İstanbul Eyaleti veya İstanbul Beylerbeyliği, 1453'de kurulan Osmanlı Devleti eyaleti. Doğrudan sadrazamın yönetiminde olup beylerbeyi ve sancak yapılanması mevcut değildi.Bugünkü İstanbul'u kapsar.1864 yılında kabul edilen ''Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi'' ile İstanbul Eyaleti kaldırılmış yerine İstanbul Vilayeti kurulmuştur.

İstanbul Eyaleti

İstanbul Eyaleti veya İstanbul Beylerbeyliği, 1453'de kurulan Osmanlı Devleti eyaleti. Doğrudan sadrazamın yönetiminde olup beylerbeyi ve sancak yapılanması mevcut değildi.Bugünkü İstanbul'u kapsar.1864 yılında kabul edilen Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi ile İstanbul Eyaleti kaldırılmış yerine İstanbul Vilayeti kurulmuştur. }

Yanıtlar