Panteon

Kısaca: Panteon, (Yunanca: παν, pan, "bütün" + Θεός, Theos, "Tanrı") Bir mitoloji ya da dine özgün tüm tanrıların birliğidir. ...devamı ☟

Panteon, (Yunanca: παν, pan, "bütün" + Θεός, Theos, "Tanrı") Bir mitoloji ya da dine özgün tüm tanrıların birliğidir.

Panteon

İtalyanca Panteon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. pantheon, temple for the gods; building in which the famous dead of a nation are entombed or commemorated

Panteon

Türkçe Panteon kelimesinin İngilizce karşılığı.
[panteon (m) ] n. pantheon, temple for the gods; building in which the famous dead of a nation are entombed or commemorated
n. Pantheon, temple for the gods; building in which the famous dead of a nation are entombed or commemorated; sepulchral vault
n. pantheon

Panteon

yunanlı ve romalıların en büyük tapınaklarına verdikleri ad.
bir halkın, bir ulusun bütün tanrıları.
vatana büyük yararları olmuş kimselerin gömüldüğü ulusal anıt.

Panteon

Portekizce Panteon kelimesinin Fransızca karşılığı.
(história) panthéon (m)

Panteon

1 . Yunan ve Romalıların en büyük tapınaklarına verdikleri ad.
2 . Bir halkın, bir ulusun bütün tanrıları:
"Eski Yunan panteonu."-
3 . Büyük yararlık göstermiş kimselerin gömüldüğü ulusal anıt.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Panteon (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Pantheon şu anlamlarda kullanılabilir: Binalar: Panteon, Roma, MS 125 yılında tüm Roma tanrıları adına yapılmış bir tapınak, şu anda bir kilise. Panthéon...

Ulusal Panteon, Brasilia
6 yıl önce

Ulusal Panteon veya Tancredo Neves Ulusal Panteonu (Portekizce: Panteão da Pátria Tancredo Neves) Brezilya’nın başkenti Brasilia’da inşa edilmiş ve Brezilya’nın...

Politeizm
3 yıl önce

antik din, geleneksel tanrıların toplandığı panteonlarla, politeistik bir yapıya sahipti. Bu panteonlar ve farklı tanrılar uzun bir zaman dilimi içerisinde...

Çoktanrıcılık, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Ezoterizm, Fransızca, Gnostisizm, Henoteizm
Enki
3 yıl önce

evi"dir. Enki, Me olarak anılan kutsal güçlerin koruyucusuydu. Enki, Sümer panteonunun tepesindeki 4 yaratıcı tanrıdan biridir. (Diğerleri Enki'nin babası olan...

Enki, Annuna, Anu, Arap mitolojisi, Asur, Babil mitolojisi, Elam, Elohim (tanrılar), Enlil, Eridu, Gılgamış Destanı
Aztek dini
3 yıl önce

evren modeli Aztek panteonu için büyük bir önem taşır; tanrıların (veya ilahi varlıkların) diziliği bu evren modeline göredir. Panteondaki bu ilahi varlıklar...

Aztek dini, Mexico City, Politeistik, Tenochtitlan, Teolojik, Terminoloji, İspanyol, Tlaloc, Templo Mayor, Ehİ©catl, Xiuhtecuhtli
Agrippa Hamamları
6 yıl önce

Agrippa tarafından yaptırılmış olan Antik Roma hamamları. Yapı başlangıçta Panteon ile aynı zamanda ve onun ekseninde yapılmış bir balaneion (βαλανεῖον) (soğuk...

Agrippa Hamamları, Andrea Palladio, Antik Roma, Cassius Dio, Hadrian, Marcus Vipsanius Agrippa, Panteon, Taslak, Baldassare Peruzzi, Aqua Virgo, Thermae
Tanrı (eril)
3 yıl önce

çoğunlukla eril olarak (Brahma, Şiva ve Vişnu) betimlenmiştir. Yunan ve Roma panteonları Zeus veya Jüpiter tarafından yönetilirdi ki bunlar eril tanrılardı. Cermen...

Tanrı (eril), Ares, Athena, Brahma, Hinduizm, Jüpiter (mitoloji), Mars, Monoteistik, Monoteizm, Panteizm, Panteon
Ninhursag
3 yıl önce

önemi düşmüşse de, Babilin baş tanrısı Marduk'un annesi Damkina olarak panteonda her zaman önemli bir yer tutmuştur. Ayrıca Enki'den Ninsar isimli bir...

Ninhursag, Annuna, Anu, Arap mitolojisi, Babil, Babil mitolojisi, Elohim (tanrılar), Enki, Enlil, Gılgamış Destanı, Marduk