Kodon

Kodon bütün yaşayan canlıların genomları DNA'larında kaydedilmiştir (bazı virüslerin RNA temelli genomları vardır). Genomun bir protein ya da RNA molekülünün yapılması için gerekli şifreyi içeren kısımları gen olarak adlandırılır.

thumb|right|Kısa bir molekülünde sıra halinde dizilmiş kodonlar. Her bir kodon üç nükleotidden oluşur ve tek bir aminoasiti kodlar] Kodon bütün yaşayan canlıların genomları DNA`larında kaydedilmiştir (bazı virüslerin RNA temelli genomları vardır). Genomun bir protein ya da RNA molekülünün yapılması için gerekli şifreyi içeren kısımları gen olarak adlandırılır. Proteinlerin sentezlenmesi için gerekli olan kodu içeren genler üçer nükleotidden oluşan kodonlardan oluşmaktadırlar. Her bir kodon protein sentezlenişi esnasında belli bir aminoasitin kodunu içerir. Aşağıdaki tablo, hangi kodonların hangi aminoasitleri kodladıklarını göstermektedir.

RNA kodon tablosu

Bu tablo 64 kodonu ve her kodonun kodladığı aminoasitleri göstermektedir. Kodonların DNA`daki yönü: 5`a†’3` şeklindedir.
2. baz
U C A G
1.
baz
U UUU (Phe/F)Fenilalanin
UUC (Phe/F)Fenilalanin
UUA (Leu/L)Lösin
UUG (Leu/L)Lösin
UCU (Ser/S)Serin
UCC (Ser/S)Serin
UCA (Ser/S)Serin
UCG (Ser/S)Serin
UAU (Tyr/Y)Tirozin
UAC (Tyr/Y)Tirozin
UAA Ochre (``Stop``)
UAG Amber (``Stop``)
UGU (Cys/C)Sistein
UGC (Cys/C)Sistein
UGA Opal (``Stop``)
UGG (Trp/W)Triptofan
C CUU (Leu/L)Lösin
CUC (Leu/L)Lösin
CUA (Leu/L)Lösin
CUG (Leu/L)Lösin
CCU (Pro/P)Prolin
CCC (Pro/P)Prolin
CCA (Pro/P)Prolin
CCG (Pro/P)Prolin
CAU (His/H)Histidin
CAC (His/H)Histidin
CAA (Gln/Q)Glutamin
CAG (Gln/Q)Glutamin
CGU (Arg/R)Arginin
CGC (Arg/R)Arginin
CGA (Arg/R)Arginin
CGG (Arg/R)Arginin
A AUU (Ile/I)İzolösin
AUC (Ile/I)İzolösin
AUA (Ile/I)İzolösin
AUG (Met/M)Metiyonin, ``Start``The codon AUG both codes for methionine and serves as an initiation site: the first AUG in an mRNA`s coding region is where translation into protein begins.
ACU (Thr/T)Treonin
ACC (Thr/T)Treonin
ACA (Thr/T)Treonin
ACG (Thr/T)Treonin
AAU (Asn/N)Asparagin
AAC (Asn/N)Asparagin
AAA (Lys/K)Lizin
AAG (Lys/K)Lizin
AGU (Ser/S)Serin
AGC (Ser/S)Serin
AGA (Arg/R)Arginin
AGG (Arg/R)Arginin
G GUU (Val/V)Valin
GUC (Val/V)Valin
GUA (Val/V)Valin
GUG (Val/V)Valin
GCU (Ala/A)Alanin
GCC (Ala/A)Alanin
GCA (Ala/A)Alanin
GCG (Ala/A)Alanin
GAU (Asp/D)Aspartik asit
GAC (Asp/D)Aspartik asidt
GAA (Glu/E)Glutamik asit
GAG (Glu/E)Glutamik asit
GGU (Gly/G)Glisin
GGC (Gly/G)Glisin
GGA (Gly/G)Glisin
GGG (Gly/G)Glisin


Ters tablo ---- CUG ---- AGG ---- ---- ---- ---- AGC ---- ---- ---- ---- ----
+
Ala GCU, GCC, GCA, GCG Leu UUA, UUG, CUU, CUC, CUA,
Arg CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, Lys AAA, AAG
Asn AAU, AAC Met AUG
Asp GAU, GAC Phe UUU, UUC
Cys UGU, UGC Pro CCU, CCC, CCA, CCG
Gln CAA, CAG Ser UCU, UCC, UCA, UCG, AGU,
Glu GAA, GAG Thr ACU, ACC, ACA, ACG
Gly GGU, GGC, GGA, GGG Trp UGG
His CAU, CAC Tyr UAU, UAC
Ile AUU, AUC, AUA Val GUU, GUC, GUA, GUG
START AUG, GUG STOP UAG, UGA, UAA

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kodon ilgili konular

 • GENOM

  Genom, bir kalıtım birimi. Bir organizmanın kromozomlarında bulunan genetik şifrelerin tamamını simgeler. Bütün genetik bilgiyi içeren kromo
 • Amino asit

  Amino asit, proteinlerin yapı taşıdır. Bir amino asit, amino grubu (NH2) ile bir karboksil grubu (COOH) taşıyan bileşiklerdir. Çok sayıda a
 • Aspartik asit

  Aspartik asit (Asp, D) proteinlerin yapısında bulunan 20 standart aminoasitten biridir. Anyonik formunun adıyla aspartat olarak da bilinir.
 • Aspartat

  Aspartik asit (Asp, D) proteinlerin yapısında bulunan 20 standart aminoasitten biridir. Anyonik formunun adıyla aspartat olarak da bilinir.
 • Nokta mutasyonu

  DNA baz diziliminde nükleotidlerde oluşan değişiklikler nokta mutasyonlarını oluşturur. Üreme hücrelerinde oluşan nokta mutasyonları dölle
 • Kodon

  Kodon bütün yaşayan canlıların genomları DNA'larında kaydedilmiştir (bazı virüslerin RNA temelli genomları vardır). Genomun bir protein ya
 • Metilasyon

  metilasyon veya metillenme, bir kimyasal bileşiğe bir metil grubunun bağlanması veya ornatılmasıdır. Bu terim kimyada, biyokimyada, toprak bili
 • Murchison göktaşı

  Murchison göktaşı 28 Eylül 1969 tarihinde Avustralya’da adını aldığı yere (Murchison, Victoria) düşen bir göktaşıdır. Organik bileşi
 • Protein biyosentezi

  Protein biyosentezi, hücrenin protein sentezlenmesi için gereken bir biyokimyasal süreçtir. Bu terim bazen sadece protein translasyonu anlamında
Kodon
Kodon