Septimius Severus

Kısaca: Hükümdar ...devamı ☟

Lucius Septimius Severus (``d``. Leptis Magna, 11 Nisan 146 - ``ö``.York, 4 Şubat 211) Roma İmparatorluk Generali ve 9 Nisan 193 ile 4 Şubat 211 arası Roma İmparatoru. Kuzey Afrika`da doğan ilk Roma İmparatoru ve ilk siyah İmparatordur.

HayatıLucius Severus Kuzey Afrida`da bu günkü Libya , Tunus ve antik dönemde Kartaca olarak bilinen bölgenin güney doğusunda Leptis Magna`da doğdu ve yetişti. Severus Questrian sıralamanın seçkin ve varlıklı bir ailesinden geliyordu. Severus Libya-Fenike ve Roma soyundandı, Latince`yi (punic Fenike) aksanı ile konuşurdu. Babası Publius Septimius Geta, Libya-Fenike kökenli bir Berberi soylusu idi. (bkz. Antik Libya).Hakkındaki çok az bilgiye göre çok büyük politik görevler almamıştı ama 2 tane kuzeni Konsül olarak İmparator Antoninus Pius`un hizmetinde bulunmuştu.Annesi Fulvia Pia soylu bir Roma`lıydı.Ailesi İtalya`dan Kuzey Afriya göçmüştü ve Fulvius soyu olarak, eski ve politik olaral etkili Plebian kökenli bir ailedendi.Lucius Severus`un Publius Septimius Geta ve Septimia Pia adlı iki küçük kardeşi vardı. Severus`un anne tarafından kuzeni Praetorian muhafız ve konsül Gaius Fulvius Plautianus`tu.

YükselişiSeverus172`de İmparator Marcus Aurelius tarafından Roma Senatosu`na Senatör yapıldı . Severus 190`da Konsül, takip eden yılda ise İmparator Commodus`dan (Marcus Aurelius`un halefi) Pannonia Lejyon`larının komutasını aldı . 193`de Pertinax`ın kuvvetleriyle beraber öldürülmesi üzerine ,Carnuntum`da imparator ilan edildi ve bunun üzerine hızlı bir şekilde İtalya`ya döndü. Eski İmparator Didius Iulianus, Senato tarafından ölüme mahkum edilip öldürüldü ve Severus Roma`nın hakimiyetini muhalefetle karşılaşmadan ele geçirdi. Suriye Lejyonları Pescennius Niger`i imparator ilan etti. Aynı anda Severus Britanya`nın belkide ona karşı Didius`u desteklemiş olan güçlü valisi Clodius Albinus`a Ceasar`lık payeside bulunan zaman içerisinde yer değiştirmeyi ima eden makul bir teklifte bulundu. Onun artçı desteği ile,doğuya hareket etti ve 194`te Issus Savaşında Niger`in kuvvetlerini ezdi.Ertesi yılı Niger`e yardım eden Mezopotamya ve Pers derebeylerini yok etmeye ayırdı.Ardından Severus, oğlu Caracalla`yı halefi olarak ilan etti. Albinus, Kuvvetleri tarafından İmparator olarak selamlanıp Galya`ya doğru hareket edince, Severus Roma`da kısa bir konaklamadan sonra, onunla buluşmak için Kuzey`e yöneldi . 19 Şubat 197Lugdunum Savaşında , 100,000 kişilik, çoğunlukla Illyria, Moesia ve Dacia legionlarından oluşmuş bir ordu ile Severus, Clodius Albinus`u yendi ve öldürdü.Böylece İmparatorluk`ta tam kontrolü sağlamış oldu

İmparatorSeverus bir askerdi ve askerliği boyunca şeref peşindeydi.197`de Pescennius Niger`e destek verenlerin intikamı için Pers İmparatorluğu`na karşı kısa ve başarılı bir savaş yaptı.Pers başkenti Ctesiphon lejyonlar tarafından yağmalandı ve Mezopotamya`nın kuzey yarısı Roma`ya iade edildi.

Severus`un Roma Senatosu ile ilişkileri hiçbir zaman iyi olmadı.Başından beri ordu yardımı ile elde ettiği gücü nedeniyle gözden düşmüştü.Severus kendisine karşı kötülük ve komplo planladıkları gerekçesi ile düzinelerce Senatörün idamını emretti ve onların yerlerine kendisine yakın adamlarını yerleştirdi.Aynı zamanda Praetorian Guard`ları kendininkilerle yer değiştirtti,Roma yakınlarında Albanum `a 50,000 kişilik sadık bir birlik yerleştirdi.Saltanatı süresince yaklaşık 25/30 arsındaki Lejyon sayısını 33`e yükseldi.Aynı zamanda destek birlikleri (``Numerii``)`lerinde sayısı arttırıldı, bu birliklerin birçoğu doğu sınırlarından geliyordu.Buna ek olarak Lejyon`larda yıllık ücret 300`den 500 ``denariiye yükseltildi. Yaptıklarıyla Roma`yı askeri bir diktatörlüğe dönüştürdüğü halde, Commodus döneminin moral çöküntüsü ve sınırsız yozlaşmasından kurtulan Roma`lı yurttaşların gözünde oldukça popülerdi.Pers Ülkesinden zaferle dönmesi anısına Roma`da Septimius Severus Zafer Takı`nı diktirdi. Kaynaklara göre, 197`den sonra Severus,İmparatorluk yönetim kademelerinin kontrolünü eline geçiren Gaius Fulvius Plautianus`un ağır etkisi altında kalmaya başladı. Plautianus`un kızı, Fulvia Plautilla, Severus`un oğlu Caracalla ile evlenmişti.Aşırı gücü 205 sonlarında ,İmparatorun ölmekte olan kardeşinin ithamlarıyla ile sona erdi ve öldürüldü.Ardılı iki ``praefecti``,hukukçu Aemilius Papinianus`da dahil, her nasılsa daha geniş yetkilere elde ettiler. 208 yılı başlarında Severus Roma Britanyası`nı barbarlara karşı savunma görevini ve ardından Eburacum (York)`ta ciddi şekilede hastalanana kadar Hadrian Duvarı`nın tamiratı işini üzerine aldı.4 Şubat 211`de öldü. 211`de ölümü üzerine Severus Senato tarafından tanrılaştırıldı ve karısı Julia Domna`nın tavsiyesi üzerine iki kavgacı oğlu Caracalla ve Geta halefleri oldular. Severus tarafında imparatorlukta sağlanan istikrar yakında kaybolacaktı.

Başarılarıİmparatorluğa pahalıya malolan askeri temayüllerine rağmen Severus , zamanında Romanın ihtiyacı olan güçlü bir yöneticiyci.Takip eden bir kaç yöneticinin de dahil olduğu Asker İmparatorların başlangıcıydı.Her halukarda, bazı bakış açılarına göre ihtiyaç olduğu halde ,Ordu imtiyazlarını artırma politikası çağdaşları Dio Cassius ve Herodianus tarafından eleştirildi :özelliklede, yeni ordunun beslenmesi için sivil halk üzerinde artan zorlukları (vergi artışları)işaret ettiler

Severus aynı zamanda yapılarıyla ayırt edilir. Roma`da Forum`daki Zafer Takı onun tam adıyla adlandırılır.Aynı zamanda ,Roma`da Septizodium`u inşaa ettirdi ve doğum yeri olan Leptis Magna`yı zenginleştirdi.(203`te ki ziyaretinin anısına bir Zafer Takı inşaa edilmiştir.)

Referanslar

  • Anthony Birley. ``Septimius Severus: The African Emperor``, 1998. ISBN 0-415-16591-1
  • Michael Grant. ``The Roman Emperors``, 1985. ISBN 0-760-70091-5
  • Michael Grant. ``The Severans: The Changed Roman Empire``, 1996. ISBN 0-415-12772-6


İkincil kaynaklar

Septimus Severus at BBC History, İngilizce

Linkler

Commons|Septimius Severus

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Septimius Severus Resimleri

Septimius Severus Kemeri
3 yıl önce

892758°N′12.484744, E°′ Septimius Severus Kemeri, Roma Forumu'nun kuzeydoğusunda yer alan ve beyaz mermerden yapılmış, İmparator Septimius Severus ve oğulları Caracalla...

Severus Hanedanı
3 yıl önce

iki oğlu Caracalla ve Geta halef imparator oldular. Septimius Severus büyük oğlu olup Lucius Septimius Bassianus adıyla Galya eyaletinin Lugdunum kentinde...

Publius Septimius Geta
3 yıl önce

Publius Septimius Geta (7 Mart 189– Aralık 211) 209 - 211 arasında Septimius Severus ve Caracalla ile birlikte 3'lü yönetimde Roma İmparatoru. Geta, Septimius...

Publius Septimius Geta, Roma İmparatorları, 1453, 189, 209, 211, 235, 284, 395, 480, 4 Şubat
Alexander Severus
3 yıl önce

Maesa'nın küçük kız kardeşi) ve Lucius Septimius Severus ise eniştesiydi. İmparatorlar Caracalla ve Publius Septimius Geta, anneleriyle kuzendi. 221 yılında...

Alexander Severus, Roma İmparatorları, 11 Mart, 1453, 18 Mart, 19 Mart, 1 Ekim, 208, 222, 225, 235
Didius Julianus
6 yıl önce

Julianus, halefi Septimius Severus tarafından görevinden alınarak ölüme mahkûm edildi. Julianus Quintus Petronius Didius Severus ve Aemilia Clara'nın...

Didius Julianus, Roma İmparatorları, 133, 137, 1453, 153, 175, 193, 197, 1 Haziran, 235
Caracalla
3 yıl önce

Roma İmparatorlarından Septimius Severus ve Julia Domna'nın büyük oğludur. Galya eyaletinin Lugdunum kentinde, Lucius Septimius Bassianus adıyla doğdu...

Caracalla, Roma İmparatorları, 1453, 186, 193, 211, 212, 215, 217, 235, 284
Julia Domna
3 yıl önce

(170-217) Roma İmparatoru Lucius Septimius Severus'un karısı ve Roma İmparatoriçesi. Severus hanedanı mensubu ve Publius Septimius Geta ve Caracalla nın anneleridir...

Julia Domna, 170, 188, 189, 193, 208, 211, 217, Caracalla, Clodius Albinus, Geta
II. Severus
6 yıl önce

Flavius Valerius Severus veya II. Severus (ö. 16 Eylül 307) 306 ile 307 yıllarında Batı Roma İmparatoru oldu; rakip imparatorlarla savaşla bu unvanı kaybetti...

Severus II, Roma İmparatorları, 1453, 16 Eylül, 235, 284, 305, 306, 307, 395, 480