Hipertonik

Kısaca: Hipertonik çok yoğun anlamına gelir. Birbiriyle ilintili iki ortamın çözünen maddenin - maddelerin miktarı karşılaştırılırken daha derişik olan diğerine göre hipertoniktir. Bu terim hücrelerin bulundukları ortamla madde alışverişlerinin belirtilmesinde de kullanılır. Örneğin bir hücre hipertonik bir ortama konulursa su kaybeder ve büzülür (Plazmoliz olur). Eğer durum devam ederse enzimlerin çalışması durabilir ve hücre ölür. ...devamı ☟

Hipertonik çok yoğun anlamına gelir. Birbiriyle ilintili iki ortamın çözünen maddenin - maddelerin miktarı karşılaştırılırken daha derişik olan diğerine göre hipertoniktir. Bu terim hücrelerin bulundukları ortamla madde alışverişlerinin belirtilmesinde de kullanılır. Örneğin bir hücre hipertonik bir ortama konulursa su kaybeder ve büzülür (Plazmoliz olur). Eğer durum devam ederse enzimlerin çalışması durabilir ve hücre ölür.

İlgili konular

plazmoliz

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Plazmoliz
3 yıl önce

Bir bitki hücresi izotonik (eş yoğun) ortamdayken hipertonik (çok yoğun) bir ortama konulduğunda, hücredeki küçük moleküllerin enerji harcanmadan çok yoğun...

Plazmoliz, Hipertonik çözelti, Molekül, Osmoz, İzotonik
İzotonik
3 yıl önce

bilinir ve intravenöz damlatma yöntemi ile uygulanır. Bu solüsyon hipotonik ve hipertonik çözeltilerin tam ortasıdır. Hipertonik Hipotonik Ozmoz Tonisite...

Hipotonik
3 yıl önce

ederse hücre şişer ve turgor durumuna geçer. Hayvan hücrelerinde deplazmoliz devam ederse hücre patlar ve hemolize uğrar. Hipertonik İzotonik Deplazmoliz...

Deplazmoliz
3 yıl önce

olayı ile su alarak hacmi artacağından, hücrenin çeperine uyguladığı turgor basıncı da artar. Plazmoliz Ozmoz Turgor Basıncı Hipertonik İzotonik Hipotonik...

Osmoz
3 yıl önce

hücre, konsantrasyonu hücre sitoplazmik konsantrasyonundan daha yüksek hipertonik bir ortama konulduğunda, hücre içinden ortama, hücre zarı vasıtası ile...

Osmoz, Hücre, Hücre zarı, Çözücü, Hipertonik, İzotonik, Hipotonik, Çözünen
Osmoregülasyon
3 yıl önce

yüksekse suyun o çözeltiye girme eğilimi o kadar fazladır. Biyolojik zarın hipertonik kısmından uygulanan basınç suyun osmoz yoluyla saf su içeren kısma doğru...

Akalazya
6 yıl önce

Akalazya primer peristaltizmin kaybı, yutmaya karşı genişleyen hipertonik aşağı özafagus sfinkteri ve özafagusun otonomi sinirbozukluğu ile karekterize...

Tonisite
3 yıl önce

osmolarite partiküler bir solüsyonun hücre zarından bağımsız özellikleridir. Hipertonik, hipotonik ve izotonik çözeltiler hücre içi sıvının tonisitesi ile dış...

Tonisite, Bitki, Hayvan, Hipertonik, Hücre, Hücre duvarı, Osmoz, İzotonik, Muscle tone, Hipotonik