İbrani Alfabesi

İbrani Alfabesi: Sami (Semitik) dil grubuna bağlı dillerden olan İbranice'nin yazımında kullanılan bir alfabe. Hemen birçok Sami (Semitik) dil gurubuna bağlı dilde olduğu gibi İbrani Alfabesi de sağdan sola doğru yazılan 22 temel sessiz harften oluşmaktadır. Harfler bitiştirilmez ve ayrı yazılır. Beş harfin sonda yazılışı farklıdır.

İbrani Alfabesi: Sami (Semitik) dil grubuna bağlı dillerden olan İbranice`nin yazımında kullanılan bir alfabe.

Hemen birçok Sami (Semitik) dil gurubuna bağlı dilde olduğu gibi İbrani Alfabesi de sağdan sola doğru yazılan 22 temel sessiz harften oluşmaktadır. Harfler bitiştirilmez ve ayrı yazılır. Beş harfin sonda yazılışı farklıdır.

Sesli harfler (Nikkud, Çoğulu: Nikkudot) ana harflerin altına konulan işaretler ile gösterilir. Ancak bu noktalamalar çoğu zaman kullanılmaz. Bunlar ancak, dini metinler, sözlükler ve yabancı kelimelerin doğru okunuşunu göstermek için kullanılır.

İbrani Alfabesi sadece İbranice`nin yazılmasında kullanılmayıp; aynı zamanda Aşkenaz Yahudileri`nin konuştuğu ve Cermen kökenli bir dil olan Yidiş (Yiddish) ile Sefarad Kökenli Yahudiler`in dili olan Musevi İspanyolcası (Judeo Espanyol = Ladino) yazımında da kullanılmaktadır.

Tarih boyunca az çok şekil değişiklikleri geçirmiş olan İbrani Alfabesi`nin Antik Dönem İbrani Alfabesi, Kare Yazı, El Yazısı, Raşi ve Solitreo gibi biçimleri de bulunmaktadır.

İbrani Alfabesi :

א : Alef

ב : Bet

ג : Gimel

ד : Dalet

ה : He

ו : Vav

ז : Zayin

ח : Het

ט : Tet

י : Yod

ך : Kaf (Sonda)

כ : Kaf

ל : Lamed

ם : Mem (Sonda)

מ : Mem

ן : Nun (Sonda)

נ : Nun

ס : Samekh

ע : Ayin

ף : Pe (Sonda)

פ : Pe

ץ : Tsadi (Sonda)

צ : Tsadi

ק : Qof

ר : Resh

ש : Shin

ת : Tav

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İbrani Alfabesi ilgili konular

 • Hebrew alphabet

  İbrani Alfabesi, Sami (Semitik) dil grubuna bağlı dillerden olan ve İsrail'in resmî dili İbranicenin yazımında kullanılan bir alfabe.
 • İbrani Alfabesi

  İbrani Alfabesi: Sami (Semitik) dil grubuna bağlı dillerden olan İbranice'nin yazımında kullanılan bir alfabe. Hemen birçok Sami (Semitik) dil
 • İbranî alfabesi

  İbrani Alfabesi, Sami (Semitik) dil grubuna bağlı dillerden olan ve İsrail'in resmî dili İbranicenin yazımında kullanılan bir alfabe.
 • Nümeroloji

  Nümeroloji Okültizm`in bir dalı olup, evrenin sayısal bir kurgu içerdiğini, evrendeki hiçbir şeyin rastlantıya dayanmadığını, her şeyin
 • Ladino Vikipedi

  Ladino Vikipedi Vikipedi'nin Ladino sürümüdür. Eylül 2005'te başlatıldı.
 • Lusitanik

  Lusitanik (veya Yahudi Portekizcesi) Portekiz Yahudilerinin konuştuğu nesli tehlike altında olan bir dildir.
 • Tı (harf)

  Tı veya Ta ( ط‎‎ ) Arap alfabesi'nin onaltıncı harfi. Ebced hesabındaki değeri 9 dur. Şemsî harflerdendir. İbrani alfabesinde muadili Te
 • Vav (harf)

  Vav, İbrani alfabesi'nin ( ו ) ve Ebced hesabına göre Arap alfabesi'nin ( و ) altıncı harfi olup modern Arap alfabesinin yirmiyedinci harfidi
 • İbrani alfabesinin tarihi

  İbrani alfabesinin tarihi binyıllar öncesine dayanır.
 • Sameh

  Sameh (ס) İbrani alfabesinin 15. harfi olup Yunan alfabesindeki karşılığı Ksi (Ξ, ξ) ve Kiril alfabesinde Ѯ'dir. Ebced hesabındaki değeri