oder Völker deren Sprachen vom Latein abgeleitet wurden beziehend; sich auf die katholische Lirche beziehend; aus Latium oder auf deren Bewohner beziehend

Latin

İngilizce Latin kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. latino; abitante dell'America latina; (Rel) cattolico romano
agg. latino; neolatino

Latin

İngilizce Latin kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. latim, idioma clássico difundido no Império Romano
s. latino, cidadão da antiga Roma, nascido num país latino
adj. latino; dos povos latinos; do idioma latino

Latin

i. Latince, Latin
s. Latin, latinceye ait, romen katolik

Latin

Fransızca Latin kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. Latin, of or pertaining to Latin; of or pertaining to countries or peoples that use languages derived from Latin, of the Roman Catholic Church (especially Central and South America)

Latin

Türkçe Latin kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Latin] n. Italic language which was the official language of the Roman Empire
n. resident of ancient Rome; member of one of the Latin peoples; native or inhabitant of Latin America
adj. of or pertaining to Latin; of or pertaining to countries or peoples that use languages derived from Latin (especially Central and South America); of the Roman Catholic Church; of Latium or its inhabitants

Latin

İngilizce Latin kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. Latijn (taal v. h. klassieke Rome)
zn. Romein, bew. v. h. klassieke Rome; Romaan - iemand v. één v.d. Romaanse volkeren)
bn. Romein; katholiek; v.d. Romaanse volkeren; v.d. Latijnse taal; Latijns

Latin

n. Italic language which was the official language of the Roman Empire
n. resident of ancient Rome; member of one of the Latin peoples; native or inhabitant of Latin America
adj. of or pertaining to Latin; of or pertaining to countries or peoples that use languages derived from Latin (especially Central and South America); of the Roman Catholic Church; of Latium or its inhabitants

Latin

Fransızca Latin kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
1. (général) Latijns
2. (langue) Latijn (n)

Latin

latinlerle ilgili olan (şey).
italya'da latium bölgesi halkından olan kimse.

Latin

Fransızca Latin kelimesinin Almanca karşılığı.
n. romane, latein
adj. lateinisch, romanisch, latein-

Latin

Fransızca Latin kelimesinin İtalyanca karşılığı.
1. (général) latino
2. (langue) latino (m)

Latin

Fransızca Latin kelimesinin Portekizce karşılığı.
1. (général) latino
2. (langue) latim (m)

Latin

Fransızca Latin kelimesinin İspanyolca karşılığı.
1. (général) latino
2. (langue) latín (m)

Latin

Fransızca Latin kelimesinin Türkçe karşılığı.
Latin

Latin

Türkçe Latin kelimesinin Fransızca karşılığı.
Latin

Latin

Türkçe Latin kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. lateinisch, romanisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Latin İmparatorluğu
3 yıl önce

Latin İmparatorluğu ya da Konstantinopolis Latin İmparatorluğu, Latinlerin 1204 yılında Dördüncü Haçlı Seferi'nin neticesinde Konstantinopolis'i işgal...

Latin alfabesi
3 yıl önce

Latin alfabesi veya Roma alfabesi, antik Roma tarafından Latince yazmak için kullanılan yazı sistemidir. Latin alfabesi, görsel olarak Eski Yunan alfabelerine...

Latin alfabesi, A, Abece, B, C, D, Dil, E, F, G, H
Latin Amerika
3 yıl önce

Latin Amerika, Latin dilleri konuşan Amerika ülkelerine ve çevresine işaret eder. Diğer bir deyişle bu bölgenin Anglo-Amerikan ve Cermen dilleri konuşan...

Latin Amerika, Amerika Kıtası, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Bahamalar, Barbados, Belize, Bolivya, Brezilya, Che Guevera, Coğrafya
Latin Grammy Ödülleri
6 yıl önce

Latin Grammy Ödülleri ilk kez 2000 yılında televizyon yayını yapan CBS tarafından düzenlendi. Latin Grammy Ödülleri 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |...

Latin Grammy í–dülleri, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, CBS, Florida
Uygur Latin Yazısı
2 yıl önce

Uygur Latin Yazısı, (ULY) (Yeni Uygur Türkçesi: Uygur Latin Yëziqi) Uygur dilinin latin harfleri yardımıyla yazımıdır. ULY tasarımı Şincan Üniversitesi...

Latin Rock
6 yıl önce

Latin Rock, ilk defa Chicano adlı bir grup tarafından kullanılmıştır. Bu yüzden latin rock'ın diğer diğer bir adı Chicano Rocktır. Bu müzik türü; başlangıçta...

Latin rock, Addys D`Mercedes, Carlos Santana, Distortion, Juanes, Sepultura, Shakira, Soulfly, Rescate, Maná, Linea 77
Latin edebiyatı
2 yıl önce

Latin edebiyatı ya da Roma edebiyatı, Antik Roma yazılı kültürünün oluşturduğu edebî birikim. Yunan edebiyatının etkisinde olan bu edebiyat Yunan edebiyatının...

Latin Kupası
6 yıl önce

Latin Kupası, Latin kökenli ülkeler olan Fransa, İtalya, İbya ve Portekiz kulüpleri arasında düzenlenen bir futbol turnuvasıydı. 1949'da bu ülkelerin...