İran Dilleri

İran dilleri, Hint-Avrupa dilleri ailesinden dil öbeği. Günümüzde 150-200 milyon kişinin bu dil grubuna ait dilleri konuştuğu tahmin edilir.

Iran Dilleri

İrani dilleri veya Erani dilleri Hint-Avrupa dilleri ailesinden dil öbeği. Günümüzde 150-200 milyon kişinin bu dili konuştuğu tahmin edilir. İrani dilleri tarihsel gelişim açısından üç gruba ayrılır: Eski İrani dilleri, Orta İrani dilleri ve Yeni İrani dilleri.

Eski İrani dilleri, Hint-í‚ri dili olan Sanskritçe`ye yakın akrabaydı ve İ.Ö. 3. yüzyıla değin konuşuluyordu. Zerdüşt dininin kutsal kitabı Avesta`nın dili, Ahamenişler dönemindeki resmi dil, büyük bir imparatorluk kuran Medlerin dili Eski İrani diliydi. Orta İrani dili, İ.Ö. 10. yüzyıl ile 3. yüzyıllar arasında konuşuluyordu. Part dili ve Pehlevi dili Orta İrani dillerinin en önemlileriydi. Sogdca, Manice, Hutence ve Harezmce de Orta İrani dillerine giriyordu. Yeni Farsça, İslam dininin İran`da yayılmaya başlamasıyla ortaya çıktı. Afganistan`ın resmi dili olna Peştuca, Kafkasya`da konuşulan Osetçe, Beluci ve Yağnup dilleri ile Türkiye, İran, Irak ve Suriye`de konuşulan Kürtçe`nin lehçeleri de Orta İrani dillerine bağlı dillerdir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar