İbrani Alfabesi: Sami (Semitik) dil grubuna bağlı dillerden olan İbranice'nin yazımında kullanılan bir alfabe. Hemen birçok Sami (Semitik) dil gurubuna bağlı dilde olduğu gibi İbrani Alfabesi de sağdan sola doğru yazılan 22 temel sessiz harften oluşmaktadır. Harfler bitiştirilmez ve ayrı yazılır. Beş harfin sonda yazılışı farklıdır.

İbrani Alfabesi

İbrani Alfabesi: Sami (Semitik) dil grubuna bağlı dillerden olan İbranice`nin yazımında kullanılan bir alfabe.

Hemen birçok Sami (Semitik) dil gurubuna bağlı dilde olduğu gibi İbrani Alfabesi de sağdan sola doğru yazılan 22 temel sessiz harften oluşmaktadır. Harfler bitiştirilmez ve ayrı yazılır. Beş harfin sonda yazılışı farklıdır.

Sesli harfler (Nikkud, Çoğulu: Nikkudot) ana harflerin altına konulan işaretler ile gösterilir. Ancak bu noktalamalar çoğu zaman kullanılmaz. Bunlar ancak, dini metinler, sözlükler ve yabancı kelimelerin doğru okunuşunu göstermek için kullanılır.

İbrani Alfabesi sadece İbranice`nin yazılmasında kullanılmayıp; aynı zamanda Aşkenaz Yahudileri`nin konuştuğu ve Cermen kökenli bir dil olan Yidiş (Yiddish) ile Sefarad Kökenli Yahudiler`in dili olan Musevi İspanyolcası (Judeo Espanyol = Ladino) yazımında da kullanılmaktadır.

Tarih boyunca az çok şekil değişiklikleri geçirmiş olan İbrani Alfabesi`nin Antik Dönem İbrani Alfabesi, Kare Yazı, El Yazısı, Raşi ve Solitreo gibi biçimleri de bulunmaktadır.

İbrani Alfabesi :

א : Alef

ב : Bet

ג : Gimel

ד : Dalet

ה : He

ו : Vav

ז : Zayin

ח : Het

ט : Tet

י : Yod

ך : Kaf (Sonda)

כ : Kaf

ל : Lamed

ם : Mem (Sonda)

מ : Mem

ן : Nun (Sonda)

נ : Nun

ס : Samekh

ע : Ayin

ף : Pe (Sonda)

פ : Pe

ץ : Tsadi (Sonda)

צ : Tsadi

ק : Qof

ר : Resh

ש : Shin

ת : TavKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar