I. Constantinus

Kısaca: Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus, Roma İmparatoru ve Doğu Roma (Bizans) İmparatorlarının birincisi (M.S. 22 Şubat 272 - 22 Mayıs 337). Birinci Constantinus ya da "Büyük Konstantin" adıyla da bilinir. ...devamı ☟

I. Constantinus
I. Constantinus

Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus, Roma İmparatoru ve Doğu Roma (Bizans) İmparatorlarının birincisi (M.S. 22 Şubat 272 - 22 Mayıs 337). Birinci Constantinus ya da "Büyük Konstantin" adıyla da bilinir.

Hayatı

Doğumu ve "Tetrarşi Dönemi"

Günümüzde Sırbistan Cumhuriyeti içinde yer alan Naissus'da (Niş) doğan Constantinus, sonradan imparatorluğa kadar yükselecek olan Romalı general Constantius Chlorus'un oğlu olarak dünyaya geldi. 19 yaşında Nicomedia'da (İzmit) imparator Diocletianus'un maiyetine giren Constantinus'un önü, babasının tetrarşiye (Dörtlü yönetim) girmesiyle açıldı. M.S. 305 yılında tetrarklardan Maximianus'un çekilmesiyle I. Constantinus onun yerine geçti. Ertesi yıl babasının ölümü ve kendisine bağlı orduların desteği ile Augustus unvanını alarak yönetimini ilan etti.

I. Constantinus'un tüm Roma İmparatorluğu'nun tek hakimi olması için tam 18 yıl geçmesi gerekecekti. İmparatorluk iddiasında bulunan tetrarklardan Maximianus'un 320 yılında boğdurularak öldürülmesi, Galerius'un ise 310 yılında doğal nedenlerden ölümüyle birlikte, geriye bir tek Maxentius kalmıştı. 28 Ekim 312 tarihinde Roma kentinin hemen dışındaki Ponte Milvio Savaşı'nda Maxentius'un ordusunu bozguna uğrattı. Maxentius kaçmaya çalışırken Tiber Nehri'nde boğularak öldü. I. Constantinus artık Batı Roma'nın Augustus'u, Doğu'da güçsüz bir yönetim sergileyen Licinius ile birlikte iki imparatordan biridir.

Augustus'luktan mutlak hakimiyete (312-324)

İmparatorluğun doğu kısmında yönetimini sürdüren Licinius, artık Batı Roma'nın imparatoru olan I. Constantinus'un kızkardeşi Flavia Julia Constantia ile evlenerek I. Constantinus ile kardeşlik bağı kurdu. Bu akrabalık ilişkisi bir yandan kendisine bir koruma sağlarken, öte yandan her iki imparatora diğerinin bölgesi üzerinde hak iddia etme şansını tanıyordu. İlk hamleyi yapan Licinius oldu. Licinius'un I. Constantinus'a yönelik bir komploya karıştığının anlaşılmasıyla (314), iç savaş çıktı. Constantinus'un orduları karşısında peşpeşe yenilgiler alan Licinius, son ve en ağır darbeyi Adrianapolis Savaşı'nda (Edirne) aldı. Byzantium (İstanbul) kentinin surları arkasına çekilen Licinius, donanmasıyla kuşatmayı yarmaya çalışsa da başarılı olmadı. Chrysopolis (Üsküdar) civarında yapılan savaşta (18 Eylül 324) I. Constantinus'a esir düşerek mücadeleyi kaybetti.

Çok iyi bir savaş taktisyeni olan I. Constantinus, acımasızlığıyla da ünlüydü. Licinius'un canını bağışlayacağı sözüne rağmen altı ay sonra en büyük rakibini boğdurarak ortadan kaldırdı. 324 yılında Licinius'un yenilgiye uğramasıyla birlikte, I. Constantinus için Roma İmparatorluğu'nun mutlak hakimi olma yolu da açılmıştı.

Constantinopolis'in kuruluşu (330)

Licinius'un yenilmesiyle birlikte, I. Constantinus İskoçya'dan Kızıldeniz'e, Fas'tan Dicle Irmağı'na kadar uzanan büyük bir imparatorluğun tek hakimi olmuştu. Ancak IV. yüzyıla gelindiğinde zenginliğin kaynağı Doğu'dan, Mısır ve Küçük Asya üzerinden yapılan ticaretten geliyordu. Efsanelere göre Megaralı Byzas tarafından M.Ö. 667 yılında kurulan Byzantium'un eşsiz konumu, I. Constantinus'un dikkatinden kaçmamıştı. Burası, Pontus Euxinus (Karadeniz) ve Asya'dan geçen ticaret yollarının büyük kısmını kontrol edebilecek bir noktaydı.

İmparatorluğun köhneleşmiş kurumları ve alışkanlıklarıyla Roma'dan yönetilmeye devam edemeyeceğini gören I. Constantinus, Byzantium'u imparatorluğun yeni başkenti olarak ilan etti (13 Mayıs 330). Kente "Yeni Roma" anlamına gelen Nova Roma adını veren I. Constantinus, Senato ve diğer tüm kurumları buraya taşıttı.

I. Constantinus'un ölümünden sonra (337) "ikinci kurucusunun" adıyla anılmaya başlanan ve Constantinopolis adını alan kent; Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının yaklaşık 16 asır boyunca başkenti olma işlevini aralıksız sürdürdü.

İmar çalışmaları

Roma İmparatorluğu'nun başkentini Byzantium kentine taşıtan I. Constantinus, tarihin en büyük kentsel gelişim planlarından birini hazırladı. M.S 330 yılından 337'ye kadar olan yedi yıllık süreç içinde tam bir şantiye alanına dönen kentte; çok sayıda dini bina, yeni yol ve su kemeri inşa edildi. Sultanahmet'te bugün "At Meydanı" olarak yerde bulunan Hippodromos, I. Constantinus döneminde genişletilerek bugünkü boyutlarına ulaştı. 100.000 kişinin oturabileceği boyutlarda inşa edilen Hippodromos'un tribünlerine ait parçalar İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde korunuyor olup, Spina'sında yer alan sütunlardan üçü (Tutmosis Sütunu, Burmalı Sütun ve Örme Sütun) hala ayaktadır.

Kenti çevreleyen Septimius Severus surlarını yıktırarak kendi adıyla anılacak yeni bir sur ve kuleler sistemini inşa ettiren I. Constantinus, yeni başkentin planını bizzat çizdi. Bugün bile İstanbul kentinin Suriçi'nde kalan kısmı, büyük ölçüde bu plana sadık bir şekilde şekillenmiş durumdadır.

Reformları

İmparatorluğun Hıristiyanlığa geçişi

Doğu Roma İmparatorluğu'nun kurucusu olarak bilinen I. Constantinus, imparatorluk sınırları içinde yaşayan Hıristiyanlara din özgürlüğü tanıması ve tüm imparatorluğun pagan inanç sistemini bu tek tanrılı yeni dine geçirmeye başlamasıyla tanınır. Bu tavrı nedeniyle Ortodoks kiliseleri tarafından "azizlik" mertebesine yükseltilerek kutsanan I. Constantinus'un aslında, imparatorluğun dört bir yanında yayılan bu dine karşı karşı durmanın yaratacağı gerginlikleri engellemek için bu yolu izlediği düşünülmektedir. Dönemi boyunca hem Roma'nın çok tanrılı inanç sistemine hem de yeni Hıristiyan dinine saygı gösteren I. Constantinus, sikkelerinde Apollon gibi Roma tanrılarına yer vermekten hatta kimi zaman kendisini "Güneş Tanrı" Sol Invictus şeklinde resmetmekten de kaçınmamıştır. Aynı dönemde paraların üzerinde Grek alfabesindeki Chi (X) ve Rho (P) harfleri ile erken dönem Hıristiyanlığın sembollerinden biri olan Labarum'a da yer vermiştir. Roma kaynaklarında, I. Constantinus'un hayatı boyunca Hıristiyan olmadığını, ölüm döşeğindeyken vaftiz edildiği söylenmektedir.

Kaynaklar

* Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

I. Konstantin
3 yıl önce

I. Konstantin veya Büyük Konstantin (Latince: Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus; 22 Şubat 272 - 22 Mayıs 337), Hristiyanlığı kabul eden ilk...

III. Constantinus
6 yıl önce

III. Constantinus (ö. 411, 18 Eylül'den önce) 407 yılında kendini Batı Roma İmparatoru ilan eden ve 411 yılında tahttan feragat etmesinden kısa bir süre...

III. Constantinus, Roma İmparatorları, 13 Ağustos, 1453, 18 Eylül, 22 Ağustos, 235, 284, 31 Aralık, 395, 407
Konstantin Hanedanı
6 yıl önce

ile Helena arasındaki ilişkiden I. Konstantin I. Constantinus ile Minervina arasındaki evlilikten Crispus I. Constantinus ile Fausta arasındaki evlilikten...

Konstantin Hanedanı, 284, 363, Büyük Konstantin, Diokletian, Julianus, Roma İmparatorluğu
Valerius Valens
6 yıl önce

ardından Valens, Constantinus'un Licinius'u mecbur bırakması sonucu idam edildi. Licinius, aynı numarayı (birazcık başarıyla) Constantinus ile olan ikinci...

Valerius Valens, Roma İmparatorları, 1453, 1 Mart, 235, 284, 314, 316, 317, 395, 480
Maxentius
3 yıl önce

mil dışarıya yerleşti. Constantius'un 306 yılında ölmesi üzerine, oğlu Constantinus 25 Temmuz'da imparatorluk tacını giydi ve hemen ardından Galerius tarafından...

Maxentius, Roma İmparatorları, 1453, 235, 25 Temmuz, 278, 284, 28 Ekim, 28 Kasım, 305, 306
Flavia Julia Constantia
6 yıl önce

ardından, Constantia kocasının hayatı için Constantinus ve Licinius arasında aracılık etmiştir. Constantinus onun hayatını bağışlamış ve Thessalonica'da...

Flavia Julia Constantia, 293, 313, 315, 316, 324, 325, 330, Constantius Chlorus, Flavia Maximiana Theodora, Hristiyan
Britanya'da Roma hakimiyetinin sonu
6 yıl önce

Sonunda III. Constantinus olarak anılacak komutan başa geçer. 407 yılında Britanya’daki tüm Roma birliklerini bir araya getiren Constantinus denizi geçerek...

715
3 yıl önce

Yakamochi, Japon şair ve devlet adamı (ö. 785) I. Velîd, Emevilerin altıncı halifesi (d. 668) Constantinus, papa İbrahim en-Nehaî, Tabiun dönemi hadis ve...

715, 7. yüzyıl, 710, 711, 712, 713, 714, 716, 717, 718, 719