İnsersiyon

İnsersiyon veya ensersiyon genetikte bir DNA dizisine bir veya daha çok baz çiftinin eklenmesidir. İnsersiyon mutasyonu olarak da adlandırılır.

Genetikte bir insersiyon veya ensersiyon (insersiyon mutasyonu olarak da adlandırılır) bir DNA dizisine bir veya daha çok baz çiftinin eklenmesidir. DNA polimerazın kayma yapması sonucu insersiyonlar sık olarak mikrosatelit bölgelerinde olabilir. İnsersiyonlar, büyüklük olarak tek bir baz çiftinden tüm bir kromozoma kadar olabilir. Kromozom seviyesinde insersiyon terimi , kromozomun içine uzun bir dizinin girmesi anlamında kullanılır. Mayoz bölünme sırasında dengesiz krosover olmasının bir sonucu olarak bu meydana gelebilir. N bölge eklemesi, rekombinasyon sırasında terminal deoksinükleotidil transferaz tarafından nükleotitlerin eklenmesidir. P bölge eklemesi rekombinasyon yapan gen parçalarının uçlarında bulunan palindromik dizilerin insersiyonudur Etkileri Ensersiyonların bir genin protein kodlayan bölgesinde meydana gelmesi özellikle zararlı olabilir. Eğer eklenen nükleotitlerin sayısı 3'e (yani bir kodondaki nükleotit sayısına) tam bölünmezse genin normal okuma çerçevesinde bir değişim (Çerçeve kayma mutasyonu; ing. frameshift mutation) meydana gelir. Çerçeve kayma mutasyonları, mutasyonu izleyen, genin kodladığı tüm aminoasitlerin değişmesine neden olur. Genelde insersiyon ve onu izleyen çerçeve kayma mutasyonu, genin çevirisinin erken bir bitiş kodonuna rastlamasına neden olur, bunun sonucu güdük bir protein üretilir. Bu güdük proteinler genelde normal hatta bozuk olarak dahi işlev veremezler, insersiyonun olduğu gene bağlı olarak çeşitli genetik bozukluklar meydana gelir. Eğer insersiyon sonucu okuma zinciri değişmezse çerçeve içi ensersiyon meydana gelmiş olur; giren nükleotit saysı 3'e tam bölünür. Eğer eklenen nükleotitler bir bitiş kodonu kodlamıyorsa protein çevirisi normal yerinde sonlanır. Ancak, insersiyonun büyüklüğüne bağlı olarak üretilen proteinin işlevini değiştirebilecek yeni amino asitler eklenmiş olabilir. Ayrıca bakınız *Indel *İşlev kayıp mutasyonları *İşlev kazanma mutasyonları

Kaynakça

*Pierce, Benjamin A. Genetics: A Conceptual Approach. 3rd ed. New York City: W. H. Freeman and Company, 2008.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İnsersiyon ilgili konular

 • Akridin

  Akridin, C13H9N, heterosiklik bir organik bileşiktir. Akridin terimi ayrıca, C13N üçlü halkasını içeren bileşiklere değinmek için kullanı
 • Nokta mutasyonu

  DNA baz diziliminde nükleotidlerde oluşan değişiklikler nokta mutasyonlarını oluşturur. Üreme hücrelerinde oluşan nokta mutasyonları dölle
 • Nokta mutasyon

  Nokta ya da gen mutasyonları, DNA nükleotit dizisinde oluşan ve gelecek nesile aktarılabilen değişiklikler olarak adlandırılırlar. Nokta muts
 • Çerçeve kayması mutasyonu

  Çerçeve kayması mutasyonu (frameshift), bir genin protein kodlayan kısmında ya birkaç baz çiftinin girmesi ya da çıkması ile oluşan mutasyo
 • Transpozon

  Transpozonlar bİr hücrenin genomunda farklı yerlere, transpozisyon olarak adlandırılan bir süreçle hareket edebilen DNA dizileridir. Bu süreç
 • Protein biyosentezi

  Protein biyosentezi, hücrenin protein sentezlenmesi için gereken bir biyokimyasal süreçtir. Bu terim bazen sadece protein translasyonu anlamında
 • İnsersiyon

  İnsersiyon veya ensersiyon genetikte bir DNA dizisine bir veya daha çok baz çiftinin eklenmesidir. İnsersiyon mutasyonu olarak da adlandırılır.
 • Çoklu dizi hizalaması

  Çoklu dizi hizalaması, üç ya da çok biyolojik dizinin (genelde protein, DNA veya RNA dizisinin) dizi hizalamasıdır. Çoğu durumda, girdi küme
 • Dizi hizalaması

  dizi hizalaması, DNA, RNA veya protein dizilerini düzenleyerek benzer bölgelerin tespit edilmesidir. Bu bölgelerin benzer olması, diziler arasın
 • Mikrosatelit

  Mikrosatelitler (mikro uydu), Basit dizi tekrarları (İngilizce ''Simple Sequence Repeats'' veya SSR), veya Kısa Bitişik Tekrarlar (İng. ''Short T
İnsersiyon
İnsersiyon