Hurri

Kısaca: Hurriler MÖ III. binyıldan itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım ve hayvancılığa dayalı bir geçim ekonomisine bağlı olarak yaşamış bir devlettir. ...devamı ☟

hurri
Hurri

Hurri ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Hurriler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hurriler
4 ay önce

Hurriler veya Hurri Devleti, MÖ 3. binyıldan itibaren, Sümer, Akkad, Hitit, Ugarit ve Mısır kaynaklarında hakkında bilgiler bulunan, Mezopotamya ve Yukarı...

Hurriler, Anadolu, Irk, Taslak
Hurrice
3 ay önce

ve 2. binyıllar arasında Anadolu ve Kuzey Mezopotamya’da hüküm süren Hurriler (veya Mitanniler) tarafından konuşulmuş bir dildir. Hurricenin keşfi 1887...

Hurri Uygarlığı
Yazılıkaya
4 ay önce

MÖ 13. yüzyılda Hurri dini etkisinin Hitit kraliyet kültü üzerindeki güçlü etkisinin bir göstergesidir. Hava Tanrısı Teşup, Hurri ve Şeri adlı iki kutsal...

Yazılıkaya, Boğazköy, Hitit, Pars, Çorum (il)
Mitanni
3 ay önce

1200 yılları arasında Mezototamya'da hüküm sürmüş bir devlettir. Halk Hurrilerden oluşmaktayken, yönetici sınıf büyük oranda taşıdığı isimlerden dolayı...

Anadolu mitolojisi
3 yıl önce

Anadolu din ve mitolojisi Hatti, Hitit, Luvi, Hurri, Asur, Urartu, Lidya, Frig gibi Anadolu'nun antik halklarının yanı sıra kısmen Ermeni, Türk ve Yunanların...

Kizzuvatna
3 ay önce

gücü arkasına almaktır. MÖ 2. binyılında nüfus ağırlıklı olarak Luvi ve Hurrilerden oluşmaktaydı. Antik Hitit kaynaklarında öğrenildiği kadarıyla Kilikya...

Manna Krallığı
3 yıl önce

Manna Devleti, Manna Krallığı ya da Mannalar (İncil'de Minni), Hurri bağlantılı olduğu düşünülen kadim bir millettir. MÖ 10. ve 7. yüzyıl civarında günümüz...

Manna Devleti, Abbasiler, Akkoyunlu, Alaví®ler, Asurlular, Avşar Hanedanlığı, Büveyhoğulları, Celayirí®ler, Elam, Emeviler, Gazneli İmparatorluğu
HALTLAR
3 yıl önce

kesimlerinde yaşayan topluluklara, halk arasında verilen ad. Tarihsel olarak Hurri-Urartu kavimlerinin Çok-Tanrılı inanışları içinde Baş-Tanrı (Halti)'larına...

Haltlar, Anadolu, Batı, Doğu Karadeniz, Hurri, Kuzey Irak, Suriye, Urartu, Topluluk, ,