İbrani Alfabesi, Sami (Semitik) dil grubuna bağlı dillerden olan ve İsrail'in resmî dili İbranicenin yazımında kullanılan bir alfabe.

Hebrew alphabet

Hebrew alphabet ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İbrani Alfabesi İbrani Alfabesi

Sami (Semitic) dil grubuna bağlı dillerden olan İbranice`nin yazımında kullanılan bir alfabe. Hemen birçok Sami dil gurubuna bağlı dilde olduğu gibi 22 temel sessiz harften oluşmaktadır.Sesli harfler (Nikkud, Çoğulu: Nikkudot) ana harflerin altına konulan işaretler ile gösterilir ancak bu noktalamalar çoğu zaman kullanılmaz. Bunlar ancak, dini metinler, sözlükler ve yabancı kelimelerin doğru okunuşunu göstermek için kullanılır.

İbrani Alfabesi sadece İbranice`nin yazılmasında kullanılmayıp; aynı zamanda Aşkenaz Yahudileri`nin konuştuğu ve Cermen kökenli bir dil olan Yidiş (Yiddish) ile Sefarad Kökenli Yahudilerin dili olan Musevi İspanyolcası (Judeo Espanyol = Ladino) yazımında da kullanılmaktadır.

Tarih boyunca az çok şekil değişiklikleri geçirmiş olan İbrani Alfabesi`nin Kare Yazı, El Yazısı, Raşi ve Solitreo gibi biçimleri de bulunmaktadır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar