Davud

Davud uzun Yıllar Sina çöllerinde yaşayan İsrailoğulları`nın Kudüs`e girmelerinde rol oynayan Komutan. Yahudi Krallığı`nın 2. Kralı. Talut`tan (İbranicesi: Şaul) sonra Kral oldu. Oğlu Süleyman Peygamber zamanında Siyon Tepesi`nde Saray-Mabed inşa edildi. Musevi Literatürü`nde David HaMeleh (Kral Davud) olarak bilinir. İbrahim kökenli üç büyük din (Musevilik, Hristiyanlık ve İslam) tarafından peygamber olarak kabul edilir. Bu dinlerde hikayesi ve hayatı bazı değişikl

Davud uzun Yıllar Sina çöllerinde yaşayan İsrailoğulları`nın Kudüs`e girmelerinde rol oynayan Komutan. Yahudi Krallığı`nın 2. Kralı. Talut`tan (İbranicesi: Şaul) sonra Kral oldu. Oğlu Süleyman Peygamber zamanında Siyon Tepesi`nde Saray-Mabed inşa edildi. Musevi Literatürü`nde David HaMeleh (Kral Davud) olarak bilinir. İbrahim kökenli üç büyük din (Musevilik, Hristiyanlık ve İslam) tarafından peygamber olarak kabul edilir. Bu dinlerde hikayesi ve hayatı bazı değişiklikler içerebilir.Eski Ahit`in Mezmurlar Zebur kitabındaki mezmurların hepsi Davut`a aittir. İslamiyet`te Zebur`un kendisine kitap olarak indirildiği kabul edilir. Kuran`a göre Kral Talut zamanında çok güçlü ve karşı konulamaz olan Calut`un (eski Ahit`teki adıyla Goliat) ordusuyla yapılan savaşta gösterdiği cesaretle savaşı kazanır ve böylece halkın ve kralın sevgilisi olur. Kuran`da onun dünyaya hakim olduğunu demiri işlediği ve sesinin çok güzel olduğu söylenir."Davudi" ses tanımı buradan gelmektedir.

}

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

Davud

( İbranice) Erkek ismi Kendisine kitap olarak Zebur'un gönderildiği büyük peygamberlerden biri. Kur'an-ı Kerim'de 16 yerde ismi geçer. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Davud
Davud