İbrani Alfabesi

Kısaca: İbrani Alfabesi: Sami (Semitik) dil grubuna bağlı dillerden olan İbranice'nin yazımında kullanılan bir alfabe. Hemen birçok Sami (Semitik) dil gurubuna bağlı dilde olduğu gibi İbrani Alfabesi de sağdan sola doğru yazılan 22 temel sessiz harften oluşmaktadır. Harfler bitiştirilmez ve ayrı yazılır. Beş harfin sonda yazılışı farklıdır. ...devamı ☟

İbrani Alfabesi: Sami (Semitik) dil grubuna bağlı dillerden olan İbranice`nin yazımında kullanılan bir alfabe.

Hemen birçok Sami (Semitik) dil gurubuna bağlı dilde olduğu gibi İbrani Alfabesi de sağdan sola doğru yazılan 22 temel sessiz harften oluşmaktadır. Harfler bitiştirilmez ve ayrı yazılır. Beş harfin sonda yazılışı farklıdır.

Sesli harfler (Nikkud, Çoğulu: Nikkudot) ana harflerin altına konulan işaretler ile gösterilir. Ancak bu noktalamalar çoğu zaman kullanılmaz. Bunlar ancak, dini metinler, sözlükler ve yabancı kelimelerin doğru okunuşunu göstermek için kullanılır.

İbrani Alfabesi sadece İbranice`nin yazılmasında kullanılmayıp; aynı zamanda Aşkenaz Yahudileri`nin konuştuğu ve Cermen kökenli bir dil olan Yidiş (Yiddish) ile Sefarad Kökenli Yahudiler`in dili olan Musevi İspanyolcası (Judeo Espanyol = Ladino) yazımında da kullanılmaktadır.

Tarih boyunca az çok şekil değişiklikleri geçirmiş olan İbrani Alfabesi`nin Antik Dönem İbrani Alfabesi, Kare Yazı, El Yazısı, Raşi ve Solitreo gibi biçimleri de bulunmaktadır.

İbrani Alfabesi :

א : Alef

ב : Bet

ג : Gimel

ד : Dalet

ה : He

ו : Vav

ז : Zayin

ח : Het

ט : Tet

י : Yod

ך : Kaf (Sonda)

כ : Kaf

ל : Lamed

ם : Mem (Sonda)

מ : Mem

ן : Nun (Sonda)

נ : Nun

ס : Samekh

ע : Ayin

ף : Pe (Sonda)

פ : Pe

ץ : Tsadi (Sonda)

צ : Tsadi

ק : Qof

ר : Resh

ש : Shin

ת : Tav

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

İbrani alfabesi
3 yıl önce

kökenli Arami alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Modern İbrani alfabesi Arami alfabesinden türemiş olmakla birlikte, Sâmirî alfabesi hala eski alfabeden...

Fenike Alfabesi
3 yıl önce

Paleo-İbrani alfabesi, doğrudan Fenike yazı sisteminden gelmektedir. Modern Arap alfabesinin kökeni olan Arami alfabesi; Avrupa'da Yunan alfabesi, Yunan...

Fenike Abecesi, Arap abecesi, Dalet, Fenike dili, He, Kiril abecesi, Latin abecesi, Lübnan, Mısır, Yunan abecesi, Lamed
Bet
3 yıl önce

İbrani alfabesi'nin 2. harfidir - ב. Sayısal değeri 2'dir. Latin alfabesi'ndeki karşılığı genelde "B,b" ve bazen de "V,v"dir. Kiril alfabesindeki "Б...

Alef (harf)
6 yıl önce

\cdots ;\aleph _{0},\aleph _{1},\aleph _{2},\cdots \aleph _{\alpha },\cdots } . Elif (harf) İbrani Alfabesi Arap Alfabesi Yunan Alfabesi İbranice Hemze...

Alef (harf), Kiril alfabesi, Latin alfabesi, İbranice
Arami alfabesi
3 yıl önce

olmasından kaynaklanmaktadır. Modern kullanımdaki alfabeler arasında İbrani alfabesi, aynı harf envanteri ve çoğunlukla neredeyse aynı harf şekli ile MÖ...

Gimel
3 yıl önce

Gimel, İbrani alfabesi'nin 3. harfidir - ג. Sayısal değeri 3'tür. Latin alfabesi'ndeki karşılığı "G, g" dir. Kiril alfabesindeki "Г, г" harfine eşdeğerdir...

Ladino Vikipedi
6 yıl önce

Vikipedi'deki sözler hem Latin alfabesi hem de İbrani alfabesi ile yazılıyor, ama Ladino Vikipedi'nin maddeleri çoğunlukla Latin alfabesi ile yazılıyor. Ladino...

Süryani alfabesi
3 yıl önce

Fenike, İbrani ve Arap alfabesi ile bağlantılıdır. Süryani ebcedi, Arap alfabesi gibi sağdan sola yazılan bir yazı sistemidir. Yine Arap alfabesindeki gibi...

Süryani alfabesi, Ayin, Dalet, Dil, He, Süryanice, Taslak, Tsade, Kaf, Pe, Samekh