Davud

Kısaca: Davud uzun Yıllar Sina çöllerinde yaşayan İsrailoğulları`nın Kudüs`e girmelerinde rol oynayan Komutan. Yahudi Krallığı`nın 2. Kralı. Talut`tan (İbranicesi: Şaul) sonra Kral oldu. Oğlu Süleyman Peygamber zamanında Siyon Tepesi`nde Saray-Mabed inşa edildi. Musevi Literatürü`nde David HaMeleh (Kral Davud) olarak bilinir. İbrahim kökenli üç büyük din (Musevilik, Hristiyanlık ve İslam) tarafından peygamber olarak kabul edilir. Bu dinlerde hikayesi ve hayatı bazı değişikl ...devamı ☟

Davud
Davud

Davud uzun Yıllar Sina çöllerinde yaşayan İsrailoğulları`nın Kudüs`e girmelerinde rol oynayan Komutan. Yahudi Krallığı`nın 2. Kralı. Talut`tan (İbranicesi: Şaul) sonra Kral oldu. Oğlu Süleyman Peygamber zamanında Siyon Tepesi`nde Saray-Mabed inşa edildi. Musevi Literatürü`nde David HaMeleh (Kral Davud) olarak bilinir. İbrahim kökenli üç büyük din (Musevilik, Hristiyanlık ve İslam) tarafından peygamber olarak kabul edilir. Bu dinlerde hikayesi ve hayatı bazı değişiklikler içerebilir.Eski Ahit`in Mezmurlar Zebur kitabındaki mezmurların hepsi Davut`a aittir. İslamiyet`te Zebur`un kendisine kitap olarak indirildiği kabul edilir. Kuran`a göre Kral Talut zamanında çok güçlü ve karşı konulamaz olan Calut`un (eski Ahit`teki adıyla Goliat) ordusuyla yapılan savaşta gösterdiği cesaretle savaşı kazanır ve böylece halkın ve kralın sevgilisi olur. Kuran`da onun dünyaya hakim olduğunu demiri işlediği ve sesinin çok güzel olduğu söylenir."Davudi" ses tanımı buradan gelmektedir.

}

Kaynaklar

Vikipedi

Davud

( İbranice) Erkek ismi Kendisine kitap olarak Zebur'un gönderildiği büyük peygamberlerden biri. Kur'an-ı Kerim'de 16 yerde ismi geçer. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.