Ladino

Musevi'lerin kullandığı 15. yy İspanyolcasını temel alan ancak içinde İbranice, Türkçe, Fransızca, Yunanca, Arapça ve Portekizce kelimeler de barındıran Latin kökenli bir Hint Avrupa dili.

LADINO (türkçe) anlamı
1. (i.) Ladino.
1. n. Judeo-Spanish
2. Spanish dialect based on old Spanish spoken by Sephardic Jews but written in Hebrew script
3. n. mestizo
4. person of mixed racial background (in Cental America)
n. ladino,
Ladino (almanca) ingilizcesi
5. n. Judeo-Spanish
Spanish dialect based on old Spanish spoken by Sephardic Jews but written in Hebrew script,
Ladino (fransızca) ingilizcesi
6. (m) n. ladino,

Ladino İngilizce anlamı ve tanımı

Ladino anlamları
    (noun) One of the half-breed descendants of whites and Indians
7. a mestizo
8. -- so called throughout Central America. They are usually of a yellowish orange tinge.(noun) A ladin.(noun) The mixed Spanish and Hebrew language spoken by Sephardim.(noun) A cunningly vicious horse.
Ladino tanım:
Kelime: la·di·no
9. Söyleniş: l&
10. -'dE-()nO
11. İşlev: noun
12. Türleri: plural -nos
13. Kökeni: Spanish
14. literally
15. Latin
16. from Latin latinus
17. 1 often capitalized [American Spanish] : a westernized Spanish-speaking Latin American
18. especially : MESTIZO
19. 2 capitalized [Judeo-Spanish
20. from Old Spanish] : JUDEO-SPANISH
21.
Ladino (ingilizce) fransızcası
1. n. Ladino
2. judéo-espagnol
3. dialecte espagnol basé sur un ancien espagnol parlé par les juifs sépharades mais retranscrit en hébreu
Ladino (ingilizce) almancası
1. n. Ladino
2. spanischer Dialekt von sephardischen Juden gesprochen und in hebräischer Schrift niedergeschrieben
Ladino (ingilizce) ispanyolcası
1. s. ladino (m)
Ladino (ingilizce) portekizcesi
1. s. Ladino
2. dialeto do espanhol baseado no espanhol antigo falado por judeus sefaradis mas escrito com o alfabeto hebraico
3. s. mestiço

Ladino hakkında detaylı bilgi

Musevi'lerin kullandığı 15. yy İspanyolcasını temel alan ancak içinde İbranice, Türkçe, Fransızca, Yunanca, Arapça ve Portekizce kelimeler de barındıran Latin kökenli bir Hint Avrupa dili.

KökeniLadino ya da yaygın söylenişiyle Judeo Espanyol, Hint Avrupa dil grubuna bağlı Latin kökenli dillerden olan İspanyolca'nın Museviler tarafından konuşulan bir lehçesidir. 1492'de İspanya'da kovulan Museviler Osmanlı İmparatorluğun'da bu dili serbestçe kullanmışlar, kitap ve gazeteler yayınlamışlar dolayısıyla da İspanya'daki dil değişimlerinden etkilenmeyip 15. yy İspanyolcasını günümüze değin taşıyabilmişlerdir. Ama bugün Ladino ciddi bir yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

İspanya İspanyolca'sından Farkları15 yy. İspanyolcası olan Ladino'nun farkları gramer, kelimeler, telaffuz olarak ayrılabilir.

Gramer FarklarıÖncelikle Ladino, İspanyolca'nın Ortaçağdaki formunu korumaktadır, dolayısıyla fiil çekimlerinde, yardımcı fiillerde bir takım eski unsurları halen içinde barındırmaktadır.

Örneğin "Ser" (Olmak) fiilinin 2. Tekil Şahıs çekimi Modern İspanyolca'da "eres" iken Ladino'da "sos" dur. "Nereden" kelimesi Modern İspanyolca'da "Donde" şeklindeyken Ladino'da "Ande" şeklindedir. Dolayısıyla bir İspanyol "Nerelisin?" sorusunu "De donde eres?" şeklinde sorarken Ladino'da bu "D'ande sos?" şeklinde sorulur.

Yine dile İbranice'den giren -im ve -ot çoğul ekleri, Ladino'nun özellikleridir.

Kelime FarklarıLadino; İspanya İspanyolcası'nın ilk zamanlarından kalma kelimeleri hala muhafaza etmektedir amatar, ambezar, alungo gibi kelimeler artık İspanyolca'da kullanılmazken, Ladino'da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yine Yunanca'dan Ladino'ya giren Bokal (Yunanca: Bukali = Şişe), Piron (Yunanca: Piruni = Çatal) kelimeleri Ladinoda kullanılır.

Dini terimlerin çoğu İbranice ve Aramice kökenlidir, Patur=Mübah, Kaşer=Helal, Mazal=Şans, Nes=Mucize

Türkçe'den girme kelimeler "Kuti = Kutu", "Buri=Boru", "Takum=Takım", "Furça=Fırça", "Bozear veya Bozdear=Bozmak", "Yanaşear=Yanaşmak"

Bazı kelimeler Ladino'ya Endülüs zamanında Arapça'dan girmiştir "Haber", "Alkunya=Soyad"

Dinin etkisiyle Hıristiyanlığı çağrıştıracak bazı kelimeler değiştilmiştir. Örneğin Tanrı'ya "Dios" değil "Dio" denir böylece çoğul anlaşılması engellenir. Pazar gününe Domingo "İsa'nın günü" yerine "Alhad" "Birinci gün" denir.

Yine dini sebeplerden dolayı olumsuz konuşmamak için bazı kelimelere tam ters anlamlar yüklenmiştir. Kömür yerine Blankura=Beyazlık, gibi.

Içinde "rd" sessizi geçen kelimeler "dr" ye dönüşür "Tarde=Tadre=Gün Batımı", "Verde=Vedre=Yeşil", "Sordo=Sodro=Sağır".

Bazı durumlarda kelimenin içine ekstra bir "n" harfi girer "asi=ansi=böyle", "mucha=muncha=çok" vs.

AlfabesiGenel olarak İbranice'nin Raşi Yazısı ile yazılıp okunan Ladino 1928'de Türkiye'de Atatürk tarafından gerçekleştirilen Harf İnkılabı'ndan sonra eşzamanlı olarak Latin Alfabesi ile yazılmaya başlanmıştır. Ladino'nun yazımında Türkiye'de Ç, Ş, C gibi harfler kullanılırken Türkiye dışında Ch, Sh, Dj harfleri tercih edilmekle beraber her iki biçimde de Q harfi yerine K harfi kullanılır.

Telaffuz (Sesletim) FarklılıklarıModern İspanyolca'dan oldukça farklıdır:

J harfleri İspanyolcadaki gibi "H" okunmayıp yerine göre "J", "C" veya "Ş" okunur. Okunmayan H harfleri bu dilde yazılmaz.

İbranice ve Türkçeden giren kelimelerde ve bazı kelimelerin okunuşunda "Ş" harfi muhafaza edilmiştir.

Şalom, Peşkado, Paşaro, vs.

Kelime içindeki ve sonundaki "s" harfleri İspanyolca'daki gibi "Peltek S" ile okunmayıp daha keskin "Z" biçiminde okunur.

Ladino'da konuşmada konuşmanın melodisi daha inişli çıkışlıdır, soru cümleleri çok daha vurguludur.

Ladino'nun Konuşulduğu YerlerLadino: İsrail dışında; Türkiye'de İstanbul, İzmir, Bursa, Yunanistan'da Atina ve Selanik, Bulgaristan, Kuzey Afrika Ülkeleri, Güney Amerika Ülkeleri olmak üzere yaklaşık 120-130 bin kişi tarafından ufak farklılıklarla konuşulmaktadır. Ladino: Türkiye'de 65 yaşın altındaki Museviler tarafından anlaşılsa bile artık konuşulamamaktadır. Ladino ciddi bir yok olma tehliksiyle karşı karşıyadır.

Türkiye'de Musevilerce çıkartılan Şalom gazetesinin sadece bir sayfası, Ladino dilinde basılmakta diğer sayfalarında ise Türkçe kullanılmaktadır.

Ladino'nun Bölgesel FarklılıklarıLadino konuşulduğu ülkenin dilinden ödünç kelimeler aldığından bölgesel ufak farklılıklar görülmektedir ancak bu anlaşmaya engel olacak kadar büyük fark değildir. Örneğin İstanbul'da hamamböceğine "eskaravajo" denilirken İzmir'de "eskaravado" denir.Ayrıca BakınızYahudi-Roman dilleri

Dış bağlantılar

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ladino Vikipedi

Ladino Vikipedi Vikipedi'nin Ladino sürümüdür. Eylül 2005'te başlatıldı.

Fly

Fly, Amerikan şarkıcı ve oyuncu olan Hilary Duff'ın kendi ismini taşıyan albümünden çıkan bir şarkıdır. Albüm 2004 yılında Amerika birleşik Devletleri'nde çıkmış ve albümden çıkan ilk single Fly olmuştur.

Ladin

Ladin Türkiye’de yetiştiği yerler: Doğu Karadeniz. Kışın iğne yapraklarını dökmeyen, daimi yeşil sürgünleri bulunan ağaçlar. Yalnız, uzun iğne yaprakları, dallar üzerinde teker teker bulunur. Yapraklar kısa, dört köşeli ve her bir yüzeyinde beyazımsı bir mum çizgisi ...

Türkçe

Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Bu ailenin diğer üyeleri Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecedir. Japoncanın Altay dil ailesinin bir üyesi olup olmadığı konusu tartışılmaktadır.