Tonisite

Kısaca: Tonisite efektif osmolarite veya efektif osmolalitenin bir ölçüsüdür. Osmolalite ve osmolarite partiküler bir solüsyonun membrandan bağımsız özellikleridir. ...devamı ☟

Çeviri Tonisite ``efektif osmolarite`` veya ``efektif osmolalite`` nin bir ölçüsüdür. Osmolalite ve osmolarite partiküler bir solüsyonun membrandan bağımsız özellikleridir.

Hipertonik, hipotonik ve izotonik çözeltiler hücre içi sıvının tonisitesi ile dışardaki ortamın tonisitesinin farkı veya aynı olmasına göre ortaya çıkan terimlerdir.

  • Eğer bir hücre hipotonik bir solüsyona konulursa (tonisitesi hücreninkinden az),hücre dışındaki su konsantrasyonu daha fazladır ve böylece osmoz ile hücre içine net bir su geçişi olur. Bu durum hücre duvarı olmayan hayvan hücrelerinde patlamaya yol açarken hücre duvarına sahip bitki hücrelerinde şişmeye yol açar.
  • Ortam ``izotonik``ise , hücre membranın her iki tarafında konsantrasyon aynıdır ve su hareketi olmaz.
  • If the medium is ``hypertonic``, the water concentration inside the cell is greater. This leads to net movement of water out of the cell. Animal cells shrivel up; plant cells become ``plasmolysed`` (the cell membrane pulls away from the cell wall in places as the cytoplasm shrinks).


Tonisitenin hayvan ve bitki hücresi üzerindeki etkisi farklıdır.Çünkü bitki hücresinde asla şekil değiştirmeyen bir hücre duvarı vardır.

``Tonicity`` is also applied to the elastic tension of living muscles, arteries, etc. that facilitates response to stimuli. Clinically, this is referred to as ``tonus`` (See ``muscle tone``).

Tonicity refers to the total concentration of non-permeating solute particles in a solution. eg. a 300mmol/l solution of urea is isoosmotic to red blood cells because its osmolarity is the same as that of red blood cells, but it is hypotonic to red blood cells because urea is able to cross the cell membrane and so the total concentration of non-permeating particles = 0

Referanslar



Ayrıca bakınız

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.