Kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi.

İmparatorluk sözcüğü, Latince imperare (buyurmak, komuta etmek) -in+parare (tedarik etmek, donatmak)- kökünden gelir.

İmparatorluk

İmparatorluk kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi.

İmparatorluk sözcüğü, Latince imperare (buyurmak, komuta etmek) -in+parare (tedarik etmek, donatmak)- kökünden gelir.

Abbasi İmparatorluğu Ak Hun İmparatorluğu Asur İmparatorluğu Avrupa Hun İmparatorluğu Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Babür İmparatorluğu Batı Roma İmparatorluğu Bizans İmparatorluğu Büyük Hun İmparatorluğu Doğu Roma İmparatorluğu Gök Türk İmparatorluğu Hazar İmparatorluğu Mısır İmparatorluğu Moğol İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu Pers İmparatorluğu Roma İmparatorluğu Timur İmparatorluğu

imparatorluk

kendi topraklarında oturan çeşitli ulusları egemenliği altında toplayan devlet biçimi. imparator olma durumu ya da sanı.

imparatorluk

1 . İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık.
2 . Kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi.

imparatorluk

Türkçe imparatorluk kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. imperial n. empire

imparatorluk

Türkçe imparatorluk kelimesinin Fransızca karşılığı.
empire [le]

imparatorluk

Türkçe imparatorluk kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Empire, Kaisertum, Imperium

İlgili konuları ara

Yanıtlar