Kahraman

Kahraman - Aydın ili Çine ilçesinin köyü

Diğer anlamları

kahraman

Türkçe kahraman kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. heroic, brave, stouthearted, stout, doughty
n. hero, character

kahraman

savaşta ya da tehlikeli bir durumda yararlık gösteren (kimse), alp, yiğit.
bir olayda önemli yeri olan kimse.
roman, öykü, tiyatro ve benzeri yazın türlerinde en önemli kişi, başkişi.

kahraman

Türkçe kahraman kelimesinin Fransızca karşılığı.
héroïque

kahraman

Türkçe kahraman kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Held, Heroe

kahraman

1 . Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren (kimse), alp, yiğit:
"Hareketlerini kahramanların edalarıyla asaletleştiriyor."- A. Ş. Hisar.
2 . isimBir olayda önemli yeri olan kimse:
"Son golün kahramanının yüzü, öpülmekten tükürük içinde kalmıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyatRoman, hikâye, tiyatro vb. edebiyat türlerinde en önemli kişi:
"Piyesin kahramanı azgın bir herif, boyuna baldızına saldırıyor."- Ç. Altan.

kahraman

(Farsça) Erkek ismi 1. Yiğit, cesur, (bahadır). 2. Hüküm sahibi, iş buyuran. 3. Fars mitolojisinde Rüstem'in yendiği kimse. - (bkz. Bahadır).

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.