Latin şu anlamlarda kullanılabilir:

Latin

Latin şu anlamlarda kullanılabilir:

Tarihte:
 • Latince, kadim bir dil.
 • Latinler, İtalya'nın orta kesiminde yaşamış bir halk.
 • Latin, Roma kültürü ile ilgili bir sıfattır, "Latin edebiyatı", "Latin yazarlar" gibi.
 • Latin , bir Latince ders kitabı. Genellikle Wheelock's Latin olarak bilinir.


Modern kültürde ya da dilbilimde:

Latin

1. anlamı İtalya'da Latium bölgesi halkından olan kimse. Latin halkları. Latinlerle ilgili olan (şey):"Latin harfinin iyiliklerinden biri; Türk yazısını, sırmadan, yaldızdan, yıldızdan ayıklamasıdır."- F. R. Atay.
2. anlamı latin. latinceye ait. romen-katolik. latince. latin.
3. anlamı latin. latince.

Latin

i. Latince, Latin
s. Latin, latinceye ait, romen katolik

Latin

latinlerle ilgili olan (şey).
italya'da latium bölgesi halkından olan kimse.

Latin

Fransızca Latin kelimesinin Türkçe karşılığı.
Latin

Latin

Latin İngilizce anlamı ve tanımı

Latin anlamları

 1. (noun) The language of the ancient Romans.
 2. (noun) A native or inhabitant of Latium; a Roman.
 3. (noun) A member of the Roman Catholic Church.
 4. (a.) Of, pertaining to, or composed in, the language used by the Romans or Latins; as, a Latin grammar; a Latin composition or idiom.
 5. (v. t.) To write or speak in Latin; to turn or render into Latin.
 6. (noun) An exercise in schools, consisting in turning English into Latin.
 7. (a.) Of or pertaining to Latium, or to the Latins, a people of Latium; Roman; as, the Latin language.

Latin tanım:

Kelime: Lat·in
Söyleniş: 'la-t&n
İşlev: adjective
Kökeni: Middle English, from Old English, from Latin Latinus, from Latium, ancient country of Italy
1 a : of, relating to, or composed in Latin b : ROMANCE
2 : of or relating to Latium or the Latins
3 : of or relating to the part of the Catholic Church that until recently used a Latin rite and forms the patriarchate of the pope
4 : of or relating to the peoples or countries using Romance languages; specifically : of or relating to the peoples or countries of Latin America

Latin ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Romance,

Latin

Fransızca Latin kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. Latin, of or pertaining to Latin; of or pertaining to countries or peoples that use languages derived from Latin, of the Roman Catholic Church (especially Central and South America)

Latin

Türkçe Latin kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Latin] n. Italic language which was the official language of the Roman Empire
n. resident of ancient Rome; member of one of the Latin peoples; native or inhabitant of Latin America
adj. of or pertaining to Latin; of or pertaining to countries or peoples that use languages derived from Latin (especially Central and South America); of the Roman Catholic Church; of Latium or its inhabitants

Latin

n. Italic language which was the official language of the Roman Empire
n. resident of ancient Rome; member of one of the Latin peoples; native or inhabitant of Latin America
adj. of or pertaining to Latin; of or pertaining to countries or peoples that use languages derived from Latin (especially Central and South America); of the Roman Catholic Church; of Latium or its inhabitants

Latin

İngilizce Latin kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. latín (la lengua clásica romana)
s. latino, relativo a los pueblos latinos; nativo de la antigua Roma; latín, lengua latina
adj. latino; romano; católico; perteneciente a los pueblos latinos; del idioma latino


İlgili konuları ara

Yanıtlar