Hipoklorit

Kısaca: Hipoklorit, ClO− formülüyle gösterilen bir iyon köküdür. Bu kök, bileşiklerinde daima bir elektron alır. Hipoklorit, kullanım olarak daha çok hipokloröz asit (HClO) eldesinde kullanılır. Ayrıca deodorant, dezenfektasyon ve beyazlatıcı formüllerinde bu moleküle rastlanır. ...devamı ☟

hipoklorit
Hipoklorit

Hipoklorit, ClO formülüyle gösterilen bir iyon köküdür. Bu kök, bileşiklerinde daima bir elektron alır. Hipoklorit, kullanım olarak daha çok hipokloröz asit (HClO) eldesinde kullanılır. Ayrıca deodorant, dezenfektasyon ve beyazlatıcı formüllerinde bu moleküle rastlanır. Hipoklorit, lityum hipoklorit, sodyum hipoklorit ve kalsiyum hipoklorit gibi yeni kimyasal bileşiklerin oluşturlmasında ana kök olarak kullanılır. Hipokloritler, manganı oksitler ve permanganatı oluşturur. Hipoklorit, organik bileşiklerle temasında ekzotermik tepkimeye girer ve biyolojik olarak yanıklar oluşturur. Bu nedenle temizlik ürünlerinde seyreltik olarak hipoklorit kullanılır. Klorun iyonları Ayrıca bakınız * Sodyum hipoklorit * Lityum hipoklorit * Kalsiyum hipoklorit

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hipoklorit
3 yıl önce

beyazlatıcı formüllerinde bu moleküle rastlanır. Hipoklorit, lityum hipoklorit, sodyum hipoklorit ve kalsiyum hipoklorit gibi yeni kimyasal bileşiklerin oluşturlmasında...

Sodyum hipoklorit
3 yıl önce

Sodyum hipoklorit, (NaClO) bir tür tuzdur. Günlük hayatta beyazlatıcı çamaşır sularında kullanılmaktadır. Oda koşullarındaki klor ile sabunlardaki sodyum...

Çamaşır suyu, 1756, 1772, 1785, 1799, 1880, 1897, 1913, 1922, Alkali, Avrupa
Lityum Hipoklorit
6 yıl önce

Lityum hipoklorit (LiClO) saydam, renksiz ve berrak bir tür tuz çeşididir. Bu madde çoğu yerde havuz sterilizasyonu için ve kimi maddeler için ayrıştırıcı...

Kalsiyum hipoklorit
3 yıl önce

Kalsiyum hipoklorit, Ca(ClO)2 formülüyle gösterilen bir hipoklorit çeşididir. Günlük hayatta su arıtım ve havuz temizleme sistemleri ve sıvı çamaşır suyunda...

çamaşır suyu
3 yıl önce

Çamaşır suyu, genellikle etken madde olarak Sodyum Hipoklorit (NaClO) içeren ağartma, temizlik ve hijyen amacıyla kullanılan kimyasal maddedir. Çamaşırları...

Çamaşır suyu, Ağartma, ,
Hipokloröz asit
6 yıl önce

klorun dezenfekte edici etkisi pH'taki artışla azalır. Hipokloröz asit, hipoklorit iyonundan çok daha fazla bakterisidal etki gücüne sahiptir. Bununla birlikte...

Hidrazin
3 yıl önce

Kendisi yükseltgenerek azotu oluşturur. Amonyak çözeltisinin sodyum hipoklorit ile etkileşmesinden elde edilir. Kauçuk ve plastik ürünlerin,patlayıcı...

Kanal tedavisi
6 yıl önce

gelene kadar eğelerle genişletme işlemi yapılır. Bu sırada kanallar sodyum hipoklorit, serum fizyolojik, EDTA ve klorheksidinle yıkanır. Sonra güta perka, gümüş...

Kanal tedavisi, Alet, Damar, Diş, Doku, Enfeksiyon, Fizyoloji, Gümüş, Sağlık, Serum, Sinir