İbrahim (Peygamber)

İbrahim veya Abraham (İbranice: אברהם‎), yaklaşık olarak MÖ 2. binyılda yaşadığına inanılan İbranî dinî şahsiyet. İslam'a göre bir peygamber, Musevilik ve Hristiyanlığa göre ise din büyüğüdür.

İbrahim (Peygamber)

İbrahim (Peygamber) ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İbrahim

İlgili konuları ara

Yanıtlar