İsim, gökbilim, zooloji, tıp alanlarında kabuk aynı anlamı taşımaktadır. Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, bazı durumlarda besleyen, yapı gereği veya kendiliğinden oluşmuş sert bölüm olarak kabul görmektedir.

Kabuk

İsim, gökbilim, zooloji, tıp alanlarında kabuk aynı anlamı taşımaktadır. Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, bazı durumlarda besleyen, yapı gereği veya kendiliğinden oluşmuş sert bölüm olarak kabul görmektedir.

Ağaçlarda gövde topraküstünde, dal ve sürgünleri taşır. Organik maddeleri depolar, yapraklara su taşır. Odun hammaddesidir. Dış kabuk, iç kabuk, kambiyum, diri odun, öz odun`dan meydana gelen gövde, tepe tacını, yani dal ve sürgünleri üzeride taşımaktadır.

Üzeri düz, çatlaksız veya pullu çatlaklıdır. Girintili çıkıntılı, derin veya sığ çatlaklar enine veya boyuna olur. Kabuk, ince veya kalındır. Kabuk üzerinde lifler bulunmaktadır. Bunlara lentisel denir. Kabuktan ağacın yaşını tespit etmek mümkündür. Kabuk rengi, liflerin şekli, dokusu, kalınlığı ağaç hakkında bilgi verir.

Kaynaklar

Vikipedi

kabuk

bir canlının üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş, sertçe bölüm, kışır; bir hayvanı dıştan örten kitinli, kalkerli, silisli, kemiksi ya da boynuzsu örtü, kavkı. ekmeğin pişme sırasında içinden daha çok sertleşen dış bölümü; deri üzerinde bir yaranın ya da sivilcenin kurumasıyla oluşan sertçe bölüm. bir sıvı ya da gazyuvarlağını dıttan saran, sert katman; bir kimseyi başkalarıyla ilişki kurmaktan uzaklaştıran şey.

kabuk

Osmanlıca kabuk kelimesinin Türkçe karşılığı.
Bir şeyin dışındaki sert örtü, kışır. * Bazı hayvanların katı mahfazaları.

kabuk

Türkçe kabuk kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. covering, skin, coat, bark, jacket, crust, encrustation, Cortes, hull, husk, incrustation, integument, mantle, peel, rind, scab, scale, scurf, shell, shuck, squama

kabuk

Türkçe kabuk kelimesinin Fransızca karşılığı.
croûte [la], écorce [la], coquillage [le], peau [la], cortex [le], squame [la], plaque [la], (limon\portakal) zeste [le]

kabuk

Türkçe kabuk kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Gehäuse, Haus, Haut, Hülse, Kruste, Pelle, Rinde, Schale, Skelett

İlgili konuları ara

Yanıtlar