Hermetizm

Kısaca: Eski Mısır’da yaşamış bilge Hermes-Thot’un (Trismegistus) öğretisine verilen ad. Hermetizm adının sonundaki “izm” sonekine bakılarak ilk bakışta bunun günümüzdeki bir felsefi akım olduğu sanılabilirse de, felsefi bir akım değildir. Kimilerine göre Hermes-Thot bir inisiye idi, dolayısıyla öğretisi ezoterik bilgilerden oluşuyordu. ...devamı ☟

Hermetizm
Hermetizm

Eski Mısır’da yaşamış bilge Hermes-Thot’un (Trismegistus) öğretisine verilen ad. Hermetizm adının sonundaki “izm” sonekine bakılarak ilk bakışta bunun günümüzdeki bir felsefi akım olduğu sanılabilirse de, felsefi bir akım değildir. Kimilerine göre Hermes-Thot bir inisiye idi, dolayısıyla öğretisi ezoterik bilgilerden oluşuyordu. Eski Yunan yazarlarına göre bu ezoterik öğreti Mısır’ın özellikle Teb ve Memphis tapınaklarındaki inisiyasyonlarda öğretiliyordu. Mısır kökenli Yunanca metinlerde Hermes-Thot’dan majinin, simyanın, astronominin,tıbbın ve bilgeliğin kurucusu olarak söz edilir. Bu metinlerde ondan “üç kere büyük Hermes” anlamında “Hermes Trismegistus” olarak söz edilir.

Kökeni ile ilgili varsayımlar

Murry Hope gibi kimi araştırmacılar bu öğretinin Mu ve Atlantis’e indirilen Sirius kültürü ya da öğretisinin İ.Ö. 16.000 yıllarında Mısır’a getirilmiş biçimi olduğu görüşündedir. James Churchward bu öğretinin özgün adının Osiris dini olduğunu ve Osiris’in İ.Ö. 18-20.000 yıl önce Mu’da eğitilmiş bir Atlantisli bilge olduğunu ileri sürer. Churchward’a göre Osiris Atlantis’te dinsel bir reform yapmış ve reform yaptığı tek tanrılı din İ.Ö.16.000 yıllarında Atlantisli bilge Hermes-Thot tarafından Mısır’a getirilmiştir. Mısır’da Osiris’in yolu denilince bu dinin ya da öğretinin egzoterik (dış, şeriatla ilgili) kısmı İsis misterleri veya Horus yolu denilince de ezoterik (iç, yalnız inisiyelerce bilinen) kısmı anlaşılıyordu.

Hermetika

Hermetizm hakkında bilgi veren eski metinler günümüzde hermetika ya da zümrüt tabletler olarak adlandır. Bunlar eski Mısır’da kutsal alfabeyle yazılmış orijinal kayıtların farklı alfabelere çevrilmiş kopyalarının kısmen eski Yunanca’ya ve Latinceye çevrilmiş bölük pörçük parçalarından oluşurlar. Bu metinlerin İskenderiye yangınından ve bağnazların ellerinden kurtulabilmiş kısımlarındaki bilgilerin de, hem çeviriler sırasında hem de başka nedenlerle bir miktar anlam kaybına uğradıkları sanılmaktadır. İskenderiye Kütüphanesi’nin 5.yy.’da Kilise tarafından yönlendirilen yıkımından sonra bu metinlerdeki bilgilerin günümüze dek korunabilmasinde, Pisagor, Platon ve eski Yunanlı yazarlar kadar, Ortadoğu’daki ezoterik ekollerin de büyük katkısı olmuştur. Ortadoğu’da korunan hermetik bilgiler Avrupa’ya özellikle Floransa yoluyla aktarılmış olup Kilise’nin tüm çabalarına rağmen Avrupa’da yayılmayı başarmıştır. Sözkonusu Yunanca ve Latince çevirilerin yazarları başta Poimandres olmak üzere, Zosimos, Fulgentius, Iamblikos ve John Stobaeus’dur.

Hermetik bilgilerden bazıları eldeki metinlere göre şunlardır: 
Sayfanın başlığı
  • Fiziksel alem süptil alemin aynasıdır.
  • Ezeli ve ebedi olan Tanrı, düşüncelerle anlaşılmaz.
  • Ruhlar yeryüzüne sınavlarla gelişim için gelirler, almaları gereken dersleri alana kadar tekrar tekrar doğarlar.
  • Kişiyi ölüm sonrasında vicdanı yargılar, kişinin yeryüzünde yaşarken yaptıkları unutulmaz.
  • Bu ruhlar bir zaman sonra büyük ışığa doğru çekilirler, onlara yol gösterilir.
  • Eski insanların kökeni Dünya-dışı’dır.
  • Evrende kozmik yasalar işlemektedir.
  • İnsanlar kaderlerini yaptıkları iyi ya da kötü hareketlerle belirler.
  • İnsanlar yaşadıkları dünyayı kirletmeleri halinde dört unsurun başkaldırmasıyla karşılaşacaktır.
  • Yunuslar ve arslanlar diğer hayvanlardan daha gelişmiş varlıklardır.


Kaynaklar

Hermetika, Ege Meta Yayınları Dharma Ansiklopedi

Ayrıca bakınız

Hermes-Thot

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hermetizm Resimleri

Hermes Trismegistus
5 yıl önce

bir tanrının, yaşamış bir bilgenin hem de bir rahip sınıfının adıdır. Hermetizm fikrinin temel taşı olan Hermetika'yı yazmıştır. Hermes Trismegistus,...

Hermes-Thot, Atlantis, Ezoterizm Portalı, Hermes, Hermetika, Hermetizm, James Churchward, Maji, Mu, Osiris, Osiris dini
Hermetika
3 yıl önce

diyaloglardan oluşur ki, Hermetizm’in temel ilkeleri bu kısımda açıklanır. Hermetika’daki dizelerden birkaçı şunlardır: Hermetizm Hermes Trismegistus Hermetika...

İdris
1 yıl önce

Uhnuh'u üzerinden Akhenaton veya Osiris ile de bağlantılı görülür. Hermes Hermetizm, İdrisçilik ^ Turgut Gürsan, Dünyanın Gizli Tarihi, 1. Bölüm, İstanbul:...

Altın Şafak Hermetik Cemiyeti
5 yıl önce

Cemiyeti dini bir yapılanma değildir. Altın Şafak Hermetik Cemetiyeti, hermetizm üzerine kurulu olmakla beraber kuruma bağlı olan kişiler; kendilerini...

Osiris dini
1 yıl önce

tanrılı din haline getirilmiştir.[1] Bu görüşte olanlardan bazıları Hermetizm’in Osiris öğretisinin ezoterik kısmı olduğunu veya bu kısmın günümüze ulaşmış...

Osiris dini, Atlantis, Ezoterizm Portalı, Hermes-Thot, Hermetika, Hermetizm, Mu, Psikostazi, Sirius, James Churhward
Gnostisizm
1 yıl önce

Gnostisizm Antik Mısır hermetizmini, Antik Yunan ezoterizmini, İbrani geleneklerini, Zerdüştçülüğü, bazı Doğu geleneklerini ve dinlerini, Hristiyanlığı...

Gnostisizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Demiurgos, Determinizm, Ezoterizm, Gnostik, Henoteizm, Hümanizm
Felsefe listesi
1 yıl önce

felsefesi - Gnostisizm - Türk felsefesi Hegelcilik - Hazcılık - Hermeneutik - Hermetizm - Tarihsel materyalizm - Tarihselcilik - Holizm - Antroposantrizm - Sovyetler...

Ezoterizm
1 yıl önce

birbiriyle bağlantılıdır. Bunun yeniçağdaki bir örneğini Rönesans içindeki “hermetizm” (kapalılık) akımında görmekteyiz; bir başka tanımla “gizemli/müphem felsefe”...

Ezoterizm, Agarta, Agnostisizm, Ahilik, Altın post, Amenti, Animizm, Ateizm, Baba, Cehenneme iniş, Deizm