İbrahim Bin Velid

İbrahim bin Velid veya Ebu İshak İbrahim bin Velid (???-750) (). II. Velid'in oğludur. On üçüncü Emevi halifesidir. Kardeşi III. Yezid'i takiben 744 yılında Emevi halifesi olmuş ama sadece iki ay bu görevde kalabilmiştir.

İbrahim bin Velid veya Ebu İshak İbrahim bin Velid (???-750) (). II. Velid'in oğludur. On üçüncü Emevi halifesidir. Kardeşi III. Yezid'i takiben 744 yılında Emevi halifesi olmuş ama sadece iki ay bu görevde kalabilmiştir. İbrahim'in amcası olan Mervan bin Muhammed Emevi Halifesi babası Hişam bin Abdülmelik tarafından 732 yılında Ermenistan ve Azerbaycan valisi atanmıştı. Hişam'ın ölmesi üzerine yerine halife olarak Mervan'in kardeşi II. Velid geçmiş ve II. Velid'in de 16 Nisan 744'te Süleyman ibni Hişam'la savaşta öldürülmesi ile II. Velid'in oğlu İbrahim'in kardeşi III. Yezid halife olmuştu. Fakat III. Yezid'de 3/4 Ekim 744 Şam'da ölmesi üzerine kardeşi İbrahim halife ilan edildi. Mervan İbrahim'in halifeliğe geçişini kabul etmedi. Bir önceki halife ve Yezid ve İbrahim'in babası olan kardeşi II. Velid'in öldürülmesinin öcünü almak bahanesi ile, savaşa hazır ordusuyla Suriyeye yürüdü. Humus'a geldiğinde o şehrin ahalisi bu ordunun Şam üzerine ilerlemesine engel olmak istediler ama Mervan onları dinlemeyip Şam üzerine yürüyüp Şam şehrinin kapısı önüne geldi. Kardeşi III. Yezid'in ölümü üzerinde Şam'da halifelik tahtına geçmiş olan İbrahim bu orduya karşı duramayacağını bilmekteydi. Kardeşi halife iken Şam'daki askerlerin maaşlarını artırmayı kabul etmemişti ve Şam ordusu böylece İbrahim'e sadık değildi. Tabari tarihine göre 25 Kasım 744 günü İbrahim Şam şehrinden çıkıp amcası II. Mervan'ı halife kabul ettiğini bildirip ona sadakat yemini etti. Diğer bir kaynağa göre İbrahim önce Tadmur'a (klasik adi Palmyra'ya) kaçmayı denedi ama bunu başaramayınca amcasını Halife kabul edip ona sadakat yemini etti Böylece İbrahim'in halifeliği 2 ay sürmüş oldu. İbrahim, Emevi hanedanını halifelikten uzaklaştıran ve Abbasi hanedanın ilk halifesi olan Ebu el-Abbas Seffah tarafından bütün yaşayan Emevi sülalesi mensuplarının öldürülmesi emri verdiğinde 750'de öldürülmüştür. Ayrıca bakınız * Emeviler * Emevi Halifeler listesi Dış bağlantılar * Hitti, Philip H. (çev. Salih Tuğ),(1968) Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (IV Cilt), İstanbul:Boğaziçi Yayınları. * Çağatay, Neşet (1993),Başlangıcından Abbasilere Kadar (Dini-İçtimai-İktisadi-Siyasi Açıdan) İslam Tarihi: , Ankara:Türk Tarih Kurumu ISBN 9751605342 * Üçok, Bahriye (1979) İslam Tarihi Emeviler- Abbasiler, Devlet Kitapları, Ankara: Milli Eğitim Basımevi (1.Basım:1968) * Muir, William (1924), The Caliphate; Its Rise, Decline and Fall, Edinburgh, Bölüm 57. Websitesi: [1] (Erişim tarihi: 30.8.2009) * الأمويون/بنو أمية في دمش (Erişme tarihi:22.8.2009) * Fransızca Wikipedia Ibrahim (Omeyyade) maddesi (Erişim tarihi: 22.8.2009) * Muhammad ibn Jarir al-Tabari (ed. Ehsan Yar-Shater çev. David Stephan Powers)(1989-2007) The History of al-Ţabarī 40 Cilt, Albany: State University of New York Press ISBN 0-88706-563-5 (Cilt 24)

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.