Silistre Eyaleti

Kısaca: Silistre Eyaleti veya Silistre Beylerbeyliği, Osmanlı Devleti eyaletidir. Bugünkü Türkiye'nin Kırklareli ve Edirne illerini, Bulgaristan'ın kuzey kısmını, Romanya'nın Dobruca bölgesiyle, Ukrayna'nın Odessa ve Mıkolayiv illerini kapsamaktadır. Eyaletin Karadeniz'e kıyısı vardır. Eyaletin yüzölçümü 127.675 km² kadardır.Yılmaz Öztuna "Başlangıcından zamanımıza kadar Büyük Türkiye tarihi" cilt 12, sf. 13, Ötüken Yayınevi (1977). ...devamı ☟

Silistre Eyaleti veya Silistre Beylerbeyliği, Osmanlı Devleti eyaletidir. Bugünkü Türkiye'nin Kırklareli ve Edirne illerini, Bulgaristan'ın kuzey kısmını, Romanya'nın Dobruca bölgesiyle, Ukrayna'nın Odessa ve Mıkolayiv illerini kapsamaktadır. Eyaletin Karadeniz'e kıyısı vardır. Eyaletin yüzölçümü 127.675km² kadardır. Tarihi Silistre, 1593 yılına kadar Rumeli Eyaleti'ne bağlı bir sancaktır. 1593 Silistre Rumeli Eyaleti'nden ayrılmış ve eyalet haline gelmiştir. Beylerbeyi hassı 988.000 akçadır.

Sancakları

Notlar

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Niş Eyaleti
6 yıl önce

ayrılarak bağımsız bir eyalet olmuştur. 1864 yılında Eyaleti, Vidin Eyaleti ve Silistre Eyaleti ile birleştirilerek Tuna Vilayeti kurulmuştur. ^ The English...

Vidin Eyaleti
6 yıl önce

yılında Vidin Manastır Eyaleti'nden ayırılarak Vidin Eyaleti kurulmuştur. 1864 yılında Vidin Eyaleti, Niş Eyaleti ve Silistre Eyaleti ile birleştirilerek...

Silistre
3 yıl önce

Romanya sınırında, Tuna kıyısındaki şehir. Aynı adlı Silistre ilinin idari merkezi olan Silistre, tarihî Güney Dobruca bölgesindeki en önemli şehirlerden...

Silistre, 1912, 1940, Asenovgrad, Aytos, Belediye Başkanı, Bulgarca, Bulgaristan, Bulgaristan'daki şehirler, Bulgaristan'ın illeri, Burgaz
Osmanlı eyaletleri listesi
3 yıl önce

Çıldır Eyaleti Rakka Eyaleti Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaleti Silistre Eyaleti Karaman Eyaleti Trabzon Eyaleti Halep Eyaleti Lahsa Eyaleti Podolya Eyaleti Şehrizor...

Edirne Eyaleti
3 yıl önce

Edirne Eyaleti veya Çirmen Eyaleti (Osmanlıca: ایالت ادرنه, Eyālet-i Edirne), Osmanlı İmparatorluğu'nun eyaletlerindan biriydi. 1826 yılında Rumeli ve...

Rumeli Eyaleti
3 yıl önce

Rumeli Eyaleti veya Rumeli Beylerbeyliği, 1362 yılında I. Murad zamanında kurulan Osmanlı Devleti eyaleti. Osmanlı Devleti'nde kurulan ilk eyalettir. Anadolu...

Rumeli Beylerbeyliği, 1363, 1826, Arnavutluk, Bulgaristan, Edirne, Manastır, Osmanlı Devleti, Sancak, Sofya, Tarih
Zülkadriye Eyaleti
3 yıl önce

Zülkadriye Eyaleti veya 1831'den sonraki adıyla Maraş Eyaleti, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir eyaleti. 19. yüzyıldaki yüz ölçümü 77.352 milkare (200.340 km2)...

Trablusşam Eyaleti
3 yıl önce

Cebeliyye, günümüz Cebele, Suriye ve civarı) Osmanlı eyaletleri listesi Şam Eyaleti Halep Eyaleti Osmanlı vilayetleri listesi Şam Vilayeti Humus, Suriye...